Strona główna Porady Jak wnieść sprzeciw w EPU

Jak wnieść sprzeciw w EPU

author
Emilia
15 marca 2017
Możliwość wniesienia sprzeciwu w EPU to podstawowe prawo Dłużnika. Sprawdziliśmy, jak to zrobić. 

Od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozwany może wnieść sprzeciw.

1) Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy;

2) W sprzeciwie wystarczy zatem napisać: „Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty” i podać informacje o nakazie zapłaty: który sąd go wydał, kiedy nakaz zapłaty został wydany oraz sygnaturę sprawy;

3) Do sprzeciwu nie trzeba dołączać żadnych dokumentów;

4) W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu, nakaz zapłaty traci moc w całości, a e-Sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej (czyli sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego);

5) Nie jest możliwe zaskarżenie w części nakazu zapłaty, który został wydany w EPU;

6) Istnieją dwa sposoby wniesienia sprzeciwu: w formie tradycyjnej (papierowej) albo w formie elektronicznej;

7) Wniesienie sprzeciwu w tradycyjnej formie, tj. papierowej wymaga skierowania go na adres Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, ul. Krakowskie Przedmieście 78, 20-076 Lublin;

8) Aby złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta użytkownika w systemie teleinformatycznym e-Sądu i ważnego certyfikatu służącego do składania podpisu elektronicznego;

9) Wniesienie sprzeciwu wolne jest od jakichkolwiek opłat. 


Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Promocja: „Kawa z bankiem” w BNP Paribas
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
05 lipca 2020

Promocja: „Kawa z bankiem” w BNP Paribas

Jak kupić kartę podarunkową PlayStation w PKO BP?
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
25 kwietnia 2019

Jak kupić kartę podarunkową PlayStation w PKO BP?

Bank Spółdzielczy w Żarach sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
18 września 2019

Bank Spółdzielczy w Żarach sesje przychodzące i wychodzące

Alior Bank w Mrągowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
04 czerwca 2019

Alior Bank w Mrągowie