Zawieramy coraz mniej małżeństw

Zawieramy coraz mniej małżeństw

author
Aneta Jankowska
22 lipca 2017
Raport Centrum Badania Opinii Społecznej pokazuje, że młodzi Polacy wolą żyć w samotności lub konkubinacie niż zawierać małżeństwa. Większość niż połowa ankietowanych twierdzi, że w ich najbliższej rodzinie są osoby pełnoletnie, które nie wstąpiły w związek małżeński. 

Podobne badanie przeprowadzono w 2005 roku. Aktualnie przeważają rodziny, w których jedna osoba żyje bez ślubu – 52%. Natomiast jak tłumaczą autorzy badania “w co trzeciej rodzinie (32%)  są dwie pełnoletnie osoby stanu wolnego, a w co dziesiątej (10%) trzy. W sześciu rodzinach na sto są co najmniej cztery osoby mające ukończone osiemnaście lat, które nie zawarły związku małżeńskiego. Na każdą polską rodzinę przypada średnio jedna taka osoba". 

W jakim wieku są osoby stanu wolnego ?

CBOS podaje, że większość osób pełnoletnich, które są stanu wolnego nie przekroczyło 24 roku życia – 41% badanych. Nieco mniej, bo 39% stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat, a co ósma osoba jest w wieku 35- 44 lata – 13% badanych. Pozostałe osoby mają 45 lat i więcej. W porównaniu do badania sprzed 12 lat, odsetek osób stanu wolnego w wieku 18-24 lata spadł, a wzrósł odsetek niezamężnych i nieżonatych, którzy mają od 25 do 44 lat.

Kilka faktów o młodych Polakach 

Średnia wieku osoby pełnoletniej stanu wolnego w polskiej rodzinie to 29 lat. W 2005 roku taka osoba była o dwa lata młodsza. 

56% badanych nie ma partnera lub partnerki
24% ankietowanych żyje w konkubinacie 
– prawie co piąta osoba – 17% – pozostaje w związku nieformalnym, ale nie mieszka ze swoim partnerem lub partnerką. 

Raport z badania informuje, że mieszkający z rodzicami stanowią zdecydowanie najliczniejszą grupę wśród osób nieżonatych i niezamężnych w wieku między 18. a 44. rokiem życia.

CBOS podaje: "Posiadanie partnera (partnerki) i wspólne z nim (nią) zamieszkiwanie najczęstsze jest wśród pełnoletnich osób niezamężnych i nieżonatych w wieku 2544 lata. Natomiast posiadanie stałego partnera (stałej partnerki) bez wspólnego z nim (nią) zamieszkiwania najczęstsze jest wśród najmłodszych – od 18 do 24 roku życia.

Młodzi mieszkają z rodzicami

Ciekawe, że większość osób pełnoletnich stanu wolnego mieszka ze swoimi rodzicami – 58%, a pozostali mieszkają oddzielnie (42% – w tym prawie co czwarty to typowy singiel, zaś 19% stanowią badani mieszkający bez rodziców, jednak w towarzystwie sublokatorów lub innych osób). W porównaniu do badania z 2005 roku odsetek dorosłych nieżonatych i niezamężnych mieszkających z rodzicami zmniejszył się, ale tym samym podwoił się odsetek żyjących w pojedynkę czy mieszkających z osobami innymi niż rodzice.

Polacy wolni i niezależni finansowo

CBOS podaje, że większość ankietowanych  jest niezależna finansowo:

Pełna niezależność finansowa od rodziców w przypadku osób pełnoletnich stanu wolnego jest tym częstsza, im bardziej zaawansowany wiek tych osób – dotyczy niespełna połowy osób mających od 18 do 24 lat, a wśród mających 45 lat i więcej jest niemal powszechna”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Pożyczki bez BIK Zakopane
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
18 grudnia 2021

Pożyczki bez BIK Zakopane

Deutsche Bank w Nowej Soli
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
18 listopada 2017

Deutsche Bank w Nowej Soli

Zmiany z powodu koronawirusa także w Żabce
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
18 marca 2020

Zmiany z powodu koronawirusa także w Żabce

Alior Bank – NIP, REGON, KRS i dane adresowe
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
27 listopada 2018

Alior Bank – NIP, REGON, KRS i dane adresowe

Porównaj