zadluzenia.com
zamknij

Raport o programie Rodzina 500 plus

Podsumowano pierwszy okres działania programu „Rodzina 500 plus” - od 1 kwietnia 2016 roku do końca stycznia 2017 roku. W tym czasie pomoc otrzymało 3,82 mln dzieci (2,56 mln rodzin, ponieważ część rodzin wspomaganych jest wielodzietna). Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała, że wydatki na ten program wyniosły ponad 19 mld zł.

 

Udział procentowy liczby dzieci objętych dofinansowaniem pod względem miejsca zamieszkania:

 

 • dzieci mieszkające w gminach wiejskich (63%)
 • dzieci mieszkające w gminach miejsko-wiejskich (58%)
 • dzieci mieszkające w miastach (48%) 

Ogółem dofinansowanie otrzymało 55% wszystkich dzieci w Polsce.

 

Województwa, w których najwięcej dzieci objętych jest programem "Rodzina 500 plus":

 

 • województwo mazowieckie (552,5 tys.)
 • województwo śląskie (382,7 tys.)
 • województwo wielkopolskie (552,5 tys.)

 

Liczba rodzin otrzymujących świadczenia według liczby posiadanych dzieci:

 

 • rodziny z jednym dzieckiem - 699 000 (tylko w przypadku, gdy spełnione są kryteria dochodowe)
 • rodziny z dwojgiem dzieci - 1 500 000 
 • rodziny z trojgiem dzieci - 288 000
 • rodziny z czworgiem dzieci - 53 000
 • rodziny z pięciorgiem dzieci - 13 000
 • rodziny z sześciorgiem dzieci - 5600
 • rodziny z siedmiorgiem dzieci - 278.

 

Warto także zaznaczyć, że w 727 przypadkach przyznano świadczenia w formie rzeczowej, a nie pieniężnej.  

 

Przypomnienie warunków uzyskania świadczenia

 

Dofinansowanie z programu "Rodzina 500 plus" w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, otrzymują rodzice niezależnie od dochodu. Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto jeśli wychowuje się dziecko niepełnosprawne), można otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko. W analizowanym powyżej okresie działania programu "Rodzina 500 plus" świadczenia wynikające z kryterium dochodowego wynosiły aż 40% wszystkich świadczeń. 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY