Co dziewiąty Polak zagrożony ubóstwem

Co dziewiąty Polak zagrożony ubóstwem

author
Patryk Byczek
26 marca 2018
Fakt posiadania pracy nie zawsze zaspokoi podstawowe potrzeby egzystencjalne. Jeden na dziewięciu Polaków żyje w biedzie - taka informacja wypłynęła z najświeższego raportu Europejskiego Urzędu Statystycznego. 

Na dwadzieścia osiem państw, które pod uwagę wziął Eurostat, Polska zajmuje daleką, bo dwudziestą lokatę. Z badania urzędu wynika, że wspomniany wyżej problem w naszym kraju najczęściej dotyka mężczyzn ze słabym wykształceniem. 

 

Problem w Polsce

Można zauważyć, że w naszym kraju bieda częściej występuje wśród pracujących Panów, niż Pań. Wynik odnotowany przez Eurostat wyniósł kolejno 11,9% i 9,5%. W Polsce ze względnym ubóstwem najczęściej do czynienia mają osoby z wykształceniem podstawowym, których jest aż 28%. Do drugiej grupy osób zagrożonych ubóstwem należą pracujący w niepełnym wymiarze godzin, a ich współczynnik wynosi 20,4%. Warto zaznaczyć, że zjawisko jest także zauważalne wśród osób z wykształceniem wyższym, gdzie gorsza sytuacja dotyczy jedną na trzydzieści trzy osoby.

Granica ubóstwa

Granicę względnego ubóstwa samotnie mieszkającej osobie wyznacza wynagrodzenie (praca i przychody socjalnego) w wysokości 1205 złotych i 92 grosze netto. Dla małżeństwa z dwójką dzieci poniżej czternastego roku życia tę samą granicę wyznaczają dochody na poziomie 2584 złotych i 83 grosze netto

Kraje ujęte w badaniu
 

Wśród ujętych w badaniu państw, Polska z wynikiem 10,8% stanęła na ósmej pozycji od końca. W roku poprzednim było nieco gorzej i ostatecznie wskaźnik zatrzymał się na poziomie 11,2%

Trzy pozycje od końca zajmują:
 

  • Rumunia – 18,9%,

  • Grecja – 14,1%,

  • Hiszpania – 13,1%.

Państwa z najmniejszym problemem, to:
 

  • Finlandia – 3,1%,

  • Czechy 3,8%,

  • Belgia – 4,7%.

Z raportu wynika także, że w 2016 roku jedna na dziesięć osób mająca więcej niż 18 lat i będąca zatrudniona w UE, była zagrożona ubóstwem

Osoby zagrożone ubóstwem

Według Głównego Urzędu Statystycznego, "osoby zagrożone ubóstwem to żyjący w gospodarstwach domowych, których dochód jest niższy od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60% średniego dochodu w danym kraju." 

Oznacza to, że im większe są różnice w otrzymywanych przez obywateli dochodach, tym większe jest także prawdopodobieństwo pojawienia się w danym kraju zjawiska ubóstwa relatywnego
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt gotówkowy Morąg
Kredyty miasta
author
Dominika Sobieraj
08 stycznia 2020

Kredyt gotówkowy Morąg

Ranking chwilówek lipiec 2021
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
01 lipca 2021

Ranking chwilówek lipiec 2021

Ile zarabia hycel?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
02 października 2019

Ile zarabia hycel?

Provident w Toruniu
Oddziały
author
Patryk Byczek
05 marca 2019

Provident w Toruniu

Sukces białej listy podatników VAT
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
24 listopada 2019

Sukces białej listy podatników VAT

Porównaj