zadluzenia.com
zamknij

Instrukcje dla kelnerów od Ministerstwa Finansów

Wakacje to sezon zwiększonej aktywności w restauracjach, które zatrudniają nowych pracowników i przyjmują setki klientów. Dlatego też Ministerstwo Finansów wydało dziesięciopunktową instrukcję kelnerom, która dotyczy rejestracji sprzedaży na kasę fiskalną.

 

 

Paragon fiskalny a rachunek kelnerski

 

Obowiązkiem kelnerów jest rejestracja sprzedaży i tym samym wydanie paragonu fiskalnego klientowi. Ministerstwo apeluje, aby kelnerzy nie wydawali jedynie rachunków kelnerskich, czyli dokumentów wypisanych odręcznie np. na bloczku „pokwitowanie wpłaty”. Wówczas brak rejestracji transakcji na kasie fiskalnej jest jednoznaczne z tym, że nie zostały od niej odprowadzone podatki.

 

Mandaty i kontrole

 

Brak rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej lub niewydanie paragonu jest wykroczeniem, za które grozi grzywna w wysokości od 200 zł do 4 tys. zł. Istotne, że może ona zostać nałożona nie tylko na właściciela restauracji, ale również na kelnera.

 

Resort ostrzega przed kontrolami i podkreśla w komunikacie, że „branża gastronomiczna jest zidentyfikowana przez organy podatkowe, jako branża o jednym z najwyższych stopni ryzyka działalności w szarej strefie i prawdopodobieństwo kontroli prawidłowości fiskalizacji obrotu w tej branży jest bardzo duże.”

 

Ministerstwo zauważa także, że często brak rejestracji przez kelnera sprzedaży na kasie fiskalnej nie wynika z jego niewiedzy, a jest przymusem ze strony właściciela restauracji: „ukrywanie przychodów poprzez omijanie ewidencjonowania na kasach fiskalnych, wypycha pracowników restauracji z legalnego rynku pracy. Jeżeli bowiem nieuczciwy właściciel restauracji ukrywa swoje przychody, to musi on również ukrywać swoje koszty – nie może w swoich księgach wykazywać kosztów np. pensji, czy składek ZUS kelnerów, ponieważ koszty te nie miałyby pokrycia w ujawnianych przychodach”. 

 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY