Chociaż żyjemy w XXI wieku, to dysproporcje między kobietami i mężczyznami nadal istnieją. Według Światowego Forum Ekonomicznego różnice pod względem płci występują w kluczowych obszarach takich jak gospodarka, miejsce pracy, zdrowie, edukacja czy polityka. Z analiz wynika, że dysproporcje zostały zniesione w 68%, a o ile średnie tempo zmian się utrzyma, to pełną równością płci będziemy mogli cieszyć się w 2117 roku.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 09.11.2017
Udostępnij:

Światowe Forum Ekonomiczne przygotowało ranking najprzyjaźniejszych kobietom państw. Coroczny raport „The Global Gender Gap Report" podsumowuje dysproporcje między płciami. Uwzględniono w nim 144 państwa. Analizują wyniki badania, możemy zauważyć, że w ciągu roku nierówność płci wzrosła. 

Wśród 142 krajów, które wzięto pod uwagę zarówno w tegorocznej oraz w zeszłorocznej edycji raportu, w 82 krajach różnice między płciami zwiększyły się, a w 60 – zmalały.

Równość płci już za 100 lat

W 2016 roku szacowano, że o pełnym równouprawnieniu można mówić dopiero za 83 lata, to w tym roku według raportu musimy na nie poczekać do 2117 roku. Prognozy wskazują, że równość kobiet i mężczyzn w gospodarce, pracy, polityce, a także pod względem ochrony zdrowia i osiągnięć w edukacji osiągniemy dopiero za 100 lat. 

Co do tej pory udało się zmienić ?

W największym stopniu zniwelowano różnice pod względem równego traktowania kobiet i mężczyzn w takich obszarach jak:

  • zdrowie (w 96%) 
  • edukacja (w 95%)

W najmniejszym zaś w:

  • gospodarce (w 58%) 
  • polityce (w 23%)

Zgodnie z prognozami równość w ekonomii uda się osiągnąć jeszcze później, bo za 217 lat. Co ciekawe, w ubiegłym roku szacowano, że stanie się tak za 170 lat. Aby zapanowało równouprawnienie kobiet w życiu gospodarczym, również w miejscu zatrudnienia, należałoby zwiększyć aktywność kobiet na rynku zawodowym, a także musiałby wzrosnąć ich staż pracy. Zarobki pań także powinny wzrosnąć. Natomiast na równouprawnienie w polityce możemy liczyć za 99 lat, a w edukacji – 13 lat.

Największe uprawnienie – konkretne kraje 

Państwa zostały ocenione pod względem stopnia, w jakim udało się osiągnąć równość płci. Według badania najwyzszą notę otrzymała Islandia, a zaraz za nią znalazła się Norwegia. Podium zamyka Finlandia. W pierwszej piątce znajdziemy też Rwandę oraz Szwecję. 

Nasz akcent pojawia się dopiero na 39. miejscu zestawienia. Zaskakujące, że USA jest jeszcze dalej w rankingu i zajmuje 49. pozycję. To najgorszy wynik USA od 2007 roku. 

Źródło dannych: Światowe Forum Ekonomiczne „The Global Gender Gap Report"

Które kraje zanotowały największy progres? W trakcie roku pod względem znoszenia różnic między płciami największe różnice w porównaniu do poprzednich edycji rankingu zauważono we Francji i Kanadzie. Afrykańska Rwanda również cieszy się bardzo dobrym wynikiem w 2017 roku. To państwo ma największy udział kobiet w parlamencie na świecie – panie w Rwandzie stanowią 61% wszystkich parlamentarzystów. Ponadto, zniesiono tam dysproporcje między płciami w dziedzinie ochrony zdrowia i żywotności. 

Jak wygląda sytuacja nad Wisłą ?

Kobiety w Polsce mają najlepszą sytuację w obszarze edukacji – osiągają równie dużo osiągnięć co mężczyźni. Pod względem zdrowia, także nie jest źle – w tej dziedzinie życia dysproporcje zniesiono w 98%. Pod względem partycypacji i osiągnięć w życiu gospodarczym nierówność płci udało się zniwelować w 70%. Najgorzej jednak przedstawia się sytuacja Polek w polityce – parytety wprowadzono tylko w 23%. 

Komentarze