zadluzenia.com
zamknij

Co dziewiąty Polak zagrożony ubóstwem

Fakt posiadania pracy nie zawsze zaspokoi podstawowe potrzeby egzystencjalne. Jeden na dziewięciu Polaków żyje w biedzie - taka informacja wypłynęła z najświeższego raportu Europejskiego Urzędu Statystycznego. 


Na dwadzieścia osiem państw, które pod uwagę wziął Eurostat, Polska zajmuje daleką, bo dwudziestą lokatęZ badania urzędu wynika, że wspomniany wyżej problem w naszym kraju najczęściej dotyka mężczyzn ze słabym wykształceniem. 

 

Problem w Polsce

Można zauważyć, że w naszym kraju bieda częściej występuje wśród pracujących Panów, niż Pań. Wynik odnotowany przez Eurostat wyniósł kolejno 11,9% i 9,5%. W Polsce ze względnym ubóstwem najczęściej do czynienia mają osoby z wykształceniem podstawowym, których jest aż 28%. Do drugiej grupy osób zagrożonych ubóstwem należą pracujący w niepełnym wymiarze godzin, a ich współczynnik wynosi 20,4%. Warto zaznaczyć, że zjawisko jest także zauważalne wśród osób z wykształceniem wyższym, gdzie gorsza sytuacja dotyczy jedną na trzydzieści trzy osoby.Granica ubóstwa

Granicę względnego ubóstwa samotnie mieszkającej osobie wyznacza wynagrodzenie (praca i przychody socjalnego) w wysokości 1205 złotych i 92 grosze netto. Dla małżeństwa z dwójką dzieci poniżej czternastego roku życia tę samą granicę wyznaczają dochody na poziomie 2584 złotych i 83 grosze netto

Kraje ujęte w badaniu
 

Wśród ujętych w badaniu państw, Polska z wynikiem 10,8% stanęła na ósmej pozycji od końca. W roku poprzednim było nieco gorzej i ostatecznie wskaźnik zatrzymał się na poziomie 11,2%


Trzy pozycje od końca zajmują:
 

  • Rumunia - 18,9%,

  • Grecja - 14,1%,

  • Hiszpania - 13,1%.


Państwa z najmniejszym problemem, to:
 

  • Finlandia - 3,1%,

  • Czechy 3,8%,

  • Belgia - 4,7%.


Z raportu wynika także, że w 2016 roku jedna na dziesięć osób mająca więcej niż 18 lat i będąca zatrudniona w UE, była zagrożona ubóstwemOsoby zagrożone ubóstwem

Według Głównego Urzędu Statystycznego, "osoby zagrożone ubóstwem to żyjący w gospodarstwach domowych, których dochód jest niższy od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60% średniego dochodu w danym kraju." 

Oznacza to, że im większe są różnice w otrzymywanych przez obywateli dochodach, tym większe jest także prawdopodobieństwo pojawienia się w danym kraju zjawiska ubóstwa relatywnego
 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY