Work Service zleciło badanie, w którym zapytano Polaków o to czy nadal chcą pracować będąc na emeryturze? Z analiz wynika, że ponad połowa ankietowanych chciałaby pozostać aktywna zawodowo.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 04.10.2017
Udostępnij:

54% respondentów wyraziło chęć pozostania na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Natomiast 28% zadeklarowało rezygnację z wykonywania pracy zarobkowej.

Przywrócenie wieku emerytalnego

Na początku miesiąca w życie weszły przepisy przywracające wiek emerytalny: 

60 lat dla kobiet 
65 lat dla mężczyzn 

Takie regulacje istniały już w 2012 roku, jeszcze przed reformą, która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć. ZUS prognozuje, że w ostatnim kwartale 2017 roku na emeryturę może przejść około 331 tys. osób.

Powody, dla których Polacy nadal chcą pracować

Najczęściej chcemy po prostu dorobić do emerytury – to jedna z największych motywacji ankietowanych, którą wskazało 23% respondentów. 13% deklaruje, że nadal chce pracować w celu uzyskania wyższego świadczenia emerytalnego. Natomiast 18% badanych odpowiedziało, że planuje pozostać na rynku pracy z powodów pozafinansowych.

Wszystko zależy od wieku

W badaniu uwzględniono grupę osób w wieku 60+, którym zadano pytanie o plany zawodowe po osiągnięciu wieku emerytalnego. W tym przedziale wiekowym chęć dalszej pracy wskazało 60% ankietowanych. Na “nie” odpowiedziało 24%. Polacy między 18. a 24. rokiem życia najrzadziej wykazywali chęć do pracy po wejściu w wiek emerytalny (50%).

Jest to spowodowane m.in. oddaloną perspektywą emerytury, która może nie być poważnie brana pod uwagę przez osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z rynkiem pracy” – czytamy w raporcie.

Prezes zarządu Work Service Maciej Witucki podkreśla, że fakt, iż Polacy chcą pracować na emeryturze, jest dobrą informacją dla pracodawców, tym bardziej, że wobec rosnących niedoborów kadrowych, każdy odpływ pracowników to dla firm ogromny kłopot.

Dzisiejsze świadczenie, które wynosi średnio ok. 1780 zł netto, wielokrotnie nie zaspokaja potrzeb osób starszych. Tym bardziej, że mediana jest o blisko 200 zł niższa. Jednocześnie to, że Polacy chcą pracować na emeryturze. W kontekście wchodzących w życie zmian wieku emerytalnego powinna ucieszyć informacja, że w grupie 60+ występuje tak duża chęć pozostania na rynku pracy. Bliska perspektywa emerytury i świadomość wysokości świadczeń na pewno działa mobilizująco, ale jest z pewnością skorelowana z większą dostępnością miejsc zatrudnienia – dodał.

Wymiar pracy a deklaracje na przyszłość

Badanie pokazało, że rzadziej o aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego myślą ci, którzy pracują na pełny etat niż Polacy mający inne formy zatrudnienia. 

Najrzadziej aktywność zawodową deklarują osoby, które zarabiają mniej niż 2000 zł miesięcznie. W ich przypadku różnica w miesięcznych dochodach z pracy i emerytury byłaby niewielka” – czytamy w badaniu. 

Inna sytuacja występuje w grupach lepiej zarabiających. Tam skłonność do pozostania na rynku pracy jest znacznie większa. Osoby, które otrzymują 2000-2999 zł, deklarują w 60,3% dalszą chęć pracy, a wśród ludzi, których pensja przekracza 3000 zł odsetek ten wynosi 60,5%.

Komentarze