zadluzenia.com
zamknij

Bank Pekao zarobił w pierwszym kwartale 392 mln zł

Skonsolidowany zysk netto, który osiągnął Bank Pekao w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł nieco ponad 392 300 000 złotych, względem 349 700 000 złotych rok wcześniej. Zysk okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który przewidywał wynik na poziomie 390 800 000 złotych.

Biura maklerskie przewidywały zysk netto na poziomie od 363 300 000 złotych do 422 000 000 złotych.Marża odsetkowa

Marża odsetkowa wyniosła2,8%.
 

Aktywa razem
 

Aktywa banku wyniosły 182 740 000 000 złotych, wobec 169 160 000 000 złotych w roku poprzednim.
 

Koszty ogółem
 

1 025 800 000 złotych wyniosły Bank Pekao koszty ogólne w pierwszym kwartale bieżącego roku.
 

Wynik z tytułu prowizji   
 

Pekao osiągnęło 588 100 000 złotych z tytułu prowizji. Kwota ta była niższa od oczekiwań rynkowych.


 

Wynik odsetkowy
 

Wynik odsetkowy, który osiągnął bank, wyniósł 1 205 700 000 złotych.
 

Koszty operacyjne
 

W tym segmencie koszty wyniosły Pekao ponad 850 000 000 złotych, co oznacza wzrost o 5,2%względem pierwszego kwartału w roku poprzednim. 

Utrata wartości należności kredytowych
 

Odpisy netto z tego tytułu wyniosły Bank Pekao około 126 900 000 złotych.
 

Kredyty i pożyczki


Łączna wartość kredytów i pożyczek podjętych w pierwszym kwartale wyniosła 136 800 000 000 złotych.
 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY