Na rynku możemy się spotkać nie tylko z ofertą kredytu samochodowego, ale i zakupu samochodu poprzez finansowanie z kredytu balonowego. W takim przypadku pojawia się takie określenie jak “rata balonowa”. Co to oznacza?

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 04.02.2017
Udostępnij:

 

Rata balonowa jest formą spłaty kredytu. Polega na tym, że klient spłaca początkowo jedynie odsetki, a dopiero pod koniec okresu, na jaki została zawarta umowa kredytowa, w ostatniej racie, następuje spłata kapitału oraz ostatniej części odsetek. 

Wysokość rat w trakcie trwania okresu kredytowania wyznaczana jest według wzoru (gdy oprocentowanie kredytu jest stałe przez cały okres umowy kredytowej):

gdzie:

R – płatność ratalna,
K – kwota kredytu,
p – wysokość oprocentowania kredytu,
d – liczba dni, których dotyczy płatność ratalna.

Ostatnia rata jest wyznaczana według podanego wzoru:


        
gdzie:

Rb – płatność ratalna,
K – kwota kredytu,
p – wysokość oprocentowania kredytu,
db – liczba dni, których dotyczy ostatnia płatność ratalna (odsetkowa)

Kredyt balonowy jest formą kredytu samochodowego, w którym ostatnia rata, zwana właśnie ratą balonową, jest najwyższa. Stanowi ona np. 20-40% wartości pojazdu.

Jest on spłacany w standardowych ratach. Różni się ta ostatnia płatność, która jest zdecydowanie najwyższa. Przy takiej konstrukcji kredytobiorca płaci niższe raty przez cały okres spłaty, kosztem jednej wysokiej raty balonowej na koniec okresu spłaty. Istotne, że takie rozwiązanie pozwala podwyższyć zdolność kredytową – rata balonowa nie jest wliczana do wysokości kredytu.

Np. klient zamiast spłacać dwuletni kredyt w wysokości 60 tysięcy złotych (raty ponad 2 800 złotych) spłaca kredyt na 42 tysięcy złotych (raty około 2 000 złotych). Pozostałe 18 tysięcy złotych wraz z odsetkami uiszcza na koniec okresu spłaty.

Komentarze