500+ a dochody polskich rodzin

500+ a dochody polskich rodzin

author
Aneta Jankowska
18 maja 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Kategoria
Sytuacja polskich rodzin wielodzietnych stale się poprawia. Jedną z głównych przyczyn polepszenia warunków bytowych jest program Rodzina 500+.

Jak mówi główny analityk serwisu Cinkciarz.pl, Marcin Lipka, aktualnie dochody gospodarstw domowych z trojgiem lub większą liczbą dzieci są w Polsce bliskie tym we Włoszech oraz w Hiszpanii. 

W jaki sposób wyliczyć jakość życia ?

Dzięki danym z GUS i Eurostatu możemy porównać standard życia zarówno polskich rodzin jak i tych w innych unijnych krajach. Jednym z wymienianych jako najbardziej obiektywnych mierników jest mediana ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji. Pokazuje ona dochód pojedynczego członka rodziny (bierze pod uwagę wszystkie pieniężne wpływy – łącznie z zasiłkami, pomniejszone o podatki czy składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Skala ekwiwalentności OECD przypisuje wagę dla każdej osoby w podziale na wiek (rodzina 2+3 nie musi osiągać aż 5 razy wyższych dochodów niż jednoosobowe gospodarstwo, aby mieć podobny standard życia). To uzupełnienie wskaźnika wymienionego wyżej. Co więcej, gdy wyrazimy dochody w parytecie siły nabywczej (dla Unii „euro PPS”), który eliminuje różnice w cenach dóbr i usług pomiędzy państwami, wówczas możemy przedstawić obiektywnie, jak wygląda finansowana sytuacja polskich rodzin w porównaniu do tych z Unii.

Trzeci od końca

W 2005 roku dane Eurostatu pokazywały, że mediana ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji na członka rodziny wielodzietnej wynosiła w Polsce lekko ponad 3 tys. euro PPS. Znaleźliśmy się wówczas na trzecim najgorszym miejscu, jedynie przed Litwą i Łotwą. Rodzinom żyło się lepiej na Węgrzech – 4,5 tys euro PPS czy w Czechach – 5,9 tys euro PPS.

Od krajów “starej unii” dzieliła Polaków długa droga. W Grecji mediana wynosiła około 9 tys. euro PPS, we Włoszech 9,5 tys. euro PPS, w Irlandii 12 tys. euro PPS, natomiast w Wielkiej Brytanii czy w Austrii było to prawie 14 tys. euro PPS. Reasumując, po uwzględnieniu różnicy w cenach sytuacja finansowa greckich gospodarstw domowych była trzy razy lepsza niż nasza, a poziom życia brytyjskich rodzin był prawie pięć razy wyższy niż rodzin w kraju nad Wisłą.

Dochód ekwiwalentny polskich rodzin wielodzietnych podniósł się w 2015 roku. Wówczas wyrażony w euro PPS wynosił 7,6 tys.. Znaleźliśmy się wtedy wyżej niż Grecja (7,1 tys.) oraz Węgry (6,5 tys.). Nadal jednak w najbogatszych krajach Unii wskaźnik ten kształtował się w przedziale 15-20 tys. euro PPS. 

Polskie rodziny coraz wyżej w zestawieniach

Chociaż w bazach danych Eurostatu za ubiegły rok nie ma danych o dochodach polskich rodzin ani tych zamieszkujących pozostałe kraje Unii, to wpływ programu 500+ można oszacować w miarę dokładnie na podstawie informacji, ktore publikuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Jak podaje Ministerstwo, 60% rodzin wielodzietnych pobiera świadczenie na wszystkie dzieci (w przypadku trójki dzieci – 58%, z czwórką – 71%, z piątką – 77%, z szóstką i więcej – 86%). To oznacza, że mediana dochodu całej populacji tych rodzin została przesunięta w górę co najmniej o 1,5 tys. zł/na miesiąc i 18 tys. zł/na rok. Świadczenia te nie są opodatkowane i nie generują innych kosztów, dlatego zalicza się je jako dochody do dyspozycji.

Przeliczając ten dodatkowy wpływ na jednostki ekwiwalentne dla gospodarstw domowych z trojgiem lub więcej dzieci (2,72 według danych GUS) jak i na walutę euro PPS (2,34 zł dla danych za 2015 rok), to roczna mediana dochodu do dyspozycji na jednostkę w tych rodzinach powinna zwiększyć się o ponad 2,8 tys. euro PPS i wynosić prawie 10,5 tys. euro PPS. To o 37% więcej niż w 2015 roku (dane bez uwzględnienia możliwego wzrostu dochodów z pracy, z działalności gospodarczej lub z pozostałych świadczeń społecznych).

author
Aneta Jankowska
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

BGŻ BNP Paribas wspiera edukację finansową

Łącznie sześćdziesięciu pracowników-wolontariuszy Banku BGŻ BNP Paribas przeprowadziło w ubiegłym roku trzysta czternaście lekcji dla młodzieży dotyczących finansów i przedsiębiorczości – wynika z danych piątej edycji projektu BAKCYL.

author
Patryk Byczek
27 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Czarna przyszłość emerytur w Polsce

Z roku na rok polskie społeczeństwo jest coraz mniej liczebne i niezmiennie coraz starsze. Już w roku 2049 co trzeci Polak przekroczy wiek 65 lat, a liczba osób pracujących będzie niższa od tych, którzy jeszcze pracy nie podjęli lub przeszli na emeryturę. Czarna przyszłość emerytur w Polsce może zostać zmieniona tylko dzięki jednej szansie, jak wskazują eksperci.

author
Alicja Hirsekorn
01 stycznia 2020
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

ING Bank Śląski w Białymstoku

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Trzy placówki banku mieszczą się w Białymstoku – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Dominika Byczek
12 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Były komornik zatrzymany w sprawie GetBack

Pojawili się kolejni zatrzymani w aferze GetBack. Wśród nich znalazł się między innymi były wiceprezes spółki. 

author
Aneta Jankowska
04 października 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Ile wynoszą składki ZUS dla przedsiębiorców w 2018?

W 2018 roku, przedsiębiorcy zapłacą 1232,16 zł składki ZUS. To efekt rosnących wynagrodzeń na rynku pracy. Składka wzrosła o blisko 60 zł w stosunku do poprzedniego roku.

author
Dominika Byczek
22 stycznia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Znaczek z okazji 100. rocznicy Sejmu Ustawodawczego

Poczta Polska wyemitowała specjalny znaczek z okazji 100. rocznicy rozpoczęcia obrad Sejmu Ustawodawczego. Uroczysta premiera odbyła się 21 lutego w gmachu Sejmu i została zorganizowana przez Kancelarię Sejmu we współpracy z Pocztą Polską.

author
Aneta Jankowska
21 lutego 2019
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Porównaj