Jak wnieść sprzeciw w EPU?

Jak wnieść sprzeciw w EPU?

author
Emilia Łobińska-Szyc
17 października 2023
Radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Znana z profesjonalizmu oraz zaangażowania w świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

Możliwość wniesienia sprzeciwu w EPU to podstawowe prawo Dłużnika. Sprawdziliśmy, jak to zrobić.

Wszystko ma swój termin

Pozwany na złożenie sprzeciwu ma dwa tygodnie. Do tego doliczyć należy 2-3 tygodnie na przesłanie przez niego dokumentów i opracowanie ich (m.in. zeskanowanie) przez sekretariat sądu. Po tym czasie można mieć pewność co do tego, czy pozwany się odwołał czy nie. Po upływie tego czasu sąd nadaje nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności.

Prawomocny nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym i znajdujący się w systemie informatycznym jest tytułem egzekucyjnym. Skoro nakaz zapłaty wydany został w postaci elektronicznej, tytuł egzekucyjny także istnieje tylko w takiej postaci. Postępowanie klauzulowe także przebiega w formie elektronicznej.

Nakaz zapłaty uzyskuje klauzulę wykonalności, czyli urzędowe potwierdzenie przez e-Sąd, że stanowi on podstawę do złożenia przez wierzyciela wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji.

Sprawdź najlepsze oferty:

Elektroniczna klauzula wykonalności

Elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Oznacza to, że powód nie musi składać odrębnego wniosku, aby ją uzyskać. Informacja o jej nadaniu przesyłana jest do powoda na jego adres e-mail i widoczna w systemie w formie postanowienia. Nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności jest tytułem wykonawczym uprawniającym do wszczęcia egzekucji.

Podstawowa zmianą, w stosunku do tradycyjnego postępowania przy nadawaniu klauzuli wykonalności prawomocnemu orzeczeniu sądu jest zasada niewysyłania wnioskodawcy (powodowi) odpisu orzeczenia z zamieszczoną na nim klauzulą wykonalności (w postaci skróconego postanowienia sądu). W EPU elektroniczny tytuł wykonawczy znajduje się w systemie informatycznym sądu prowadzącego elektroniczne postępowanie upominawcze.

Potrzebujesz finansowania? Sprawdź oferty:

Mając taką klauzulę (elektroniczną klauzulę wykonalności) w systemie – w wersji elektronicznej można niezwłocznie wnieść do komornika wniosek egzekucyjny – również elektronicznie. W systemie znajduje się również wykaz wszystkich komorników i odpowiedni formularz, który prowadzi Powoda „za rękę”. Komornicy otrzymują takie wnioski także elektronicznie, po czym rozpoczynają już standardową, tj. papierową procedurę.

Składając wniosek do komornika w sposób tradycyjny – papierowy, należy wówczas do wniosku egzekucyjnego załączyć wydruk weryfikacyjny tytułu wykonawczego. Komornik, do którego taki wniosek trafi, zweryfikuje wydruk z treścią zawartą w systemie e-Sądu i zaznaczy w systemie EPU fakt prowadzenia egzekucji na podstawie danego tytułu.

Podsumowanie

W procedurze elektronicznego postępowania upominawczego, pozwanemu przysługuje dwutygodniowy termin na złożenie sprzeciwu. Po tym czasie sąd oczekuje na przesłanie dokumentów przez pozwanego, które są opracowywane przez sekretariat sądu, włączając w to ich zeskanowanie. Po upływie tego okresu można ustalić, czy pozwanie zdecydował się na odwołanie czy też nie. Po tym etapie sąd nadaje nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym prawomocny nakaz zapłaty, będący częścią systemu informatycznego, staje się tytułem egzekucyjnym. Proces klauzulowy również odbywa się elektronicznie. Po nadaniu nakazowi klauzuli wykonalności, co jest potwierdzeniem przez e-Sąd, wierzyciel może zwrócić się do komornika o wszczęcie egzekucji.

Klauzula wykonalności nadawana jest automatycznie, bez konieczności składania odrębnego wniosku przez wierzyciela. Informacja o nadaniu klauzuli jest przesyłana na adres e-mail wierzyciela i widoczna w systemie jako postanowienie. Nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności staje się tytułem wykonawczym, uprawniającym do wszczęcia egzekucji.

W elektronicznym systemie, posiadając klauzulę wykonalności, wierzyciel może niezwłocznie złożyć wniosek egzekucyjny do komornika również elektronicznie. System zawiera wykaz wszystkich komorników oraz odpowiedni formularz, który pomaga wierzycielowi w prowadzeniu procesu egzekucji. Komornicy otrzymują wnioski elektronicznie i przystępują do tradycyjnej, papierowej procedury na podstawie dostarczonych dokumentów, takich jak wydruk weryfikacyjny tytułu wykonawczego

author
Emilia Łobińska-Szyc
Radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Znana z profesjonalizmu oraz zaangażowania w świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Alior Bank w Złotoryi

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Złotoryi – zapoznaj się z godzinami otwarcia, danymi kontaktowymi i opiniami.

author
Aleksandra Gościnna
13 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Santander Bank Polska w Miliczu

Santander Bank Polska jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z oddziałów banku mieści się w Miliczu. Sprawdzamy adres, godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
02 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Egzekucja z nieruchomości – zarząd nieruchomością

Gdy komornik wzywa dłużnika do uregulowania długu w ciągu 2 tygodni, powinien pouczyć dłużnika o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Podstawowym prawem dłużnika jest zarząd nad własną nieruchomością.

author
Patryk Byczek
05 marca 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

KredytOK w Jarosławiu

KredytOK jest polską firmą pożyczkową, która działa na rynku od blisko 20 lat. Firma posiada ponad 100 oddziałów w największych miastach. Sprawdź, gdzie znajdziesz placówkę w Jarosławiu.

author
Patryk Byczek
04 lutego 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredyt kupiecki – na czym polega?

Wiele przedsiębiorstw boryka się z problemem braku środków pieniężnych, jakie potrzebne są do dokonania ważnego zakupu towarów lub usług. Idealnym wyjściem z takiej sytuacji może być kredyt kupiecki.

author
Aleksandra Gościnna
09 marca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Klienci PKO BP mogą wnioskować o Tarczę Finansową PFR 2.0

PKO Bank Polski poinformował w komunikacie prasowym, że od 15 stycznia 2021 roku Klienci instytucji mogą składać wnioski o pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Celem programu jest udzielenie wsparcia finansowego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
19 stycznia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj