Scoring kredytowy – na czym polega i jak poprawić

Scoring kredytowy – na czym polega i jak poprawić

author
Patryk Byczek
26 stycznia 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Starając się o kredyt, musimy liczyć się z tym, że banki dokonują starannej oceny wiarygodności kredytobiorcy. Taka ocena ryzyka to scoring kredytowy. Jest to narzędzie, które przy wykorzystaniu głównie modeli statystycznych, służy do sprawdzenia wiarygodności kredytowej. Sprawdzamy, na czym dokładnie polega scoring kredytowy i jak można go poprawić.

Czym jest scoring kredytowy?

Ubiegając się na przykład o kredyt hipoteczny trzeba pamiętać, że banki będą skrupulatnie sprawdzać nasz profil kredytobiorcy. Jednym ze sposobów weryfikacji jest scoring kredytowy. Najprościej mówiąc, jest to ocena wiarygodności finansowej Klienta wyrażana w punktach. 

Im wyższa cena zagrożenia związanego z udzielaniem kredytu Klientów, tym lepiej dla kredytobiorcy. Dobry scoring kredytowy jest konieczny do uzyskania finansowania.

Wysoki scoring kredytowy nie wpływa tylko na to, czy otrzymamy pozytywną decyzję kredytową. Uzyskując wysoką punktację możemy również negocjować niższą marżę, co naturalnie obniża koszt kredytu.

Spis treści:

 1. Czym jest scoring kredytowy?
 2. W jaki sposób oblicza się scoring kredytowy?
 3. Rodzaje scoringu kredytowego
 4. BIK a scoring kredytowy
 5. Co wpływa na scoring kredytowy?
 6. Scoring kredytowy - jak sprawdzić?
 7. Scoring kredytowy a pożyczki krótkoterminowe
 8. Co robić, jeśli bank odrzucił wniosek kredytowy?
 9. Jak poprawić scoring kredytowy?
Zwiń spis treści

W jaki sposób oblicza się scoring kredytowy?

Na podstawie skali score banki oraz instytucje finansowe analizują ryzyko udzielenia finansowania. Wiarygodność Klienta jest określana przez banki na podstawie zestawienia jego profilu z profilem kredytobiorców, którzy już otrzymali pieniądze. Jeśli profil osoby starającej się o finansowanie przypomina profile klientów terminowo wywiązujących się ze spłat zobowiązań, tym wyższa ocena punktowa zostanie mu przyznana.

Rodzaje scoringu kredytowego

Scoring bankowy dzieli się na trzy odrębne rodzaje, w zależności od etapu współpracy z kredytobiorcą:

 1. Scoring behawioralny – bank przyznaje wnioskodawcy punkty na podstawie obserwacji korzystania z dotychczasowych produktów finansowych.
 2. Scoring aplikacyjny – bank przyznaje wnioskodawcy punkty, biorąc pod uwagę jego dane osobiste i majątkowe, które po obliczeniu stanowią miarę oceny ryzyka związanego z potencjalnym kredytobiorcą.
 3. Scoring kredytowy – stosują go przede wszystkim banki przy udzielaniu kredytów, ale również niektóre firmy niefinansowe (np. firmy zajmujące się sprzedażą telefonów z abonamentem).

BIK a scoring kredytowy

Warto wspomnieć, że ze scoringu, jako metody oceny wiarygodności kredytowej klienta, korzysta wiele instytucji finansowych. Nas najbardziej powinien interesować scoring używany przez Biuro Informacji Kredytowej. Jest to instytucja, która zbiera dane o wiarygodności kredytowej osób oraz firm. Odgrywa decydującą rolę w kraju, ponieważ jest jedyną tego typu instytucją. Gromadzi informacje dotyczące terminowego spłacania kredytów i pożyczek. Przypominamy o możliwości ubiegania się o pożyczki bez BIK.

Ocena punktowa BIK-u

Banki korzystają ze scoringu kredytowego, aby ustalić czy kredytobiorca ma szansę spłacić zobowiązanie w terminie. Metoda ta polega na tym, że ryzyko kredytowe przedstawiane jest w postaci punktowej,  im mniej punktów otrzymuje wnioskodawca, tym mniejsza jest jego wiarygodność i gwarancja wypłacalności.

Ocena punktowa BIK przyjmuje wartości od 1 do 100 i może się zmieniać codziennie, a uwarunkowane jest to informacjami dostarczanymi przez banki i firmy pożyczkowe. Na taką ocenę ma wpływ bardzo dużo czynników (między innymi terminowe spłacanie zobowiązań).

Ocena punktowa wyznaczana przez Biuro Informacji Kredytowej: 

– doskonała – punktacja od 80 do 100

– bardzo dobra – punktacja od 74 do 79

– dobra – punktacja od 69 do 73

– umiarkowana – punktacja od 59 do 68

– niska – punktacja od 0 do 58

Jasne jest, że im więcej punktów otrzyma klient, tym większe ma szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. Przy 90 punktach możemy mówić o doskonałym scoringu, przy 60 o dobrym. Jeśli nasz scoring jest niższy niż 60 punktów, możemy mieć trudności z uzyskaniem kredytu.

Czy banki korzystają z własnych scoringów?

W przeważającej części tak, scoring z BIK to ważna wskazówka, ale nie jedyna przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania kredytu. Każdy bank w inny sposób budował swój scoring i na inne kwestie zwraca uwagę. W jednym miejscu mogą patrzeć na stan cywilny kredytobiorcy, w drugim ten fakt nie ma żadnego znaczenia. Obecnie banki podczas weryfikowania swoich klientów, korzystają ze specjalnych programów komputerowych. Mając dostęp do danych, program komputerowy automatycznie ocenia, czy dany kredytobiorca jest wiarygodny, czy też nie.

Co wpływa na scoring kredytowy?

Na scoring kredytowy składa się wiele aspektów – mniej lub bardziej oczywistych. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zdolność kredytowa (sprawdź, jak zwiększyć zdolność kredytową) i pozytywna historia kredytowa, nie wystarczą, aby uzyskać finansowanie. Bez wątpienia wysokość naszych zarobków ma duże znaczenie, jednak jest wiele innych czynników, które podwyższają lub obniżają scoring.

Poniżej przedstawiamy dane, które mają wpływ na scoring poszczególnych banków:

– wiek kredytobiorcy,

– stan cywilny oraz kwestia wspólności majątkowej małżonków,

– wykształcenie,

– zawód,

– miejsce zamieszkania,

– forma uzyskiwania dochodu,

– rachunki bankowe oraz korzystanie z kart płatniczych,

– liczbę osób na utrzymaniu kredytobiorcy,

– posiadanie samochodu,

–  referencje bankowe,

– inne kredyty (np. kredyt online),

–  ubezpieczenia na życie,

– okres zatrudnienia na obecnym stanowisku,

–  okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy.

Jak widać, banki zwracają uwagę na wiele czynników. Brak długów i wysoka zdolność kredytowa, mogą nie wystarczyć w uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej.

Wysoki lub niski scoring kredytowy – konsekwencje

Jeśli nasz scoring kredytowy jest wysoki, w pewnym sensie możemy odetchnąć z ulgą. Jednak nie jest on stuprocentową gwarancją otrzymania finansowania. Duże znaczenie ma rodzaj finansowania – kredyt gotówkowy będzie miał inne wymagania niż kredyt hipoteczny. Pamiętajmy jednak, że wysoki scoring bankowy jest bardzo dobrym prognostykiem przed pozytywnym rozpatrzeniem wniosku.

Natomiast jeśli nasz scoring kredytowy jest niski, możemy spodziewać się negatywnej decyzji kredytowej. Wystarczy kilka opóźnień w regulowaniu bieżących zobowiązań, a wskaźnik może zostać oceniony negatywnie. Niżej przedstawiamy czynniki wpływające na poprawę naszego scoringu.

Scoring kredytowy - jak sprawdzić?

Przed ubieganiem się o kredyt, warto ocenić swoje szanse otrzymania pozytywnej decyzji. Możesz samodzielnie sprawdzić swoją oceną scoringową i upewnić się czy jest wystarczająco wysoka. Jak to zrobić?

 1. Zamów specjalny raport z Biura Informacji Kredytowej (cena 39 zł).
 2. Zamów roczny pakiet raportów (łącznie otrzymasz 12 raportów, cena 99 zł).

W raportach znajdziesz podsumowanie historii kredytowej oraz innych zobowiązań finansowych. Taki raport przedstawia również ocenę scoringu w przedziale od 1 do 100 punktów. Należy pamiętać, że jeśli nigdy wcześniej nie korzystaliśmy z produktów finansowych, takiej oceny nie uzyskamy.

Co ważne – raport z BIK może przedstawiać inne dane niż scoring bankowy. Bank oprócz naszej historii kredytowej bierze pod uwagę również inne kryteria (np. wykształcenie, wiek czy stan cywilny).

Scoring kredytowy a pożyczki krótkoterminowe

Klienci, którzy starają się o uzyskanie finansowania, na pewno zastanawiają się czy wszelkiego rodzaju pożyczki krótkoterminowe, mają wpływa na ich wiarygodność. Wszystko zależy od sytuacji.

Bez wątpienia posiadanie nieuregulowanych zobowiązań w chwili składnia wniosku może negatywnie wpłynąć na naszą sytuację, ponieważ obniża nasz scoring. Jeśli jednak wszystkie chwilówki zostały przez nas uregulowane w terminie i w momencie składania wniosku nie mamy żadnych innych zobowiązań, możemy liczyć na pozytywną decyzję kredytową.

Pamiętajmy, że spłacając wszelkie zobowiązania w terminie, budujemy swoją pozytywną historię kredytową.

Co robić, jeśli bank odrzucił wniosek kredytowy?

Niezależnie od tego, o jaki kredyt wnioskujemy, zawsze musimy liczyć się z możliwością odmowy. Na negatywną decyzję kredytową wpływa wiele czynników. W takiej sytuacji warto zastanowić się czemu instytucja finansowa uważa, że nie jesteśmy wystarczająco wiarygodni. Wiemy jakie czynniki banki biorą pod uwagę oceniając wnioski kredytowe, a teraz przyjrzymy się najpopularniejszym powodom odrzucenia wniosku.

Najpopularniejsze powody odrzucenia wniosku: 

 • brak stabilnego zatrudnienia – jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, banki sprawdzają na jaki okres (w momencie złożenia wniosku powinniśmy mieć podpisaną umowę o pracę na minimum 6 miesięcy).
 • brak zdolności kredytowej – niskie zarobki i inne zobowiązania mogą negatywnie wpływać na decyzję kredytową.
 • opóźnienia w spłatach zobowiązań – jeśli w naszej historii kredytowej bank odnajdzie informację o zaleganiu z opłatami, możemy liczyć się z decyzją odmowną. Pamiętajmy jednak, że jeśli  opóźnienie w spłacie nastąpiło tylko raz i nie trwało dłużej niż 30 dni, to po zapłacie długu, nie powinno być problemów z otrzymaniem pieniędzy.
 • brak historii kredytowej – nie tylko negatywna historia kredytowa może źle wpłynąć na naszą wiarygodność, ale również jej brak. W takiej sytuacji warto zaopatrzyć się w kartę kredytową lub kupić coś na raty.
 • Przekredytowanie – taka sytuacja występuje, gdy posiadamy zbyt dużo zobowiązań, a miesięczne koszty związane z ich spłacaniem są wyższe niż połowa naszej pensji.
 • Wiek kredytobiorcy – każdy bank ma inne przedziały wiekowe, ale najczęściej kredyty zostają udzielane klientom pomiędzy 21 a 70 rokiem życia.
 • Niska ocena scoringowa – banki oceniają zagrożenia związane z udzielaniem kredytu i na tej podstawie wystawiają ocenę punktową.
 • Zbyt duża liczba wniosków – zbyt częste zapytania kredytowe mogą być sygnałem dla banku, że klient niedawno otrzymał inne finansowanie.
 • Niepewne dochody – chodzi tutaj między innymi o umowy na czas określony, zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej, umowy o dzieło, własną działalności gospodarczą oraz czy zbyt krótki staż pracy.
 • Brak zgody współmałżonka – w niektórych bankach współmałżonek musi podpisać się na naszym wniosku kredytowym.

Jak poprawić scoring kredytowy?

Wielu klientów stoi przed dylematem, jak mogą szybko poprawić swoją wiarygodność kredytową. Niestety dobry scoring kredytowy wyrabia się latami. Jest jednak kilka czynników, które mogą pomóc od razu.

 1. Stabilne zatrudnienie.
 2. Dodatkowe dochody.
 3. Brak limitów na kontach i kartach kredytowych.
 4. Nie korzystanie z chwilówek i szybkich pożyczek.
 5. Nie składanie wniosków kredytowych.
 6. Spłata obecnych zobowiązań (np. kredyt oddłużeniowy).
 7. Jak największy wkład własny.

Jak widać, na pewne czynniki nie mamy wpływu (np. wiek kredytobiorcy). Jednak te wymienione wyżej możemy skutecznie poprawiać.

Podsumowanie

 1. Scoring kredytowy to metoda oceny wiarygodności klienta ubiegającego się o kredyt bankowy.
 2. Wyróżniamy trzy rodzaje scoringu – behawioralny, aplikacyjny i kredytowy.
 3. Banki określają wiarygodność kredytową klienta na podstawie zestawienia jego profilu z profilem kredytobiorców, którzy już otrzymali pieniądze.
 4. Możemy sprawdzić swój scoring w BIK.
 5. Pożyczki krótkoterminowe mogą mieć wpływ na naszą ocenę scoringową.
 6. Na wynik scoringu wpływa wiele czynników (np. wiek, stan cywilny, zatrudnienie, historia kredytowa i wiele innych).
 7. Możemy poprawić swój scoring kredytowy, na przykład gromadząc jak najwyższy wkład własny.

Scoring kredytowy - pytania i odpowiedzi

Scoring kredytowy jest to metoda oceny wiarygodności klienta ubiegającego się o kredyt bankowy.

Najprostszym sposobem jest pobranie raportu BIK na swój temat, w którym jest widoczny nasz scoring kredytowy.

Przede wszystkim należy terminowo spłacać swoje zobowiązania finansowe.

Scoring kredytowy obniżają na pewno nieterminowe spłaty zobowiązania finansowego. Punktację mogą też zaniżać odmowne decyzji kredytowe.

Tak. W BIK widoczne są wszystkie zobowiązania finansowe Klienta pod warunkiem, że ten wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Źródła: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Scoring_kredytowy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Scoring_fraudowy

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Chwilówki Kętrzyn

Chcesz wziąć chwilówkę, ale nie wiesz, jakie oferty dostępne są dla osób mieszkających w Kętrzynie? Możesz sprawdzić to w naszym rankingu. Maksymalna kwota pożyczki to aż 15 000 zł.

author
Patryk Byczek
07 kwietnia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Credit Agricole w Bochni

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Bochni – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
18 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

mBank placówki w Koninie

mBank to czwarty największy bank w Polsce. Choć zaczynał działalność jako internetowy bank, większość formalności załatwimy także w stacjonarnej placówce. Sprawdzamy oddziały mBank w Koninie.

author
Patryk Byczek
04 lutego 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Aktualna lista ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego na bieżąco aktualizuje listę podmiotów, wobec których wydaje ostrzeżenia publiczne. Organ ostrzega wszystkich konsumentów przed korzystaniem z usług umieszczonych na liście podmiotów do momentu wydania prawomocnego wyroku sądu.

author
Dominika Byczek
06 stycznia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Odroczenie rat w BNP Paribas Leasing Services

Leasing Services od BNP Paribas poinformował Klientów w oficjalnym komunikacie u możliwości przesunięcia spłaty rat, które wynikają z umów leasingowych i pożyczkowych o 6 miesięcy.

author
Patryk Byczek
27 marca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Credit Agricole w Krapkowicach

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Krapkowicach – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
22 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj