Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego

Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego

author
Marek_Rutkowski
25 sierpnia 2016
Od 8 września zajęcie rachunku bankowego będzie się odbywało w całości za pomocą systemu teleinformatycznego. Co to oznacza dla Dłużników ?

Egzekucja z rachunku bankowego to jeden z najprostszych sposobów prowadzenia egzekucji. Ustalenie, w jakich bankach Dłużnik ma konto jest szybkie i proste. Najczęściej komornik robi to za pomocą systemu OGNIVO, a następnie dokonuje ich zajęcia.

Jak wygląda zajęcie

W tej chwili zajęcie rachunku polega na przesłaniu do Banku drogą pocztową zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej oraz listownym zawiadomieniu Dłużnika o dokonanym zajęciu wierzytelności z jego rachunku.

Od 8 września 2016 r. zajęcie rachunku bankowego dokonywane będzie zupełnie inaczej – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wówczas, Komornik i Bank będą prowadzić całą korespondencję w sposób zinformatyzowany.

Zacznie bowiem obowiązywać art. 893 ze zn. 2A kodeksu postępowania cywilnego:

"Komornik doręcza pisma bankowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, a bank wnosi pisma do komornika wyłącznie za pośrednictwem tego systemu."

Wprowadzenie omawianej zmiany, będzie polegało na tym, że Banki będą zobowiązane do prowadzenia systemu teleinformatycznego i do wykonywania zajęć wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System teleinformatyczny będzie mógł być prowadzony także przez izbę rozliczeniową (jej zadaniem jest sprawny przepływ rozliczeń międzybankowych).

Co to oznacza dla Dłużnika

Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego spowoduje blokadę środków pieniężnych niezwłocznie po dokonaniu zajęcia przez Komornika. To samo tyczy się elektronicznego uchylenia zajęcia – środki pienieżne zostaną zwolnione spod zajęcia niezwłocznie do dokonaniu elektronicznego uchylenia zajęcia.

Obecnie, zajęcie dokonywane jest z chwilą doręczenia zawiadomienia o zajęciu do Banku i z tą chwilą następuje blokata środków zgromadzonych na rachunku. Dopiero wówczas po stronie Banku rodzi się obowiązek po stronie Banku dokonywania wszelkich wpłat zgromadzonych na rachunku bankowym Dłużnika – Komornikowi.

Drogą elektroniczną Banki będą przekazywały Komornikom informacje o stanie konta Dłużnika, tj. o wysokości środków na nim zgromadzonych, a także, czy rachunek podlega zajęciu, czy istnieją przeszkody w przekazaniu zajętych środków oraz wszystkie inne informacje niezbędne do prowadzenia egzekucji.

Elektroniczne zajęcie nie będzie dotyczyło egzekucji z rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (popularne SKOKi).

Koszt elektronicznych zajęć, zgodnie z treścią art. 770 k.p.c., będzie zaliczany do kosztów egekucyjnych obciążających Dłużnika.

Wprowadzona zmiana ma na celu usprawnienie egzekucji z rachunku bankowego, co z pewnością spowoduje jeszcze większe zainteresowanie Wierzycieli tym sposobem egzekucji. Skutkiem  wprowadzonego rozwiązania będzie niewątpliwie wzrost liczby zajęć wierzytelności z rachunków bankowych. Ocena omawianej zmiany jak i przede wszystkim jej szczegóły – których na chwilę obecną brak (biorąc pod uwagę jej wczesne stadium)  – będą możliwe dopiero po jej wejściu w życie. Jak wiadomo, założenia proponowanych rozwiązań, nie zawsze są zbieżne z  ich efektem końcowym.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Kredyt na wakacje – ranking
Wpisy
author
Marek_Rutkowski
16 czerwca 2015

Kredyt na wakacje – ranking

Bank Millennium w Programie MdM
Wpisy
author
Marek_Rutkowski
15 kwietnia 2014

Bank Millennium w Programie MdM

Volkswagen chce sprzedawać auta w całości przez Internet
Aktualności
author
Marek_Rutkowski
08 listopada 2018

Volkswagen chce sprzedawać auta w całości przez Internet

Credit Agricole w Ostrołęce
Oddziały
author
Marek_Rutkowski
23 lipca 2019

Credit Agricole w Ostrołęce

Kredyt samochodowy Olkusz
Kredyty miasta
author
Marek_Rutkowski
27 listopada 2017

Kredyt samochodowy Olkusz

Pożyczki bez BIK Piastów
Pożyczki miasta
author
Marek_Rutkowski
16 grudnia 2021

Pożyczki bez BIK Piastów