zadluzenia.com
zamknij

Jak wnieść sprzeciw w EPU

Możliwość wniesienia sprzeciwu w EPU to podstawowe prawo Dłużnika. Sprawdziliśmy, jak to zrobić. 

 

Od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozwany może wnieść sprzeciw.

 

1) Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy;

 

2) W sprzeciwie wystarczy zatem napisać: „Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty” i podać informacje o nakazie zapłaty: który sąd go wydał, kiedy nakaz zapłaty został wydany oraz sygnaturę sprawy;

 

3) Do sprzeciwu nie trzeba dołączać żadnych dokumentów;

 

4) W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu, nakaz zapłaty traci moc w całości, a e-Sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej (czyli sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego);

 

5) Nie jest możliwe zaskarżenie w części nakazu zapłaty, który został wydany w EPU;

 

6) Istnieją dwa sposoby wniesienia sprzeciwu: w formie tradycyjnej (papierowej) albo w formie elektronicznej;

 

7) Wniesienie sprzeciwu w tradycyjnej formie, tj. papierowej wymaga skierowania go na adres Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, ul. Krakowskie Przedmieście 78, 20-076 Lublin;

 

8) Aby złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta użytkownika w systemie teleinformatycznym e-Sądu i ważnego certyfikatu służącego do składania podpisu elektronicznego;

 

9) Wniesienie sprzeciwu wolne jest od jakichkolwiek opłat. 

 

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
0 / 5 z 0 ocen
BRAK KOMENTARZY