zadluzenia.com
zamknij

OGNIVO ułatwia poszukiwanie rachunku bankowego dłużnika

W artykule dotyczącym egzekucji z rachunku bankowego dłużnika wspomnieliśmy o systemie OGNIVO. Powyższa wzmianka spotkała się z niemałym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy poświęcić tej tematyce odrębny artykuł.


OGNIVO to narzędzie za pomocą którego komornicy składają elektroniczne zapytania o rachunki bankowe dłużników. Do OGNIVO podpięte są również urzędy skarbowe, ZUS-y i Poczta Polska.  Aplikacja OGNIVO jest wielofunkcyjna, skupimy jednak uwagę na zapytaniach składanych przez komorników.


Kto jest po drugiej stronie „barykady”? Banki prowadzące działalność w formie spółki akcyjnej oraz banki spółdzielcze. SKOK-i aktualnie nie uczestniczą w powyższym procederze.

Według informacji z grudnia 2012 roku ok. 20 banków SA* oraz ok. 100 banków spółdzielczych korzystają z OGNIVO czyli odpowiednio ok. 50% i 15% całego sektora bankowego. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można zakładać wzrost powyższych wskaźników.


Komornik skorzysta z aplikacji OGNIVO, kiedy wierzyciel złoży wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika i wniesie zaliczkę w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Opłata za zapytanie o rachunek bankowy złożony za pośrednictwem OGNIVO jest symboliczna, a jej wysokość zależy od rodzaju egzekwowanej wierzytelności. Jeżeli wierzycielem jest Skarb Państwa opłata wynosi ok. 30 groszy. W przypadku, gdy komornik wyśle zapytanie do wszystkich banków korzystających z OGNIVO, łączny koszt wyniesie 50-150 zł.


Po złożeniu zapytania przez OGNIVO bank w odpowiedzi informuje czy prowadzi rachunek bankowy dla konkretnego dłużnika, nie wskazując kwoty środków znajdujących się na rachunku. Niemniej powyższa informacja jest dla komornika wystarczająca aby złożyć zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego.


Jeżeli bank lub komornik nie korzysta z aplikacji OGNIVO, zapytanie o rachunek bankowy następuje w tradycyjnej formie, tj. przez operatora pocztowego. Koszty są wyższe, czas oczekiwania dłuższy, ryzyko popełnienia błędu przez pracownika banku większe.


Trudno oszacować ilu komorników korzysta z OGNIVO. Trudno oszacować jakie zapadną decyzje dot. udziału SKOK-ów i pozostałych banków dotychczas będących poza OGNIVO. Ale warto wiedzieć, iż informatyzacja wkracza do polskiego postępowania egzekucyjnego. Czas pokaże w jakim tempie.

 

* BZ WBK, BGK, Bank Pekao, Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Meritum Bank, PKO BP, Alior Bank, BNP Paribas Oddział w Polsce, IDEA Bank, Euro Bank, Nordea Bank, Deutsche Bank Polska, Dz Bank Polska, BPS, BGŻ, Credit Agricole Bank Oddział w Polsce, Danske Bank Oddział w Polsce, FM Bank, Svenska Gandelsbanken AB Oddział w Polsce.


Skomentuj artykuł
captcha
~raf

Warto wiedzieć że w systemie OGNIWO jest Bank BPH nie wiem od kiedy ale 01.07 2016 konto zostało zablokowane   Odpowiedź

~PiotrQQ

Z powyższego artykułu wynika, że Credit Agricole uczestniczy w OGNIVO.   Odpowiedź

~cichy

oczywiście założenie konta w którymś z tych banków nie gwarantuje ci, że nigdy cię komornik nie dopadnie. Ale najczęściej zajmuje mu to dłużej więc masz czas może jeszcze na naprawienie swojego fdinansowego położenia   Odpowiedź

~cichy

Warto wiedzieć że w systemie OGNIVO nie uczestniczą: Credit Agricole, Bank BPH oraz Bank Pocztowy oraz bodaj wszystkie SKOKi.   Odpowiedź