zadluzenia.com
zamknij

Scoring - zagadnienia ogólne

Scoring to narzędzie, które przy wykorzystaniu głównie modeli statystycznych, służy do oceny wiarygodności kredytowej. W języku angielskim słowo score znaczy wynik, punkt i bardzo trafnie oddaje istotę sprawy. Scoring bowiem przy ocenie wiarygodności kredytowej posługuje się punktami. Rezultatem scoringu jest ocena punktowa przedstawiająca wiarygodność kredytową klienta. Warto wspomnieć, iż scoring wykorzystywany jest również w obsłudze istniejących kredytów, windykacji, sprzedaży czy nawet marketingu.Ze scoringu, jako metody oceny wiarygodności kredytowej klienta, korzysta wiele instytucji finansowych. Nas najbardziej interesuje scoring używany przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. Czy banki korzystają z własnych scoringów ? W przeważającej części tak, scoring z BIK to ważna wskazówka, ale nie jedyna przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania kredytu.

Jak zbudowane są scoringi poszczególnych banków ? To cenna informacja, ale niestety ściśle strzeżona. Banki przez lata budowały scoringi na podstawie własnych doświadczeń, baz danych i niechętnie dzielą się spostrzeżeniami (w przeciwieństwie do Biura Informacji Kredytowej). Dlatego w jednym banku większą uwagę przywiązuje się do stanu cywilnego kredytobiorcy, w drugim ten fakt ma żadnego znaczenia.


Co wpływa na scoring BIK

Na ocenę punktową BIK-u wpływ mają 4 czynniki. Poniższa kolejność nie jest przypadkowa. W nawiasie podajemy "wagę"/wpływ poszczególnego czynnika na końcową ocenę punktową BIK:
 

1. Jakość kredytów - informacje o terminowości spłaty kredytów (76%)


Każde zobowiązanie może przyjąć jeden z 8 statusów:
 

- Zaległość 0-30 dni

- Zaległość 31-90 dni

- Zaległość 91-180 dni

- Zaległość powyżej 180 dni

- Windykacja

- Egzekucja

- Odzyskany

- Umorzony

 

2. Aktywność kredytowa - informacje o liczbie, rodzaju, długości i kwot kredytów (11%)
 

3. Wykorzystywanie limitów kredytowych - informacje o stopniu wykorzystania limitów kredytowych (8%)
 

4. Wnioskowanie o kredyt - informacje o liczbie i terminie składania wniosków o kredyt (5%).


W scoringu BIK uwzględnione są zapytania z ostatnich 12 miesięcy.

 

Punkty BIK

Potencjalny kredytobiorca otrzymuje ocenę punktową: od 192 do 631 punktów. Wg informacji ujawnionych przez BIK S.A, polski kredytobiorca otrzymuje średnio 528.8 punktów. Jeżeli jesteśmy całkowicie nowym klientem nie otrzymujemy oceny punktowej !

W takim wypadku banki ponoszą większe koszty w oszacowaniu naszej wiarygodności kredytowej i w związku z tym musimy się liczyć z odmową przyznania kredytu, dłuższym okresem rozpatrywania wniosku lub otrzymaniem mniej atrakcyjnej oferty.


Scoring BIK a scoring banków

Poniżej przedstawiamy dane, które nie są brane pod uwagę przez scoring BIK, ale mają wpływ na scoring posczególnych banków:


- wiek kredytobiorcy

- stan cywilny oraz kwestia wspólności majątkowej małżonków

- wykształcenie

- zawód

- miejsce zamieszkania

- forma uzyskiwania dochodu

 

Przypominamy iż ocena punktowa BIK to rezultat wielu obliczeń poczynionych na danych jakie BIK otrzymuje od banków i SKOK-ów. Ponad 90% to dane pozytywne. Wysoki scoring BIK znacznie ułatwia/skraca drogę do pozytywnej decyzji kredytowej, natomiast niski scoring BIK w praktyce tę drogę zamyka. Dlatego polecamy zapoznać się z artykułem dot. poprawiania scoringu, który znajdziesz TUTAJ.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY