Coraz mniejsze bariery w dostępie do kredytów

Coraz mniejsze bariery w dostępie do kredytów

author
Aneta Jankowska
03 listopada 2018
Z raportu „Sytuacja na rynku consumer finance” Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH wynika, że udział Polaków, którzy zauważają bariery w dostępie do pożyczek wyniósł 28%. Wynik odnotowany w pierwszym półroczu 2018 roku jest rekordowo niski.

Coraz mniejsze bariery w zaciąganiu pożyczek

Z raportu KPF i IRG SGH dowiadujemy się, że wysokie oprocentowanie kredytów oraz pożyczek nie należy już do najbardziej odczuwalnych barier w zaciąganiu pożyczek przez Polaków. W pierwszym półroczu bieżącego roku, taki problem miało 28% z nas. To rekordowo niski wynik – o 4 punkty procentowe mniej niż w 2017 roku i o prawie 18 punktów mniej niż w 2013 roku. W latach 2008-2013 wynosił on około 45%. 

Mimo wszystko, wysokie oprocentowanie jest wciąż najistotniejszą przeszkodą w dostępie do kredytów i pożyczek. ¼ polskich gospodarstw domowych uznaje, że nie odczuwa jakichkolwiek barier w zaciąganiu zobowiązań.

Przeszkody według Polaków

Kolejną barierą są opłaty przygotowawcze, które problem w dostępie do pożyczek lub kredytów stanowią dla 8% badanych. Odsetek ten utrzymuje się na zbliżonym poziomie od 5 do 10 lat.

Zbyt wysokie wymagania instytucji finansowych co do poziomu dochodu osiąganego przez kredytobiorcę to następna z wymienianych barier. Odczuwa ją około 15% gospodarstw domowych. Na przestrzeni roku ten odsetek również zmalał – w 2017 roku wynosił około 20%.

Dla lekko ponad 12% respondentów, brak zrozumienia w przypadku ewentualnego pogorszenia się sytuacji materialnej kredytobiorcy jest kolejnym problem w dostępie do pożyczek. Wynik w tym przypadku nie zmienia się od poprzednich edycji raportu.

Skomplikowane procedury przyznawania kredytu również mogą stanowić problem. 7,7% badanych gospodarstw domowych wskazuje na taką właśnie barierę. Jak wynika z raportu, liczba osób, zwracających uwagę na wspomnianą kwestię rośnie. 

Mniej znaczącymi problemami są: brak dostępu do informacji o kredytach, pożyczkach (1%), oraz brak instytucji finansowych udzielających pożyczek (0,6%).


 Źródło: KPF

O KPF
 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców to instytucja, która powstała 19 lat temu.
 

Dziś zrzesza ponad 100 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, między innymi z sektora bankowego, doradztwa i pośrednictwa finansowego, instytucji pożyczkowych, zarządzania informacją gospodarczą, zarządzania wierzytelnościami, ubezpieczeniowego, platform crowdfundinowych oraz funduszy hipotecznych, sprzedających produkty tzw. odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym. 
 

Źródło – KPF:
http://media.kpf.pl/pr/409262/bariery-w-dostepie-do-kredytu-konsumenckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Lombardy w Poznaniu
Lombardy
author
Patryk Byczek
09 marca 2022

Lombardy w Poznaniu

Rolnicy będą sprzedawali swoje produkty bez pośredników?
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
20 sierpnia 2018

Rolnicy będą sprzedawali swoje produkty bez pośredników?

Zadłużenie branży motoryzacyjnej  
Dla zadłużonych
author
Halszka Gronek
11 czerwca 2018

Zadłużenie branży motoryzacyjnej  

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce – raport Mastercard
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
06 marca 2020

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce – raport Mastercard

Porównaj