Z komunikatu Idea Banku wynika, że łączna wartość odpisów w banku wyniosła 190 000 000 złotych. W związku z tym, instytucja zawiązała rezerwy wynoszące 128 000 000 złotych. Wszystko wskazuje na to, że Idea zeszła poniżej współczynników wypłacalności wskazanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w listopadzie ubiegłego roku.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 20.08.2018
Udostępnij:

Instytucja podała, że na jej jednostkowy i skonsolidowany wynik zostanie nałożone obciążenie w wysokości 46 000 000 złotych, z tytułu „utraty wartości należności od funduszu EasyDebt Sekurytyzacyjny FIZ”. Ponadto ten sam wynik zostanie obciążony także trzema rezerwami.

Obiążające rezerwy
 

Pierwsza z nich wyniesie blisko 14 000 000 złotych, a odnosi się do potencjalnych roszczeń Klientów Idea Banku, które wynikają z udziału banku w procesie przedstawiania obligacji GetBack.

Druga z nich wyniesie prawie 42 000 000 złotych i dotyczy zwrotu prowizji od produktów inwestycyjnych, objętych ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Trzecia rezerwa wyniesie około 72 000 000 złotych. Jest ona powiązana ze zwrotem należnej prowizji od produktów ubezpieczeniowych, które są powiązane z umowami od kredytu.

Komunikat banku
 

Z komunikatu Idea Banku można było dowiedzieć się, że utrata wartości i związany z nią odpis w stosunku do firmy Tax Care jest następstwem przebiegu procesu restrukturyzacji tajże spółki i zmiany jej profilu biznesowego. Odnosi się to do zmniejszenia udziału w przychodach wynikających z kredytowania. Spółka szczególnie koncentrowała się na usługach księgowych dla MŚP. 

Ponadto, dokonane zostaną korekty odnoszące się do obciążających kapitałów własnych na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym. Według stanu na grudzień 2017 roku, sumy te wynosiły kolejno 164 000 000 złotych oraz 145 000 000 złotych.

Korekty są tożsame z przejściowym zejściem „współczynników wypłacalności” do poziomu niższego, niż ten ustalony przez KNF w roku ubiegłym.


 

Komentarze