Bank Ochrony Środowiska poinformował w raporcie, że wypracowany w 2018 roku zysk netto wyniósł ponad 63 730 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 17 600 000 złotych rok do roku.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 14.03.2019
Udostępnij:

Wyniki Banku Ochrony Środowiska

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy instytucji w 2018 roku wyniósł ponad 384 120 000 złotych. Rok wcześniej bank odnotował z tego tytułu około 384 020 000 złotych.

Opłaty i prowizje

Z tytułu prowizji bank odnotował wynik wynoszący nieco ponad 97 890 000 złotych. W tym samym okresie instytucja wypracowała w tym segmencie mniej więcej 109 060 000 złotych.

Współczynnik kapitałowy

Łączny współczynnik kapitałowy Grupy BOŚ wyniósł na koniec ubiegłego roku 17,95%.

Aktywa

Aktywa razem Banku Ochrony Środowiska w 2018 roku wynosiły około 18 250 000 000 złotych wobec 19 680 000 000 złotych w roku 2017.

Marża

Marża odsetkowa na koniec 2018 roku wzrosła do 2%, natomiast rok wcześniej utrzymała się na poziomie 1,9%.

Wskaźnik C/I

Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł pod koniec ubiegłego roku 65,3%. Względem ubiegłego roku oznacza to spadek o jeden punkt procentowy.

Kredyty i pożyczki

Bank w raporcie podał, że udzielił w 2018 roku kredytów i pożyczek na łączą kwotę ponad 2 540 000 000 złotych.

Portfel kredytów we frankach wyniósł 300 000 000 franków.

Saldo kredytów proekologicznych na koniec ubiegłego roku wyniosło ponad 4 400 000 000 złotych.

Bank Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska jest bankiem komercyjnym działającym od 1991 roku. W 1997 roku akcję instytucji notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej działalności bank wspiera Klientów korporacyjnych, których przedsięwzięcia są ściśle związane z ochroną środowiska. Dla Klientów indywidualnych instytucja tworzy coraz to nowsze i bardziej innowacyjne produkty bankowe, do których dołącza tak zwane „zielone korzyści”. Te pozwalają wypracować zysk dla ich osobistych finansów. Prezesem zarządu BOŚ Banku jest Bogusław Białowąs.

Komentarze