Komornik z Bełchatowa skazany

Komornik z Bełchatowa skazany

author
Patryk Byczek
05 marca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Kategoria
Sąd w Bełchatowie skazał tamtejszego komornika na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwanaście miesięcy oraz zakaz wykonywania zawodu przez rok. Przyczyną wyroku było bezprawne zajęcie czterystu tysięcy złotych jednej z miejscowych firm.

W 2013 roku komornik z Bełchatowa niezgodnie z prawem zajął pieniądze będące przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Po ogłoszeniu przez sąd upadłości Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych w Bełchatowie, komornik powinien zwrócić zajętą sumę, lecz tego nie zrobił. Działający  działający w imieniu wierzycieli z lokalnej firmy tłumaczył się, że wiadomości o upadłości PRDiM nie odczytał.

Bezprawne zajęcie pieniędzy
 

Upadłość PRDiM została ogłoszona przez sąd w Bełchatowie pięć dni po tym, jak komornik zajął pieniądze. Osoba odpowiedzialna za finanse przedsiębiorstwa tego samego dnia, w trybie natychmiastowym, przekazała egzekutorowi informację o zaistniałym fakcie, która równoważna była z potrzebą zwrotu całej sumy. Z tłumaczeń skazanego można było dowiedzieć się, że owej wiadomości nie przeczytał, a cała kwota została rozdysponowana między wierzycieli upadłej firmy. Konsekwencją zajęcia ogromnej kwoty był zwrot całej sumy, wraz z naliczonymi odsetkami.
 

Kwota, którą za swoją pracę przyznał sobie komornik wynosiła siedemdziesiąt tysięcy złotych. Z wyliczeń sądu wynikało, że opłata egzekucyjna była zbyt wysoka, w związku z czym, po dwóch miesiącach, nakazano mu zwrócić dwadzieścia siedem tysięcy złotych.


 

Wyrok

Tłumaczenie o nieprzeczytanej wiadomości nie pomogły komornikowi. Oprócz bezprawnego zajęcia pieniędzy wyrok dotyczył również „przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego”, co dodatkowo miało wpływ na karę skazanego. Za „świadome i celowe działanie” na rzecz szkodliwości społecznej sąd skazał oskarżonego na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwanaście miesięcy oraz zakaz wykonywania zawodu przez rok. Niska kara za popełniony czyn była spowodowana złym stanem zdrowia egzekutora.
 

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Jak zamknąć konto w Nest Banku?

Każdy Klient, który z dowolnych przyczyn nie chce już korzystać ze swojego konta, ma prawo złożyć wniosek o zamknięcie rachunku. Sprawdzamy, jak przebiega zamknięcie konta w Nest Banku.

author
Dorota Grycko
26 listopada 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

BZ WBK płaci 100 zł za wypłaty z bankomatów

 

author
Patryk Byczek
01 sierpnia 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander W50 – projekt dla kobiet od Grupy Santander

Santander W50 to międzynarodowy projekt, który skierowany jest do wszystkich kobiet z doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerek oraz specjalistek. Organizatorem wydarzenia jest Grupa Santander, a my sprawdzamy szczegóły projektu.

author
Aneta Jankowska
28 marca 2019
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Dzięki 500+ Polacy mniej korzystają z pomocy społecznej

Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej wyniósł w 2016 roku niemal 10%. To najlepszy wynik od lat. Główną jego przyczyną jest wprowadzenie rządowego programu 500+, który miał na celu zwiększenie liczby rodzących się dzieci. Efekt ten będzie mierzalny dopiero za kilka lat, ale już po spadku liczby korzystających z pomocy społecznej widać, że Polakom żyje się lepiej. 

author
Dominika Byczek
10 stycznia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Deutsche Bank w Tarnowie

Grupa Deutsche Bank jest jedną z największych na świecie instytucji finansowych. Do grupy tej należy także Deutsche Bank Polska, który może się poszczycić niemal 150 oddziałami w naszym kraju. Jedna z placówek banku mieści się w Tarnowie. 

author
Dominika Byczek
23 listopada 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Zmiany w najmie krótkoterminowym?

Jeszcze rok temu nikt nie nawet nie myślał o tym, by ograniczyć prawa do krótkoterminowego najmu lokali w Polsce. Teraz jednak sprawa wygląda na kryzysową, a Polacy muszą być gotowi na zmiany. 

author
Halszka Gronek
28 sierpnia 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Porównaj