Komisja Nadzoru Finansowego informuje i ostrzega o próbie oszustwa, którego dopuścili się przestępcy podszywający się pod PKO Bank Polski. Podmiot PKO Bank Warszawa (czy zamiennie Publiczny Kapitał Oszczędności) używał fałszywych dokumentów w celu wyłudzenia pieniędzy od Klientów prawdziwego banku.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 25.07.2018
Udostępnij:

Oszuści posługiwali się fałszywymi pismami z widocznym logiem Komisji Nadzoru Finansowego, na których widniał również sfałszowany podpis przewodniczącego KNF, Marka Chrzanowskiego. Fałszerze domagali się od Klientów zapłaty za fałszywe certyfikaty.


źródło grafiki: KNF

Wyjaśnienia KNF

Przestępcy w imieniu KNF i PKO BP chcieli wyłudzić pieniądze wskazując obowiązek wniesienia opłaty za tak zwany „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów”. Oszuści domagali się tym samym umożliwienia wypłaty środków z rachunku prowadzonego przez „Publiczny Kapitał Oszczędności”. Ponadto posługiwali się oni fałszywymi dokumentami z również fałszywymi podpisami przewodniczącego KNF. W związku z całą sytuacją, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w oficjalnym komunikacie poinformował, że:
 

  • przesłane Klientom PKO BP dokumenty nie zostały podpisane przez Marka Chrzanowskiego, przewodniczącego KNF,

  • KNF nie jest autorem przesłanych dokumentów (widocznych powyżej),

  • Urząd nie egzekwuje podatków oraz opłat za „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów”, który zostały wskazany w dokumentach,

  • Publiczny Kapitał Oszczędności (zamiennie PKO Bank Warszawa) nie jest firmą zarejestrowaną w Polsce, a adres internetowy www.publicnzykapital.com, którym posługują się przestępcy zawiera błąd w nazwie,

  • ten sam podmiot nie jest kontrolowany i nadzorowany przez KNF,

  • podany na fałszywej stronie internetowej adres „Piotra Skargi 61/Warszawajest siedzibą PKO Banku Polskiego SA, który z całą sytuacją nie ma nic wspólnego, a instytucja jest jednocześnie nadzorowana przez KNF,

  • podmiot Publiczny Kapitał Oszczędności (zamiennie PKO Bank Warszawa) nie jest kontrolowany przez Financial Conduct Authority (brytyjski organ nadzoru finansowego), a sprzeczne i informacje wskazujące na coś przeciwnego, zamieszczone na stronie, są fałszywe.


źródło grafiki: twitter/KNF

Prośba Komisji Nadzoru Finansowego
 

Komisja Nadzoru Finansowego zwraca szczególną uwagę i prosi o zachowanie maksymalnej ostrożności oraz niewykonywanie jakiegokolwiek przelewu na adres podmiotu Publiczny Kapitał Oszczędności (zamiennie PKO Bank Warszawa), w tym za „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów”. 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prosi także wszystkie osoby, które otrzymały fałszywe dokumenty, o przesłanie ich na adres mailowy „[email protected]” oraz dołączenie wszelkich informacji, które mają powiązanie z powyższą sprawą. Tytuł takiej wiadomości powinien brzmieć „Publiczny Kapitał Oszczędności”.


 

Komentarze