Akcjonariusze banku Pekao zdecydowali o podziale zysku za 2017 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie instytucji zadecydowało o wypłacie dywidendy o łącznej wartości 2 070 000 000 złotych. 

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 22.06.2018
Udostępnij:

Oznacza to, że 99,3% zysku netto odnotowanego w ubiegłym roku zostanie przeznaczone na dywidendy, zaś pozostałe 0,7%, czyli 14 600 000 złotych, zasili kapitał rezerwowy. Kwota, którą Pekao wypłaci za akcję wynosi 7 złotych i 90 groszy

Wypłata dywidend

ZWZ instytucji ustaliło już szczegółowe daty dnia oraz wypłaty dywidendy. W komunikacie banku podaje, że:
 

  • dzień dywidendy w Pekao nastąpi na 6 lipca 2018 roku,

  • termin wypłaty dywidendy w Pekao nastąpi na 20 lipca 2018 roku.

Pekao dzieli zysk za 2017 rok
 

Akcjonariusze podzielili zysk w następujący sposób:
 

  • w ramach dywidendy zostanie wypłacona kwota w wysokości 2 070 000 000 złotych,
  • kapitał rezerwowy zostanie zasilony sumą 14 600 000 złotych.


 

Komentarze