Czym jest prowizja od kredytu

Czym jest prowizja od kredytu

author
Aneta Jankowska
18 listopada 2022

Zastanawiasz się czym jest prowizja od kredytu i ile ona wynosi? Wyjaśniamy to za Ciebie. Sprawdzamy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące prowizji od kredytu.

Prowizja za udzielenie kredytu – co to jest?

Marzysz o własnym mieszkaniu i decydujesz się na kredyt hipoteczny? A może brakuje ci pieniędzy na remont pokoju córki i szukasz kredytu gotówkowego? Niezależnie od tego, z jakiego produktu finansowego skorzystasz, musisz liczy się z tym, że zapłacisz prowizję.

Prowizja występuje przy większości ofert banków i instytucji pozabankowych, zarówno kredytów dostępnych stacjonarnie, jak i kredytu online. To jedna z podstawowych opłat, które kredytobiorca musi uregulować przy okazji wzięcia zobowiązania. Zainteresowani dodatkową gotówką mogą jednak skorzystać również ubiegać się o kredyt bez prowizji.

Prowizja od kredytu

Prowizja od kredytu – to podstawowa opłata, którą pobierają banki. Jednorazowa kwota jest pobierana przy wypłacaniu kredytu. Prowizja od kredytu stanowi konkretny procent pożyczanej kwoty. Zazwyczaj im wyższa kwota kredytu, tym wyższy procent.

Prowizja kredytu (np. kredytu gotówkowego) może się pojawić na przykład przy:

 • udzieleniu kredytu
 • wcześniejszej spłacie zobowiązania
 • na początku, przy rozpatrzeniu wniosku

Czasami banki zmniejszają prowizję przy konkretnych kredytach, o ile klient skorzysta z dodatkowego produktu – na przykład: karty kredytowej lub ubezpieczenia kredytu.

Pod pojęciem prowizji kryją się również regularne i cyklicznie pobierane opłaty, często spotykane przy limitach na kartach kredytowych lub rachunkach ROR z debetem, a nawet w niektórych przypadkach – przy standardowych kredytach gotówkowych.

Spis treści:

 1. Prowizja za udzielenie kredytu – co to jest?
 2. Ile wynosi prowizja za przyznanie kredytu?
 3. Rodzaje prowizji kredytowych
 4. Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu
 5. Prowizja przy kredycie hipotecznym
 6. Prowizja przy pożyczkach pozabankowych
 7. Całkowity koszt kredytu
Zwiń spis treści

Podstawa prawna

Podobnie jak inne kwestie związane z pożyczkami, tak i prowizja kredytu (np. kredytu gotówkowego) jest uregulowana prawnie. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, obowiązkiem kredytodawcy jest poinformowanie klienta o wysokości prowizji.

Kredytodawca lub pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym nośniku, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z tymi informacjami:

(…)

10) w odpowiednich przypadkach, informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o odsetkach, prowizjach, marżach, opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie z instrumentów płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie;

Ile wynosi prowizja za przyznanie kredytu?

Na całkowity koszt kredytu wpływa wiele czynników, o czym powinniśmy zawsze pamiętać, ale jednym z najważniejszych i największych jest właśnie prowizja kredytu (np. kredytu gotówkowego). Ile ona wynosi?

O wysokości prowizji za przyznanie kredytu decyduje kilka kluczowych elementów.

Pierwszym z nich jest rodzaj kredytu, jaki zdecydujemy się wziąć, a także liczba wszystkich dodatkowych opłat, oprocentowanie oraz wysokość marży. Prowizja kredytu (np. kredytu gotówkowego) różni się w zależności od oferty konkretnego banku.

Rzeczywistość pokazuje, że im niższe oprocentowanie posiada kredyt, tym wyższa jest prowizja kredytu (np. kredytu gotówkowego) i pojawiają się dodatkowe opłaty związane z zobowiązaniem. W ten sposób banki starają się sobie zrekompensować koszty.

Prowizja przy kredycie może także zależeć od tego, na jaki czas zdecydujemy się wziąć zobowiązanie. Przy produktach długoterminowych jest ona mniejsza niż przy ofertach z finansowaniem krótkoterminowym.

Klient może również zapłacić mniej z tytułu prowizji, o ile przy okazji podpisania umowy o dowolny kredyt, skorzysta też z karty kredytowej lub uruchomi w banku swój rachunek oszczędnościowy. Przy zakupie dodatkowego produktu banki zazwyczaj idą kredytobiorcy na ustępstwa i obniżają wysokość marży lub prowizji.

Zgodnie z prawem, suma pozaodsetkowych kosztów kredytu nie może przekroczyć:

 • 25% całkowitej kwoty kredytu
 • 30% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego w stosunku rocznym

Co ważne, wszystkie koszty kredytu nie mogą być wyższe niż równowartość kwoty, która została wypłacona kredytobiorcy.

Banki wprowadzają również dodatkowe opłaty. Chociaż nie we wszystkich ofertach znajdziemy poboczne koszty, to w większości przypadków spotkamy się z opłatami administracyjnymi, czy przygotowawczymi. Tego typu „dodatki” generują finalnie jeszcze większe koszty zaciągniętego zobowiązania.

Rodzaje prowizji kredytowych

Wyróżniamy następujące rodzaje prowizji kredytowych:

 1. Prowizje pobierane przy uruchomieniu (wypłacie) kredytu
 2. Opłaty operacyjne i inne prowizje związane z obsługą kredytu
 3. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu
 4. Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego
 5. Opłata za wycenę nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 6. Prowizje i opłaty związane z ubezpieczeniem
 7. Prowizje i opłaty związane z nieterminową spłatą, przekroczeniem limitów kredytowych czy windykacją

1) Prowizje pobierane przy uruchomieniu (wypłacie) kredytu

Tego rodzaju opłaty banki pobierają przy wypłacie środków na konto, chociaż w wielu przypadkach istnieje możliwość doliczenia prowizji do rat kapitałowo-odsetkowych (skutkuje to oczywiście zwiększeniem wysokości comiesięcznej raty). Przy jednorazowych prowizjach pobieranych przy wypłacie kredytu istotną rolę odgrywa również to, czy oprocentowanie jest liczone od kwoty kredytu pomniejszonej o prowizję.

Jeżeli bank określa wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej przed pobraniem prowizji za uruchomienie kredytu (czyli jest doliczana do kwoty kredytu) – wówczas kwota miesięcznej raty będzie wyższa. Bardzo często taki sposób naliczania oprocentowania przy kredytach z jednorazową prowizją jest ukrywany przez bank do momentu podpisania umowy kredytowej. Tymczasem różnice przy kilkunastoprocentowych prowizjach w kredytach na wysokie kwoty mogą być znaczące.

2) Opłaty operacyjne i inne prowizje związane z obsługą kredytu

Do takich prowizji zaliczamy wszelkie opłaty pobierane przez bank w trakcie trwania umowy kredytowej. Bardzo często stosowane są przy kredytach wypłacanych w transzach (co miesiąc, kwartalnie itp.), a także przy kartach kredytowych czy rachunkach ROR z limitem debetowym.

Opłata za obsługę kredytu pobierana jest wówczas albo przy wypłatach transz kredytowych, albo za korzystanie z kredytu lub przekroczenie określonego limitu kredytowego. Coraz częściej również można się spotkać z takimi prowizjami w standardowych kredytach gotówkowych, które są pobierane automatycznie przy wypłacie pieniędzy.

3) Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu

Wydawać by się mogło, że szybsze niż przewiduje umowa spłacanie rat kredytowych bardzo pozytywnie świadczy o kredytobiorcy. Nie dla banku. Wiele ofert kredytów hipotecznych, które są najtańsze i najniżej oprocentowane w stosunku do innych kredytów zawiera prowizję za wcześniejszą spłatę ze względu na fakt, że przez pierwsze kilka lat kredytobiorca spłaca jedynie część kapitałową. Oczywiście w zależności od okresu kredytowania  – przy kredycie hipotecznym może to być nawet do 5 lat od uruchomienia kredytu.

Dopiero w następnych latach, a dokładniej w drugiej połowie trwania umowy, część odsetkowa zaczyna przeważać nad częścią kapitałową (banki zarabiają jedynie na części odsetkowej i dodatkowych kosztach kredytowych, a nie na części kapitałowej). Najczęściej prowizja za wcześniejszą spłatę w przypadku kredytów hipotecznych jest pobierana maksymalnie do 5 lat trwania umowy..

4) Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego

Opłaty za wnioskowanie o kredyt mogą być pobierane jeszcze przed przyznaniem decyzji kredytowej. Najczęściej wykorzystywane są przez firmy pożyczkowe, pośredników finansowych, a nawet banki, choć w tych ostatnich prowizja zazwyczaj pobierana jest dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w momencie uruchomienia kredytu.

5) Opłata za wycenę nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

Kiedy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomość konieczne jest wykonanie wyceny na podstawie inspekcji bankowej lub operatu szacunkowego. Opłata za wycenę nieruchomości ma charakter obligatoryjny i jest niezbędna do zaciągnięcia kredytu, hipotecznego. W przypadku operatu szacunkowego należy liczyć się z dodatkowym kosztem rzędu 1000 zł (w zależności od rzeczoznawcy majątkowego). Z kolei inspekcja wykonywana przez bank jest nawet trzykrotnie tańsza.

6) Prowizje i opłaty związane z ubezpieczeniem

Aktualnie po wdrążeniu zmian zapisanych w rekomendacji U dotyczących rynku bancassurance, bank nie może występować w roli ubezpieczyciela i pośrednika jednocześnie. Przed wprowadzeniem zmian banki generowały ogromne zyski ze sprzedaży obowiązkowych ubezpieczeń (ponad 12,3 mld całego rynku ubezpieczeniowego stanowi bancassurance), a średnia jednorazowa składka takiego ubezpieczeniowa wyniosła około. 460 zł.

Po wdrążeniu zapisów rekomendacji bank może co prawda wymagać ubezpieczenia kredytu w postaci polisy na życie, jednak kredytobiorca będzie mógł samodzielnie wybrać ubezpieczyciela. W związku z tym, że banki stracą znaczące zyski z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych dołączonych do kredytów, to należy spodziewać się dodatkowego wzrostu kosztów kredytowych w postaci wyższych składek ubezpieczeniowych (jednorazowych lub regularnych, w zależności od wyboru oferty).

7) Prowizje i opłaty związane z nieterminową spłatą, przekroczeniem limitów kredytowych czy windykacją

Nieterminowe spłacanie zobowiązanie powoduje, że bank zaczyna upominać się o swoją należności poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, a w ostateczności wizytę windykatora. Każda z tych czynności z pewnością będzie nas kosztować, a wysokość takich opłat zależy od banku, umowy kredytowej oraz konkretnej firmy windykacyjnej,  z którą bank współpracuje.

Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu

Pojęcie prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu pojawiło się już wyżej. Przypomnijmy więc, że jest to opłata naliczana w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania.

Tego typu prowizja nie występuję jednak we wszystkich ofertach, a jeśli już się pojawi, to jest ona konkretnie uregulowana w polskim prawie:

PODSTAWA PRAWNA

Art. 50. 1. Kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem, pod warunkiem że ta spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu.

2. Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 1% spłacanej części kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok.

3. W przypadku gdy okres, o którym mowa w ust. 2, nie przekracza jednego roku, prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 0,5% spłacanej części kwoty kredytu.

4. Prowizja, o której mowa w ust. 1–3, nie może być wyższa niż wysokość odsetek, które konsument byłby zobowiązany zapłacić w okresie między spłatą kredytu przed terminem, a uzgodnionym terminem zakończenia umowy, a także nie może być wyższa niż bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą spłatą.

Art. 51. Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie przysługuje kredytodawcy w przypadku umów:

1) kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;

2) w których spłata została dokonana zgodnie z umową ubezpieczenia zawartą w celu zabezpieczenia spłaty kredytu.

Art. 52. Kredytodawca jest zobowiązany do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości.


Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Prowizja przy kredycie hipotecznym

Na rynku znajdziemy wiele produktów finansowych, przy których banki lub inne instytucje finansowe pobierają prowizję. Jednym z nim jest właśnie kredyt hipoteczny.

Kredyt hipoteczny jest typowym produktem finansowym, który jest przeznaczony na remont, zakup lub budowę nieruchomości (domu lub mieszkania).Za pieniądze z kredytu hipotecznego można również wykończyć lub na nowo wyremontować mieszkanie.

Podobnie jak w przypadku innych ofert, decydując się na kredyt hipoteczny również zapłacimy prowizję. Musi być ona jednak zaznaczona w umowie, a klient odpowiednio wcześniej o niej poinformowany. Kredyt hipoteczny pod tym względem nie różni się niczym od innych tego typu ofert.

Prowizja przy pożyczkach pozabankowych

Niezależnie od tego, na jakie zobowiązanie się zdecydujemy (zarówno z oferty banków, jak i firm z sektora pozabankowego – może to być pożyczka bez BIK lub pożyczka na dowód), prowizja pojawia się w większości produktów.

W przypadku ofert pozabankowych prowizja, jak już pisaliśmy wyżej jest jednorazową opłatą za sam fakt udzielenia zobowiązania.

Podobnie jak w przypadku banków, prowizja jest jedną z form dochodu firm pożyczkowych. Oczywiście, prowizja może nie pojawić się w ogóle przy pożyczkach pozabankowych. Wszystko zależy od oferty, która nas interesuje.

Całkowity koszt kredytu

Na całkowity koszt kredytu wpływa wiele czynników. Opłata przygotowawcza, administracyjna, weryfikacyjna, oprocentowanie, czy wreszcie omawiana przez nas prowizja.

Do najpopularniejszych elementów całkowitego kosztu kredytu należą między innymi:

 • Opłata przygotowawcza
 • Prowizja
 • Wysokość oprocentowania
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku
 • Opłata weryfikacyjna
 • Opłata za ustanowienie zabezpieczenia
 • Odsetki
 • Ubezpieczenie zobowiązania
 • Opłata administracyjna

Przed zdecydowaniem się na jakiekolwiek zobowiązanie i podpisaniem umowy, warto sprawdzić wszystkie koszty, które będą nas obowiązywać.

W tej sytuacji bardzo pomocny może okazać się właśnie całkowity koszt kredytu oraz wskaźnik Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO), które pokażą nam dokładny i wyraźny obraz kosztów związanych z naszym zobowiązaniem.

Klient podpisując umowę na kredyt konsumencki musi zapłacić wszystkie opłaty z nim związane. Definiują to konkretne przepisy, a dokładnie Art. 3 Ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku, pod pojęciem “kredyt konsumencki” kryją się wszystkie produkty na kwotę równą lub mniejszą niż 255 550 zł:

Art. 3. 1. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

1a. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż wysokość określona w ust. 1.

2. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L 133 z 22.05.2008, str. 66).

1) umowę pożyczki;
2) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;
3) umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;
4) umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;
5) umowę o kredyt odnawialny (…).

Art. 3 Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku

Pamiętajmy o dokładnym przeczytaniu umowy kredytowej i innych regulaminów dotyczących naszego przyszłego zobowiązania. To pozwoli nam uniknąć rozczarowań w przyszłości.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, a w skrócie RRSO stanowi całkowity koszt zobowiązania, który musi ponieść każdy kredytobiorca. Co więcej, RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) uwzględnia już dodatkowe opłaty, jak prowizje, ubezpieczenia czy inne opłaty bankowe, które klient płaci co miesiąc.

Czy możemy wziąć kredyt bez prowizji?

Udzielenie kredytu gotówkowego jest możliwe. Na rynku znajdziemy oferty, przy których banki lub instytucje pozabankowe nie pobierają prowizji. Zazwyczaj są to produkty finansowe objęte czasową promocją. Popularne chwilówki są zwykle oferowane bez prowizji, ale i dodatkowych opłat. To korzystne rozwiązanie, ale jedynie dla nowych klientów, ponieważ tego typu oferty są darmowe jedynie za pierwszym razem. Każda kolejna pożyczka w instytucji pozabankowej może generować znacznie większe koszty.

Co wpływa ma wysokość prowizji?

Wysokość prowizji może być różna w zależności od oferty kredytowej. Banki w różny sposób ustalają kwotę, którą pokrywa Klient w ramach prowizji od finansowania. Często zdarza się nawet, że banki nie informują dokładnie, jakie elementy wpływają na wysokość prowizji. Informację o tej kwocie uzyskamy razem z innymi warunkami kredytowania, które również mogą być ustalane indywidualnie dla nas. Warto pamiętać, że prowizja jest jednym z podstawowych czynników, od których zależeć będzie całkowity koszt kredytu. Najczęściej z wysokimi kwotami prowizji spotykamy się w przypadku ofert kredytów gotówkowych. Dobra informacja jest jednak taka, że i w tym wypadku można liczyć na prowizję, która wyniesie równo 0%. Co do górnej granicy prowizji przy kredycie gotówkowym, to przyjmuje się, że wynosi do 25% kwoty kredytu.

Niska prowizja w przypadku kredytów gotówkowych czy hipotecznych przeważnie ustalana jest dla Klientów, którzy nie stanowią dla banku większego ryzyka. Oznacza to, że na najniższą prowizję mają szansę głównie osoby z pozytywną historią kredytową oraz odpowiednio dobrą zdolnością kredytową. Tacy Klienci zawsze wypadają najlepiej w oczach kredytodawców i mogą liczyć nie tylko na niską prowizję, lecz także inne korzystniejsze warunki udzielenia kredytu, np. wyższą kwotę finansowania czy korzystniejsze raty. Z kolei podwyższona prowizja pojawia się najczęściej u Klientów, którzy nie mają bardzo dobrej sytuacji finansowej. Przykładem mogą być osoby, które pobierają kredyt mieszkaniowy, a ich wkład własny jest minimalny.

W niektórych wypadkach można nawet negocjować jej wysokość jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej. Wysokość prowizji ustalana jest przez kredytodawcę, ale istnieje możliwość jej zmiany w specjalnych warunkach. Najczęściej na niższą prowizję liczyć mogą osoby, które znajdują się w bardzo dobrej sytuacji finansowej lub stali Klienci danego kredytodawcy. Co ciekawe, możliwość obniżenia wysokości prowizji czasami pojawić może się także w sytuacji, w której Klient zainteresowany kredytem skorzysta dodatkowo z innych usług wybranej instytucji finansowej. Do takich usług najczęściej zaliczamy założenie karty kredytowej. Warto pamiętać również o tym, by każdorazowo  dokładnie czytać warunki umowy oraz wszelkie inne regulaminy dotyczące pobieranego kredytu. Dzięki temu możemy uniknąć w przyszłości nieprzyjemnych rozczarowań.

1. Prowizja od kredytu jest jedną z podstawowych opłat, które musimy uregulować decydując się na zobowiązanie. Prowizję zapłacimy przy zaciąganiu większości zobowiązań finansowych.

2. Prowizja jest zazwyczaj jednorazową opłatą, którą instytucje pobierają przy wypłacaniu kredytu.

3. Prowizję określa się w procentach i zwykle zależy ona od wysokości kredytowanej kwoty. Im wyższy kredyt, tym wyższa prowizja kredytu.

4. Prowizja kredytu może mieć charakter jednorazowy lub może zostać doliczona do miesięcznych rat.

5. Jeśli klient skorzysta z dodatkowych produktów, jak na przykład karta kredytowa, banki mogą zmniejszyć opłaty z tytułu prowizji. Ubezpieczając kredyt również możemy liczyć na mniejsze koszty z tytułu prowizji.

6. Kredytodawca musi poinformować klienta o wysokości prowizji. Systematyzują to konkretne przepisy (zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim).

7. Na rynku znajdziemy różne rodzaje prowizji, w tym: prowizje pobierane przy uruchomieniu (wypłacie) kredytu, opłaty operacyjne i inne prowizje związane z obsługą kredytu, prowizje za wcześniejsze spłacenie kredytu, prowizje za rozpatrzenie wniosku kredytowego, opłaty za wycenę nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, prowizje i opłaty związane z ubezpieczeniem, prowizje i opłaty związane z nieterminową spłatą, przekroczeniem limitów kredytowych czy windykacją.

8. Niektóre banki przewidują również prowizję za wcześniejsze spłacenie kredytu. Tego typu opłata może się pojawić, ale nie musi.

9. Niezależnie od tego, czy decydujemy się na kredyt w banku lub pożyczkę w firmie pozabankowej, to o ile w konkretnej ofercie pojawia się zapis o prowizji, musimy ją zapłacić. Jest to jeden z warunków umowy z instytucją, od której pożyczamy pieniądze.

10. Decydując się na dowolne zobowiązanie finansowe warto zwrócić uwagę na całkowity koszt kredytu oraz wskaźnik RRSO. Pozwoli nam to uzmysłowić dokładny i wyraźny obraz kosztów związanych z naszym zobowiązaniem.

11. Czasami można spotkać się z tym, że bank pobiera prowizje za udzielenie kredytu gotówkowego.

12. Warto dowiedzieć się wszystkiego o naszym przyszłym zobowiązaniu jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej i przyznaniem decyzji kredytowej przez instytucję.

Prowizja od kredytu - pytania i odpowiedzi

Tak. Prowizja jest jednym z elementów kosztów zobowiązania, które klient musi uregulować.

Oczywiście. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, kredytodawca musi poinformować klienta o wszystkich kosztach związanych z zobowiązaniem.

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wysokość prowizji zależy od interesującej nas oferty.

Decydując się na dowolne zobowiązanie finansowe musimy opłacić prowizję w sposób zgodny z umową lub regulaminem finansowania. Zazwyczaj prowizja jest jednorazową opłatą.

Każde zobowiązanie składa się z różnych elementów. Podobnie jest z jego kosztem. Całkowity koszt kredytu mówi nam o tym, ile ostatecznie przyjdzie nam zapłacić za zobowiązanie. Na całkowity koszt kredytu wpływa wiele czynników,w  tym: opłata przygotowawcza, administracyjna, weryfikacyjna, oprocentowanie, czy wreszcie omawiana przez nas prowizja.

To błąd, ponieważ informacja o istnieniu i wysokości prowizji należy do obowiązków podmiotu, który wypłaca finansowanie. Reguluje to Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Niektóre instytucje oferują mniejszy koszt z tytułu prowizji, o ile klient zdecyduje się skorzystać z dodatkowych produktów, jak na przykład karta kredytowa lub ubezpieczenie kredytu.

Tak, o ile pożyczkodawca wymaga takiej opłaty. Pamiętajmy, że niezależnie od tego, czy decydujemy się na kredyt w banku lub pożyczkę w firmie pozabankowej, to o ile w konkretnej ofercie pojawia się zapis o prowizji, musimy ją zapłacić. To jeden z warunków umowy z instytucją, od której pożyczamy pieniądze.

Tak. Podobnie jak w przypadku innych ofert, decydując się na kredyt hipoteczny również zapłacimy prowizję.

Prowizję określa się w procentach i zwykle zależy ona od wysokości kredytowanej kwoty. Im wyższy kredyt, tym wyższa prowizja.

źródła:

https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Splaciles_wczesniej_kredyt__Nalezy_ci_sie_zwrot_czesci_kosztow___22336;

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001083

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Adam Wozniak
Adam Wozniak
2020-06-09 05:04:25

Czy po obniżce stóp procentowych przez RPP Bank musi sporządzić aneks do zawartej wcześniej umowy kredytowej konsumenckiej???

Tomasz
Tomasz
2020-05-01 17:10:38

Art. pisany typowo pod BANKI BO przez pierwsze lata splaty kredytu ,wieksza czescia RATY TO SA ODSETKI !!!!!! A NIE KAPITAL. Odsetki od kredytow sa w granicach 40-60% jakies prowizje ,koszta to jest tylko ucieczka i ukrywanie faktow. Jak bank moze policzyc mi prowizje od udxielonego kredytu - to BANK POWINIEN ZAPLACIC ZA TO ZE CHCE BYC JEGO KLIJENTEM. Jakies koszta przygotowania kredytu- PRZECIEZ LOGICZNE ZE PRZYCHODZE POZYCZYC PIENIADZE I ZA TO ZE PRZY. DO BANKU POZYCZYC TO MAM PLACIC IDIOTYZM!! Ubezpieczenia ktore nie chronia klijenta JEST TO CHYBA NAJWIEKSZY PRZEKRET Bank chcac zarobic nalicza odsetki i ODSETKI SA ZAROBKIEM BANKU A NIE PROWIZJE. To czym sa ODSETKI SKORO NIE SA ZSROBKIEM BANKU

Olo
Olo
2020-04-19 08:38:45

prowizja to czysty zarobek banku, płacisz za to ze jesteś glupkiem i jesteś na musiku aby wziąć kredyt. Prowizja to koszty banku ? Jakie koszty ? Bank zarabia na odsetkach od kredytu a to ze paniusia w banku wprowadzi w system umowe kredytową i klepnie kilka razy enter to są te koszty które potrafią wynosić 15% kwoty branego kredytu. To jest czyste złodziejstwo, dziwne są te polaki, dziwna ta nacja ze godzi się być dymana.

Podobne artykuły

Expander w Częstochowie
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
29 stycznia 2015

Expander w Częstochowie

Credit Agricole w Gryficach
Oddziały
author
Patryk Byczek
19 lipca 2019

Credit Agricole w Gryficach

Nowa strategia PZU do 2020 roku
Wpisy
author
Patryk Byczek
11 stycznia 2018

Nowa strategia PZU do 2020 roku

Porównaj