Zeszły rok Bank Pocztowy zamknął z zyskiem netto wynoszącym około 5 100 000 złotych. Wynik był wyższy względem roku 2016 o około 103%.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 05.04.2018
Udostępnij:

Sytuacja banku nie rozwija się zbyt szybko, natomiast jest w pełni stabilna. Bank do 2022 roku chce wypracować, aby bankowość pocztowa w Polsce odgrywała bardzo poważną rolę.


 

WYNIKI BANKU

Klienci
 

W roku ubiegłym bank pozyskał ponad 86 000 Klientów po tym, jak otworzył trzy nowe rachunki, w skład których wchodził rachunek dla osób powyżej 60 roku życia.

Pod koniec zeszłego roku bank prowadził 768 000 aktywnych kont Klientów.

Prowizje
 

W sektorze prowizjirównież odnotowano wzrost o 7 400 000 złotych, względem roku ubiegłego.


 

Odsetki
 

Instytucja w tym segmencie odnotowała wzrost. Odsetki w 2017 roku wyniosły 5 200 000 złotych, co oznacza wzrost o 1,9% względem roku poprzedniego.

Marża

Marża wypracowana przez bank w ubiegłym roku uplasowała się na poziomie 3,8%.

Sprzedaż kredytów

W całym 2017 roku Bank Pocztowy udzielił 572 000 000 złotych kredytów konsumpcyjnych, a łączne saldo banku pod koniec czwartego kwartały zeszłego roku wyniosło 5 200 000 000 złotych.

Cyfrowy Bank Pocztowy

EnveloBank co cyfrowa wersja Banku pocztowego, która cieszy się bardzo dobrymi wynikami i popularnością. Aplikacja moblina pozwala na operacje bankowe, a także na śledzenie przesyłki oraz zamówienie kuriera.

Komentarze