Skonsolidowany zysk netto, który osiągnął Bank Pekao w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł nieco ponad 392 300 000 złotych, względem 349 700 000 złotych rok wcześniej. Zysk okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który przewidywał wynik na poziomie 390 800 000 złotych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 10.05.2018
Udostępnij:

Biura maklerskie przewidywały zysk netto na poziomie od 363 300 000 złotych do 422 000 000 złotych.

Marża odsetkowa

Marża odsetkowa wyniosła 2,8%.
 

Aktywa razem
 

Aktywa banku wyniosły 182 740 000 000 złotych, wobec 169 160 000 000 złotych w roku poprzednim.
 

Koszty ogółem
 

1 025 800 000 złotych wyniosły Bank Pekao koszty ogólne w pierwszym kwartale bieżącego roku.
 

Wynik z tytułu prowizji   
 

Pekao osiągnęło 588 100 000 złotych z tytułu prowizji. Kwota ta była niższa od oczekiwań rynkowych.


 

Wynik odsetkowy
 

Wynik odsetkowy, który osiągnął bank, wyniósł 1 205 700 000 złotych.
 

Koszty operacyjne
 

W tym segmencie koszty wyniosły Pekao ponad 850 000 000 złotych, co oznacza wzrost o 5,2% względem pierwszego kwartału w roku poprzednim.


 

Utrata wartości należności kredytowych
 

Odpisy netto z tego tytułu wyniosły Bank Pekao około 126 900 000 złotych.
 

Kredyty i pożyczki

Łączna wartość kredytów i pożyczek podjętych w pierwszym kwartale wyniosła 136 800 000 000 złotych.
 

Komentarze