Raport o programie Rodzina 500 plus

Raport o programie Rodzina 500 plus

author
Dominika Sobieraj
28 lutego 2017
Podsumowano pierwszy okres działania programu „Rodzina 500 plus” - od 1 kwietnia 2016 roku do końca stycznia 2017 roku. W tym czasie pomoc otrzymało 3,82 mln dzieci (2,56 mln rodzin, ponieważ część rodzin wspomaganych jest wielodzietna). Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała, że wydatki na ten program wyniosły ponad 19 mld zł.

Udział procentowy liczby dzieci objętych dofinansowaniem pod względem miejsca zamieszkania:

 • dzieci mieszkające w gminach wiejskich (63%)
 • dzieci mieszkające w gminach miejsko-wiejskich (58%)
 • dzieci mieszkające w miastach (48%) 

Ogółem dofinansowanie otrzymało 55% wszystkich dzieci w Polsce.

Województwa, w których najwięcej dzieci objętych jest programem "Rodzina 500 plus":

 • województwo mazowieckie (552,5 tys.)
 • województwo śląskie (382,7 tys.)
 • województwo wielkopolskie (552,5 tys.)

Liczba rodzin otrzymujących świadczenia według liczby posiadanych dzieci:

 • rodziny z jednym dzieckiem – 699 000 (tylko w przypadku, gdy spełnione są kryteria dochodowe)
 • rodziny z dwojgiem dzieci – 1 500 000 
 • rodziny z trojgiem dzieci – 288 000
 • rodziny z czworgiem dzieci – 53 000
 • rodziny z pięciorgiem dzieci – 13 000
 • rodziny z sześciorgiem dzieci – 5600
 • rodziny z siedmiorgiem dzieci – 278.

Warto także zaznaczyć, że w 727 przypadkach przyznano świadczenia w formie rzeczowej, a nie pieniężnej.  

Przypomnienie warunków uzyskania świadczenia

Dofinansowanie z programu "Rodzina 500 plus" w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, otrzymują rodzice niezależnie od dochodu. Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto jeśli wychowuje się dziecko niepełnosprawne), można otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko. W analizowanym powyżej okresie działania programu "Rodzina 500 plus" świadczenia wynikające z kryterium dochodowego wynosiły aż 40% wszystkich świadczeń. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Nowe iKonto Biznes w Alior Banku
Wpisy
autor wpisu
Wozniak
12 kwietnia 2016

Nowe iKonto Biznes w Alior Banku

Podatek CIT 2021
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
03 stycznia 2021

Podatek CIT 2021

Kasa Stefczyka Chorzów
Oddziały
author
Patryk Byczek
23 października 2020

Kasa Stefczyka Chorzów

Ile kosztuje chomik?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
26 maja 2019

Ile kosztuje chomik?

Ile zarabia kynolog?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
09 grudnia 2019

Ile zarabia kynolog?

65% Polaków kupuje mieszkania za gotówkę
Wpisy
author
Aneta Jankowska
20 marca 2017

65% Polaków kupuje mieszkania za gotówkę

Porównaj