zadluzenia.com
zamknij

Oszczędności nadal trzymamy w skarpecie

W jaki sposób oszczędzają Polacy? Gdzie lokujemy swoje dodatkowe środki? Eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, zapytali Polaków o ich formy oszczędzania. 

 

 

Przeciętny Kowalski, który posiada oszczędności odkłada je w gotówce. Z badania wynika, że metodą skarpetkową oszczędza ponad połowa z nas, czyli 53,7% badanych. Chociaż to nadal jest wysoki odsetek respondentów, to spadł on w porównaniu do 2015 roku. Wówczas 63,6% gospodarstw domowych deklarowało, że trzyma swoje oszczędności w domu.

 

Taka zmiana jest korzystna, bo w sytuacji, kiedy jesteśmy ofiarami kradzieży, środki przechowywane w domu mogą stać się cennym łupem dla złodziei. Widać, że z roku na rok, świadomość Polaków w tej kwestii rośnie.

 

Kto najczęściej przechowuje oszczędności w domu? Z badania wynika, że zwykle są to osoby o niższych dochodach, które mogą odkładać raczej mniejsze kwoty

 

W jaki inny sposób oszczędzają Polacy?

 

lokaty w bankach - 43%
Indywidualne Konta Emerytalne lub Zabezpieczenia Emerytalne - 7,3%
w polisie ubezpieczeniowej z częścią inwestycyjną - 5,7%
w funduszach inwestycyjnych - 4,7%
w papierach wartościowych - 2,3%
w obligacjach - 2,2%
inwestycje w nieruchomości - 1,8%
inwestycje inne niż nieruchomości, dobra materialne - 1%

 

Źródło danych: KPF

Odsetek osób, które odkładają środki na lokaty nieznacznie zmalał w porównaniu do badania sprzed dwóch lat (w 2015 roku - 43,8% wskazań). Na taki sposób decydują się najczęściej gospodarstwa domowe o wyższych dochodach, ale czynnikiem determinującym wybór tej formy gromadzenia środków jest wysokość oszczędności. 

 

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE/IKZE) zyskały na popularności. Dziś taką formę oszczędzania wybiera 7,3% badanych gospodarstw domowych. Dwa lata temu było to 5,5%.

 

Z drugiej strony, sposoby które straciły deklarujących na przestrzeni dwóch lat, to między innymi fundusze inwestycyjne - w 2015 roku były na trzecim miejscu. Aktualnie, obligacje oraz akcje obecne są w bardzo niewielkiej grupie gospodarstw domowych. Podobnie jest z nieruchomościami, które również straciły na popularności.


W komunikacie KPF, eksperci dochodzą do wniosku, że na podstawie przytoczonych wyników można stwierdzić, że oszczędności polskich gospodarstw domowych konsekwentnie są bardzo zachowawcze, a wraz z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego oraz wzrostem zamożności nie widać odchodzenia od aktywów o niskim ryzyku i bardzo dużej płynności. 

 

"W konsekwencji inwestycje polskich gospodarstw domowych raczej przynoszą niewielką stopę zwrotu. Pomimo niskiej inflacji gospodarstwa domowe nie widzą potrzeby uciekania się do bardziej ryzykownych form lokowania aktywów.” - czytamy.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY