zadluzenia.com
zamknij

Badanie finansowe lokalnych społeczności

Pracownia Badawcza Satisface na zlecenie SGB-Banku SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych przeprowadziła badanie opinii społecznej mieszkańców lokalnej Polski. Badani Polacy to osoby mieszkające na wsi oraz w miastach do 50 tysięcy mieszkańców. Okazuje się, że 60% ankietowanych jest zadowolonych ze swojego życia, a co więcej 15% z nich spodziewa się podwyższenia poziomu swojego życia w najbliższych latach. 

 

 

Jesteśmy zadowoleni ze swojego życia

 

Badani oceniali również swój poziom życia, porównując go do tego z ubiegłego roku. Jak wynika z analiz, co dziesiąty Polak twierdzi, że poziom jego życia wzrósł. Natomiast dla 81% respondentów nie zmienił się w ogóle. Ciekawe, że 15% badanych z uśmiechem patrzy w przyszłość i prognozuje poprawę swojego poziomu życia w najbliższych latach. Z drugiej strony, 65% Polaków jest zdania, że pozostanie on na identycznym poziomie jak dziś.

 

Program 500+ poprawia nastawienie do życia

 

W badaniu podkreślono, że osoby pobierające dodatkowe środki z programu 500+, stanowią grupę, która częściej zauważa wyższy poziom życia i pozytywnie patrzy w przyszłość.
 
Badanie poruszyło również temat tego, na co korzystający z programu 500+ wydają dodatkowe środki:

 

- 68% wskazało, że z tych pieniędzy są zaspokajane bieżące potrzeby dziecka
- 38% zadeklarowało, że pieniądze z programu 500+ zaspokajają bieżące potrzeby całej rodziny
- 17% badanych odpowiedziało, żi pieniądze są odkładane na przyszłość

 

Jak pokazują analizy, istotne dla mały społeczności są także inwestycje realizowane ze środków unijnych - 62% badanych opowiedziało się, że dostrzega zmiany w swojej okolicy. ¾ respondentów zauważa wpływ Unii Europejskiej na funkcjonowanie ich społeczności lokalnych, a co istotne uznaje ten wpływ za korzystny.

 

Jakie problemy mają lokalni mieszkańcy Polski ?

 
Obywatele lokalnej Polski zostali zapytani także o największe problemy, związane z życiem w mniejszych miejscowościach i wśród wymienionych znalazły się:

 

- Zły stan dróg - 70%
- Starzenie się społeczeństwa - 68%
- Niskie zarobki - 67%
- Migrację do większych miast - 58%
 
Natomiast wśród największych braków w lokalnej infrastrukturze badani wymienili: brak basenu (38%), brak centrów handlowych (37%), brak obiektów sportowych (37%) oraz brak kina (36%).


Kolejną sprawą, którą ukazuje przeprowadzone badanie jest fakt, że więcej niż połowa mieszkańców mniejszych miejscowości posiada lokaty bankowe, a co dziesiąta osoba inwestuje nadwyżki finansowe na rynku nieruchomości,, zaś 7% badanych robi to na rynku kapitałowym.

 

Rola banków spółdzielczych

 

Co więcej, biorący udział w badaniu przedstawili swoją opinię na temat banków spółdzielczych. Z analiz wynika, że zdaniem 73% z nich banki spółdzielcze oferują podobny zakres produktów i usług, jak banki komercyjne. 72% respondentów dobrze ocenia wpływ banków spółdzielczych na funkcjonowanie lokalnych społeczności. 64% wskazało, że mają one jednoznacznie pozytywny wpływ na rozwój małych i średnich firm. Identyczny odsetek mieszkańców lokalnej Polski stwierdza, że banki spółdzielcze mają istotny wpływ na rozwój infrastruktury polskich miast i wsi.
 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY