Banki zarobiły w I kwartale 3,4 mld zł

Banki zarobiły w I kwartale 3,4 mld zł

author
Patryk Byczek
31 lipca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Kategoria
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wzrósł wynik finansowy netto sektora bankowego. Współczynnik ten wyniósł pod koniec pierwszego kwartału 3 400 000 000 złotych. Jest to wynik o 22,7% wyższy, niż ten przed rokiem.

Na wynik w pierwszym kwartale wpłynęły przekazane wyniki 615 banków. 599 z nich wypracowało zysk netto na poziomie 3 500 000 000 złotych, zaś pozostałych 16 odnotowało straty netto wynoszące 200 000 000 złotych.

Wyniki banków

Do 11 060 000 000 złotych, czyli o 9,5%, wzrósł wynik z tytułu odsetek. Opłaty i prowizje zmniejszyły się do 3 300 000 000 złotych, czyli o 2,7%. Aktywa, finansowe zobowiązania, które są przeznaczone do obrotu oraz różnice kursowe netto, licząc łącznie, wzrosły do 1 000 000 000 złotych, czyli wzrosły o 6,4%. Niższe były również przychody z dywidend instytucji bankowych, wynoszących 200 000 000 złotych, co oznacza spadek o blisko 40%.

Do 9 120 000 000 złotych (5,7%) zwiększyły się łączne koszty działania banków. Wzrosły także kapitały własne instytucji, które uplasowały się na poziomie 202 200 000 000 złotych. Pod sam koniec pierwszego kwartału bieżącego roku suma bilansowa obszaru bankowego była wyższa o 5,1% niż w roku poprzednim i wynosiła 1 813 500 000 000 złotych.

Kredyty dla firm i gospodarstw domowych

Wartość kredytów, których instytucje bankowe udzieliły firmom, wyniosła 372 200 000 000 złotych. Dla porównania, gospodarstwa domowe zaciągnęły 672 300 000 000 złotych kredytów i jest to wynik wyższy o 2,5%.
 

Wśród przedsiębiorstw, aż 56,5% kredytów podjęły MŚP. Kredyty mieszkaniowe na łączną kwotę 395 800 000 000 złotych oraz kredyty konsumpcyjne na łączną kwotę 149 700 000 000 złotych składały się na ponad 81% kredytów gospodarstw domowych łącznie.


 

Depozyty

Statystyki z dnia 31 marca 2018 mówią, że depozyty sektora niefinansowego wyniosły wówczas 1 057 600 000 000 złotych, zaś depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosły 114 900 000 000 złotych. Jest to wzrost o kolejno 4,9% oraz 13%. Łączna wartość obu sektorów to 1 172 400 000 000 złotych.

Udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 3,6 pkt proc. (do 42,0%). W sektorze niefinansowym udział depozytów terminowych obniżył się o 4,1 pkt proc. (do 39,8%), a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych udział depozytów terminowych zwiększył się o 0,5 pkt proc. (do 62,4%)” – przedstawił GUS.


 

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Credit Agricole wyróżniony w konkursie Golden Arrow

Tegoroczna edycja prestiżowego konkursu Golden Arrow 2018 bardzo korzystnie przebiegła dla Credit Agricole. Instytucja otrzymała dwa wyróżnienia, a szczególnie uznane zostały rozwiązania zastosowane w obsłudze wniosków kredytowych przez telefon oraz w internetowa kampania Konta dla Ciebie.

author
Patryk Byczek
28 czerwca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ekonomiści mBanku prognozują wzrost PKB w 2020 roku

Ekonomiści mBanku przygotowali i zaprezentowali prognozy gospodarcze na rok 2020. Eksperci w raporcie raporcie przewidują między innymi, że po ostatnich wzrostach zacznie opadać, a wzrost Produktu Krajowego Brutto zwolni do 2,8%.

author
Patryk Byczek
28 stycznia 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Polska gospodarka w najlepszym stanie od 1989 roku

Polska gospodarka z szybkim wzrostem PKB, niskim bezrobociem i wzrostem płac. To tylko niektóre z pozytywnych zjawisk dla naszej gospodarki – to był najlepszy rok od 1989 r.

author
Aneta Jankowska
01 stycznia 2019
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Polacy łatwo zadłużają się na tle mieszkańców Europy

Wyniki tegorocznej edycji badania „European Consumer Payment Report” pokazują, że coraz więcej konsumentów zmaga się z długami – nawet mimo utrzymującego się wzrostu gospodarczego. Dziś już średnio co piąta osoba potrzebuje pożyczki, by opłacić rachunki. Co gorsza, aż 28% europejskich rodziców przyznaje, że czasem musi się zadłużyć, by kupić coś dziecku. 

author
Halszka Gronek
03 grudnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

„Jak skorzystać z Tarczy Finansowej PFR 2.0” – webinar ING

ING Bank Śląski zaprasza w komunikacie prasowym na specjalnie przygotowany webinar, podczas którego przedstawiciele Banku przybliżą swoim Klientom sposób, w jaki będą oni mogli skorzystać z Tarczy Finansowej PFR 2.0. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
12 stycznia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Strata finansowa w Idea Banku

W samym 2018 roku Idea Bank odnotował blisko 1,9 miliarda złotych straty netto. W wyniku opublikowania raportu rocznego dotyczącego kondycji finansowej banku, akcje instytucji spadły o około 18%. Nie wróży to dobrze przyszłości Idea Banku.

author
Halszka Gronek
03 maja 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Porównaj