Jak obliczyć ratę kredytu gotówkowego?

Jak obliczyć ratę kredytu gotówkowego?

author
Halszka Gronek
15 marca 2019

Raty kredytu gotówkowego nie są jedynie odpowiednią częścią pożyczonej od banku sumy. Należy do nich doliczyć szereg innych opłat, takich jak marża, stawka referencyjna, prowizja czy ubezpieczenie. Sprawdziliśmy więc, w jaki sposób obliczyć dokładną ratę kredytu gotówkowego. 

Każdego roku setki tysięcy Polek i Polaków decydują się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego. Dla wielu z nas tego typu produkty są jedynym sposobem na sfinansowanie najważniejszych potrzeb i długo odkładanych marzeń. Warto jednak pamiętać, iż każdy kredyt będzie nas kosztować – w końcu banki muszą na nim zarobić. 

Obliczenie miesięcznej raty kredytu wbrew pozorom wcale nie jest takie proste. Kredytodawcy doliczają do całościowej sumy nie tylko marżę, lecz także stopę bazową i prowizję. Co więcej, równie często raty kredytu bywają powiększone o obowiązkowe ubezpieczenie i inne ukryte opłaty. 

W dzisiejszym artykule sprawdzimy, co tak naprawdę składa się na comiesięczną ratę kredytu. Wskażemy, jakie opłaty mają wpływ na całkowity koszt zobowiązania i w jaki sposób obliczyć, jaką miesięczną kwotę będziemy musieli uiścić w związku z przyznaniem nam przez bank kredytu gotówkowego. 

Sprawdź nasze oferty kredytu przez Internet: https://www.zadluzenia.com/kredyt-online/

Rata kredytu – z czego się składa?

Jak wspomnieliśmy już na wstępie naszego artykułu, rata kredytu nie jest jedynie odpowiednią częścią pożyczonej od banku sumy pieniędzy. Każda rata składa się bowiem z:

  1. części kapitałowej – odpowiedniej „porcji” pożyczonej od banku sumy nazywanej po prostu kapitałem kredytu;
  2. części odsetkowej – proporcjonalnie wyliczonej wartości oprocentowania danego kredytu.

Warto w tym miejscu dodać także, iż na część odsetkową raty sumuje się nie tylko marża, jaką bank zarobi na udzieleniu nam kredytu, lecz także i stopa bazowa, jaka ustalona została przez ogólnokrajowy rynek finansowy. 

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na spłatę zobowiązania w sposób stały (raty niezmienne), czy w sposób malejący (raty malejące), część kapitałowa się nie zmieni. Oznacza to, iż każdego miesiąca spłacimy taką samą część sumy, jaką otrzymaliśmy od banku. 

To, co ewentualnie ulec może zmianie, to część odsetkowa raty kredytu. Jeśli zdecydujemy się na raty malejące, pierwsze miesiące spłaty zobowiązania będą nas kosztować więcej, a ostatnie – zdecydowanie mniej. Odczuje to przede wszystkim bank, bowiem to właście instytucja kredytowa zarabia na marży stanowiącej filar części odsetkowej każdej raty. 

Pozaodsetkowe koszty kredytu

Oprocentowanie kredytu nie jest jedynym kosztem finansowania, z jakim powinniśmy się liczyć. Na oprocentowanie to składa się marża, a więc wynagrodzenie dla banku za sam fakt udzielenia kredytu i jego obsługi, a także stopa bazowa, czyli forma opłaty odgórnie narzuconej przez państwowe regulacje  rynku kredytowego. 

Poza odsetkami, czyli właśnie oprocentowaniem kredytu, banki mogą zażądać od nas wielu innych opłat, na przykład prowizji (niekoniecznie płatnej jednorazowo z góry), kosztów ubezpieczenia czy cross-selingu, a także opłat za prowadzenie konta. Co więcej, w przypadku kredytów gotówkowych udzielanych w obcej walucie, dodatkowym kosztem okaże się również podatek od dochodu z kredytu. Wszystkie te czynniki mają wpływ na wysokość opłacanej przez kredytobiorcę raty. 

Banki zobowiązane są do tego, by przedstawić przyszłemu kredytobiorcy całkowity koszt kredytu. To właśnie na podstawie tejże sumy możliwe jest wyliczenie odpowiedniej raty kredytu – wystarczy tylko, że będziemy wiedzieć, ile owych rat mamy spłacić. Wszystkie te informacje znajdziemy oczywiście w umowie kredytu.

Warto w tym miejscu dodać, iż na całkowity koszt kredytu wpływu nie mają takie czynniki, jak koszty opłat notarialnych, opłaty związane z zabezpieczeniem lub dodatkowym ubezpieczeniem kredytu, a także opłaty wynikające ze zmiany kursu walut. Na wysokość raty wpływu nie będą miały także te koszty, jakie opłacamy jednorazowo. Przykładem może być prowizja, o której uiszczenie banki czasami proszą jeszcze przed udzieleniem finansowania. 

Jak obliczyć ratę kredytu gotówkowego?

Obliczanie kredytu gotówkowego okaże się proste, jeśli tylko będziemy posiadać przy sobie umowę kredytu. To właśnie na tym dokumencie widnieją bowiem wszystkie dane niezbędne do wyliczenia raty kredytu. 

Obliczanie raty bez umowy 

Wskaźnikiem ułatwiającym oszacowanie całkowitego kosztu kredytu jeszcze przed jego zaciągnięciem (a więc przed otrzymaniem umowy kredytowej) jest RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Wskaźnik ten wyraża w sposób procentowy, a nie kwotowy, wartość całkowitego kosztu kredytu w stosunku rocznym do kwoty kredytu, a więc sumy przez nas pożyczanej.

W odróżnieniu od oprocentowania nominalnego, RRSO uwzględnia większość opłat związanych z udzieleniem kredytu, a nie tylko marżę oraz stawkę referencyjną. Przykładowo dla kredytu na kwotę 100 000 złotych, którego całkowity koszt kredyty wynosi 10 000 zł, RRSO wyniesie: 10 000 zł : 100 000 zł x 100% = 10%.

Znając RRSO, znamy także całkowity koszt kredytu. Po zsumowaniu owego kosztu z kwotą kredytu (sumą, jaką pożyczamy od banku) otrzymamy całkowitą kwotę do zapłaty. Wynik ten należy podzielić przez ilość rat, by otrzymać wartość jednej raty. Oczywiście z obliczeń tych należy ponownie odłączyć te koszty, które opłacamy jednorazowo (poza ratami). 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

monika
monika
2019-03-22 09:51:06

bardzo przejrzyscie, dzieki

Podobne artykuły

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
23 września 2019

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu sesje przychodzące i wychodzące

Indeks śledzący aktywność gospodarczą Banku Pekao
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
22 maja 2020

Indeks śledzący aktywność gospodarczą Banku Pekao

Alior Bank promuje Konto Jakże Osobiste
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
16 lipca 2021

Alior Bank promuje Konto Jakże Osobiste

Ile osób zdaje egzamin na prawo jazdy ?
Blog
author
Patryk Byczek
21 lutego 2018

Ile osób zdaje egzamin na prawo jazdy ?

Ranking kredytów gotówkowych – luty 2016
Wpisy
autor wpisu
Sienkiewicz
01 lutego 2016

Ranking kredytów gotówkowych – luty 2016

T-Mobile Usługi Bankowe w Bytowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
20 marca 2019

T-Mobile Usługi Bankowe w Bytowie

Porównaj