Sejm przyjął nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego zmieniającą m.in. przepisy dotyczące e-sądu. Zmiany zaczną obowiązywać po miesiącu od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Wcześniej, zgodnie z Konstytucją RP, projekt trafi do Senatu a następnie do Prezydenta, w oczekiwaniu na podpis głowy państwa.

Autor: Maciej Stańko
Dodano: 22.03.2013
Udostępnij:

Elektroniczne postępowanie upominawcze funkcjonuje od 2010 roku i dotychczas wpłynęło ponad 5 milionów spraw. W ostatnich miesiącach media informowały o licznych nadużyciach ze strony wierzycieli. Kontrowersje dotyczą wytaczania powództw w związku z przedawnionymi roszczeniami oraz wskazywania nieaktualnego adresu zamieszkania pozwanego.

Wskutek nowelizacji w elektronicznym postępowaniu upominawczym będą dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Ponadto powód będzie zobowiązany do podania w pozwie numeru PESEL lub NIP dłużnika.

Propozycje budzą wątpliwości natury konstytucyjnej – ponad 140 posłów wstrzymało się od głosu.  Niezależnie od kontrowersji prawnych, proponowany kierunek zmian w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym spotyka się z aprobatą większości. Żywimy uzasadnioną nadzieję, że nowelizacja, zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym, wejdzie w życie i radykalnie zmniejszy nadużycia.

Komentarze