Bank Millennium zlecił badanie, w którym zapytano Polaków o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem e-bankowości. Większość badanych uważa, że za kilka lat takie działania będą już normą.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 25.05.2018
Udostępnij:

#finanseprzyszlosci 

To badanie przeprowadzone przez IBRiS na zlecenie Banku Millennium. Wynika z niego, że poważnie myślimy o załatwianiu spraw urzędowych za pośrednictwem e-banku. Jedynie 10% ankietowanych nie zakłada, że za dekadę takie działania będą czymś powszechnym. 

Halina Karpińska, która jest dyrektorem Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium, podkreśla, że udział banków w rozwoju e-administracji jest znaczący. 

Wykorzystując dobrze rozwinięte infrastruktury informatyczne mamy duże możliwości wspierania państwa w tym zakresie. Integrując w naszym systemie dostęp do wielu, także poza bankowych usług, pozwalamy klientom łatwiej i bezpiecznie korzystać ze zmieniającego się otoczenia

Dyrektor dodaje, że już dziś 45% z ponad 1,5 mln Profili Zaufanych stanowiących furtkę do e-urzędów założono za pośrednictwem elektronicznych systemów bankowych. 

Sprawy urzędowe, które można załatwić przez e-bankowość, a opinie Polaków

1. Wniosek – Program Rodzina 500+

Z badania wynika, że 80% Polaków deklaruje, że już teraz w systemach transakcyjnych banków można składać stosowny wniosek, natomiast za 10 lat taką możliwość widzi już 90% pytanych.

2. Rozliczenie PIT 

W tym przypadku, więcej niż 88% badanych uważa, że już dziś usługa ta jest dostępna w bankowości internetowej lub mobilnej, natomiast 94% twierdzi, że będzie to możliwe dopiero w 2028 roku.

3. Rejestracja działalności gospodarczej 

70% badanych deklaruje, że jest to możliwe już teraz, a w 2028 możliwość taką przewiduje już większość, bo 90% badanych.

4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Taką możliwość aktualnie zakłada 56% badanych, w przyszłości odsetek ten rośnie do 80%.

5. Sprawdzenie punktów karnych

Dzięki Profilowi Zaufanemu możemy sprawdzić również nasze punkty karne. Respondenci w 90% twierdzą, że za 10 lat będzie to już powszechne.

6. EKUZ

Jeszcze w tym roku wprowadzenie EKUZ deklaruje 62% ankietowanych, a w 2028 roku – 85%.

Komentarze