Z badania zleconego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że Polacy w jedynie 25% sytuacji usprawiedliwiają nieetyczne zachowania finansowe. Dlaczego nie decydujemy się być uczciwi zawsze?

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 13.07.2018
Udostępnij:

W oficjalnym komunikacie KPF wymieniła, że pod uwagę brane jest na przykład:
 

  • zawyżanie wartości poniesionych szkód, by uzyskać nienależne odszkodowanie,

  • posługiwania się cudzym dokumentem tożsamości, by uzyskać kredyt,

  • przepisywanie majątku na rodzinę, by uciec przed wierzycielem,

  • niezwracanie uwagi kasjerowi, który pomylił się na własną niekorzyść.

Na co godzą, a na co nie godzą się respondenci?
 

Z badania i udzielonych przez respondentów odpowiedzi wynika, że społeczeństwo najczęściej przyzwala na podjęcie kredytu bez wcześniejszego zagłębienia się w warunki spłaty zobowiązania. Mniej tolerowany, lecz nadal na zaskakująco wysokim poziomie, jest według badanych fakt zawyżania wartości szkód, co wiąże się z otrzymaniem wyższego, najczęściej nienależącego się odszkodowania. Najmniej tolerowane jest posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami, w celu zaciągnięcia kredytu.
 

Nieetyczne zachowania, choćby części, kredytobiorców, nie tylko pogarszają wyniki finansowe instytucji kredytowych, ale również ograniczają możliwości zarabiania na odsetkach tej części klientów, którzy lokują w bankach swoje oszczędności. To przecież z depozytów jest finansowana akcja kredytowa banków” – informował prezes KPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie.


 

Kto godzi się na nieetyczne zachowania?
 

Z badania KPF wynika, że nadużyć o wiele rzadziej dopuszczają się osoby starsze. To właśnie ta grupa niechętnie usprawiedliwia nieetyczne zachowania konsumenckie. Z drugiej strony stoją osoby młode lub w średnim wieku, najczęściej z wyższym wykształceniem, mieszkające w miastach powyżej 500 000 mieszkańców. To właśnie ta grupa daje największe przyzwolenie na dokonywanie nieetycznych nadużyć.

Badania KPF

Badanie zlecone przez KPF wraz z Ferratum Bank i Everest Finance i BIG InfoMonitor wykonane zostało na grupie tysiąca pełnoletnich Polaków w marcu bieżącego roku. Dzięki zebranym danym udało się określić wartość Indeksu Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych, który odpowiada za wymierzenie społecznej zgody na dokonywanie nadużyć konsumenckich.


 

Komentarze