Większość z nas, bo 59% Polaków jest za budową elektrowni jądrowej nad Wisłą. Badania przeprowadzono na zlecenie Ministerstwa Energii. Na świecie łącznie funkcjonuje już 450 reaktorów.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 30.01.2018
Udostępnij:

Opinie Polaków 

Wyniki badania pokazują, że dokładnie 59% ankietowanych opowiada się za budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W tym, zdecydowane poparcie wyraziło 25% respondentów. To o 4% więcej niż zanotowano dwa lata temu. Natomiast przeciwko takiej inwestycji opowiedziało się 35% Polaków, w tym zdecydowanie na nie jest 16% z nas.

Co ciekawe, 42% badanych chętnie i pozytywnie przyjęłoby decyzję o zlokalizowaniu elektrowni jądrowej w swojej okolicy. 76% respondentów jest zdania, że budowa elektrowni jądrowej powinna zostać zrealizowana przy aktywnym udziale państwa. Podobny odsetek zgadza się również na finansowe wsparcie państwa w celu zapewniania sprawnej realizacji inwestycji. 

Polacy w 65% uważają budowę elektrowni jądrowej, która jest niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii, za dobry sposób walki ze zmianami klimatu. Co więcej, 67% uważa, że realizacja tej inwestycji oznacza zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kiedy zapadnie decyzja o budowie elektrowni ?

Ministerstwo Energii do końca roku miało ukończyć projekt strategii polityki energetycznej Polski do 2040 r. Jak wynika z zapowiedzi, w latach 2040 -2050 energia wytwarzana w naszym kraju w 50% będzie pochodzić z węgla, w 20%. ze źródeł odnawialnych i w około 20% z energii atomowej. 

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce miałaby zostać uruchomiona ok. 2030 lub 2031 r. Wówczas, Polska dołączyłaby do szerokiego grona państw, które już czerpią energię z atomu. 

Minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował niedawno, że decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej powinna zostać podjęta w I połowie 2018 roku. Dodał też, że w najbliższym czasie padnie odpowiedź, czy będziemy budować bloki elektrowni jądrowej czy nie.

Energia jądrowa na świecie

– na świecie energię w ten sposób pozyskuje 31 państw

– państwa, w których atom stanowi główne źródło energii to: Belgia, Francja, Słowacja, Węgry, Ukraina

– w 2016 r. doszło do największego od 25 lat wzrostu mocy zainstalowanej elektrowni jądrowych, uruchomiono 10 nowych reaktorów, natomiast z użytku wyłączono 3

– łącznie na świecie funkcjonuje prawie 450 reaktorów, w budowie pozostaje 58

– 87 działających reaktorów ma ponad 40 lat, 49 ma mniej niż 10 lat, a 32 raktory mają mniej lub 5 lat

– na świecie są 164 zamknięte reaktory

Komentarze