Deutsche Bank Polska dostał zgodę na podział. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję w sprawie wydzielenia części Deutsche Banku i przepisanie jej do BZ WBK. Deutsche Bank AG otrzyma w zamian akcje emitowane przez BZ WBK.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 18.07.2018
Udostępnij:

Wszystko więc wskazuje na to, że bankowość korporacyjna zostanie pod władaniem Deutsche Bank Polska, zaś bankowość detaliczną może przejąć Bank Zachodni. 

Oznacza to, że nastąpi włączenie części majątku DB Polska w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej bankowość detaliczną, bankowość prywatną i bankowość biznesową do BZ WBK” – wyczytać można w oficjalnym komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego.

Przyszłość Deutsche Banku

W dalszej części komunikatu KNF wyczytać można, że działalność Deutsche Banku będzie wciąż kontynuowana na terenie naszego kraju. Instytucja zajmie się bankowością inwestycyjną oraz bankowością korporacyjną. Ponadto dalsze działania obejmą zakres detalicznych kredytów hipotecznych, przyznawanych w obcych walutach.


 

Przejęcie DB

Umowa dotycząca przejęcia części Deutsche Banku przez BZ WBK została podpisana w grudniu 2017 roku. Wówczas podano, że przejęcie aktywów ma kosztować Bank Zachodni około 1 300 000 000 złotych. Jedynie 20% tej kwoty to płatność gotówką, zaś pozostałe 80% będzie opłacone akcjami nowej emisji Banku Zachodniego WBK.

W maju bieżącego roku nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy przez KNF, w związku z czym do 31 grudnia bieżącego roku ma nastąpić przejęcie części DB przez BZ WBK.


 

Komentarze