Dane Centrum Badania Opinii Społecznej pokazują, że żyje się nam coraz lepiej i nie boimy się biedy. W porównaniu do ubiegłych lat, deklarujemy również większy komfort życia.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 18.04.2018
Udostępnij:

Pozytywnie patrzymy w przyszłość i nie boimy się jutra. Zgodnie z ostatnią publikacją CBOS, 53% ogółu badanych twierdzi, że żyje na średnim poziomie. Zdecydowanie większy odsetek osób deklaruje, że nie boi się biedy78%. Co więcej, 72% z nas uważa, że ich sytuacja życiowa się nie pogorszy, a 21% prognozuje, że w przyszłości będzie żyć w jeszcze lepszych warunkach materialnych. Pesymistycznie na jutro patrzy tylko 7% ankietowanych i deklaruje, że ich sytuacja ulegnie pogorszeniu. CBOS podkreśla, że to bardzo niski wynik. 

Polak oszczędny czy Polak rozrzutny ?

Jedynie 2% ankietowanych określiło, że żyje w biedzie i musi bardzo oszczędzać. Z drugiej strony medalu, równie nisko, bo 2% badanych oceniło swoje warunki życia jako luksusowe. 17% z nas uważa, że żyje skromnie, a 26%, że żyje bardzo dobrze i nie musi oszczędzać na swoich wydatkach.

Najczęściej twierdzimy, że żyje nam się średnio i na umiarkowanym poziomie, bez problemu starcza nam na codzienne zakupy, jednak chcąc zainwestować w coś większego, decydujemy się rezygnować ze swoich przyjemności. 

Skromne życie zwykle deklarują osoby starsze, gorzej wykształcone i mieszkające na wsi.

Nie boimy się biedy

CBOS podkreśla, że takie wyniki badania potwierdzają tezę, że Polakom żyje się dobrze, są oni zadowoleni ze swoich warunków materialnych i pozytywnie patrzą w przyszłość nie bojąc się biedy. Taki trend trwa od kilku lat – wskaźniki położenia materialnego Polaków stale rosną.

W komunikacie z badania czytamy, że wyraźną poprawę CBOS rejestrował po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej – w latach 2005-2008. Co więcej, od 2014 roku organizacja notuj systematyczną poprawę sytuacji finansowej ankietowanych. 

Od dwóch lat więcej badanych żyje na przynajmniej dobrym poziomie, niż sytuuje się poniżej średniej. Od tego czasu przewaga ta jeszcze się pogłębiła – obecnie odsetek badanych deklarujących, że żyje im się dobrze lub bardzo dobrze, jest najwyższy z dotychczasowych – czytamy.

Czy boimy się o swoje jutro ?

  • 78% badanych twierdzi, że nie boi się biedy – w tym 41% respondentów uważa, że ich sytuacja może się pogorszyć, a 37% badanych nie boi się o to, że nie poradzi sobie finansowo w życiu
  • 21% boi się biedy –  w tym 17% twierdzi, że jakoś sobie poradzi, a 4% deklaruje bezradność 

Odsetek osób, które obawiają się biedy spadł o 6 punktów procentowych.

Najczęściej o swoją przyszłość martwią się renciści oraz Polacy, którzy są niezadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych, uzyskują niskie dochody na osobę, a także mają wykształcenie podstawowe/gimnazjalne. 

Chcąc nie bać się o swoją przyszłość, warto pomyśleć nad oszczędzaniem dodatkowych środków np. w formie bankowej lokaty czy inwestycji w nieruchomości. Jeśli zaś czujemy, że mamy problem z pięniędzmi, to dokładnie przeanalizujmy nasze wydatki i domowy budżet. Często taka dokładna analiza pozwala uniknąć przykrych przygód w przyszłości.

Komentarze