Według informacji UTK, kolej w 2017 roku przewiozła blisko 304 mln pasażerów. Jest to najlepszy wynik od 15 lat. Co więcej, ubiegły rok był również wyjątkowy w przewozach towarowych. 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 31.01.2018
Udostępnij:

Rosnąca liczba pasażerów to niewątpliwy dowód, że Polacy chętnie wracają na kolej. Oferta coraz lepiej odpowiada potrzebom podróżnych. Wygodne, nowe lub zmodernizowane pociągi, krótsze czasy przejazdu, odpowiednie ułożenie rozkładu oraz nowe, przyjaźniejsze dworce – argumentuje Ignacy Góra, prezes UTK.

Dla porównania w 2016 roku, z usług przewoźników kolejowych w Polsce skorzystało 292,5 mln pasażerów. Inne statystyki informują, że w minionym roku pociągi pasażerskie przejechały 162,3 mln kilometrów, czyli w zestawieniu z rokiem 2016, to wzrost o 1,4% (około 2,3 mln km więcej).

W komunikacie UTK czytamy, że na wyniki przewozowe nie wpłynęły istotnie modernizacje linii kolejowych:

"W drugiej połowie 2017 r. na wielu odcinkach rozpoczęły się inwestycje. W pewnym stopniu zakłóciły one wzrost ruchu pasażerskiego. Niektóre remonty wymagają całkowitego zamknięcia linii, np. z Warszawy Zachodniej do Grodziska Mazowieckiego. Prowadzone są również gruntowne modernizacje głównych ciągów komunikacyjnych, jak w przypadku odcinka linii kolejowej E20 Poznań Warszawa. Jednak mimo tych zamknięć rok 2017 okazał się dużo lepszy od 2016".

Sukces także w przewozach towarowych

Jak podaje UTK, ubiegły rok był wyjątkowy również pod względem przewozów towarowych – zauważono wzrost zarówno w masie towarów, jak i w pracy przewozowej i eksploatacyjnej. Średnia odległość przewozu jednej tony pozostała na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego i wyniosła 228,5 km. Przez cały 2017 rok wzrost przewiezionej masy wyniósł 7,9% (z 222,2 mln ton w 2016 r. do 239,9 mln ton w 2017 r.).

Prezes UTK podkreślił, że od kilku lat w przewozach towarowych można było obserwować stagnację, a nawet delikatne spadki masy przewiezionych towarów. 

Dlatego rok 2017 był wyjątkowy, bo mogliśmy zaobserwować wzrosty także w przewozie towarów – wyjaśnił. 

Komentarze