Emerytura minimalna 2022

Emerytura minimalna 2022

autor wpisu
Marta Janusz
28 grudnia 2021

Wysokość emerytury w Polsce zależy od wielu czynników. Wpływa na nią m.in. ilość przepracowanych lat, waloryzacje, czy też wszelkiego rodzaju dodatki. Rozbieżność między stawkami emerytur bywa zaskakująca – najniższe emerytury wynosiły w wyjątkowych sytuacjach zaledwie kilka groszy, a najwyższe nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sprawdzamy, ile wynosi minimalna emerytura w roku 2022 i od czego zależy jej wysokość.

Ile wynosi minimalna emerytura w 2022 roku?

Wysokość emerytury minimalnej zależy od wskaźnika waloryzacji emerytur oraz rent. Waloryzacja ustala proporcjonalne podniesienie świadczeń pieniężnych, względem zmiany siły nabywczej pieniądza. 1 marca 2021 roku ZUS podniósł kwotę świadczeń emerytalnych o 4,24 procenta względem roku 2020. Na rok 2022 wartość jeszcze nie jest znana. Wiele głosów wskazuje jednak na podwyżkę o przynajmniej 5%.

Oznaczałoby to, że minimalna emerytura wyniesie około 1300 zł brutto. Przypominamy, że do tej pory emerytura minimalna wynosi 1250,88 złotych brutto. W przeliczeniu na kwotę netto jest to 1066,24 złotych. To oznacza, że seniorzy pobierający minimalną emeryturę do końca lutego 2022 roku dostaną do ręki 1066,24 złotych.

Jest to wciąż niska kwota, jednak wiele osób cieszy fakt, że obiecane podwyżki nastąpiły. Podwyżki objęły również 13. i 14. emeryturę. Są to dobre informacje dla seniorów, którzy otrzymają zwiększone wypłaty świadczenia emerytalnego. Podwyżka dotyczy jednak nie tylko emerytury, ale również renty oraz emeryturę matczyną.

Spis treści:

  1. Czym jest emerytura minimalna?
  2. Ile osób pobiera w Polsce minimalną emeryturę?
  3. Komu przysługuje emerytura minimalna?
  4. Waloryzacja a emerytura minimalna w 2022 roku
  5. Polski Ład a emerytura minimalna
  6. Czym jest emerytura i komu przysługuje?
Zwiń spis treści

Czym jest emerytura minimalna?

Zdarzają się sytuacje, w których emeryt nie zgromadził odpowiedniego kapitału na swoim koncie ZUS lub OFE. W tej sytuacji ZUS wyrównuje brakującą kwotę świadczenia tak, aby każdy senior otrzymał minimalną emeryturę brutto. Emerytura minimalna wyrównuje więc miesięczne świadczenie emeryta do określonej kwoty.

Skąd biorą się jednak sytuacje, w których słyszymy, że ktoś otrzymuje groszowe emerytury? Wynika to z faktu, że osobom, które nie osiągnęły odpowiedniego wieku emerytalnego oraz stażu pracy, nie przysługuje opcja wyrównania emerytury do minimalnej. W dodatku, do przepracowanych lat nie zaliczają się również lata przepracowane na umowach cywilnoprawnych.

Ile osób pobiera w Polsce minimalną emeryturę?

Wielu emerytów w Polsce otrzymuje niższe świadczenie, niż wynosi minimalna emerytura. Dzieje się tak przez to, że wiele osób posiada niestety bardzo krótki czas opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Warto tutaj dodać, że minimalną emeryturę w roku 2020 pobierało około 230 tysięcy emerytów, natomiast aż 310 tysięcy seniorów pobierało świadczenia niższe, wynoszące średnio 794,59 złotych.

Pomimo tego, że rząd cały czas usilnie stara się polepszyć sytuację polskich emerytów, sytuacja finansowa starszych ludzi w naszym kraju jest wciąż mocno rozbieżna. Rząd przewiduje podwyżki w przyszłym roku o kolejne 50 złotych.

Komu przysługuje emerytura minimalna?

Emerytura minimalna przysługuje kobietom, które ukończyły 60 lat oraz mężczyznom, którzy ukończyli 65 lat. Dodatkowo, kobiety muszą posiadać minimum 20 lat składkowych oraz nieskładkowych, a mężczyźni minimum 25 lat. Warto też pamiętać, że lata nieskładkowe nie mogą stanowić więcej niż 1/3 lat składkowych. Jeżeli nie spełnimy tych warunków, możemy nie otrzymać świadczenia emerytalnego. Co ważne, wszystkie podwyżki przysługują osobom urodzonym po 1949 roku. Emeryci urodzeni przed 1949 są rozliczani na innych zasadach.

Emerytura minimalna 2022 – szczegóły (przewidywania):

Kwota podwyżki: około 50 zł brutto
Minimalna emerytura netto:około 1110 zł
Minimalna emerytura brutto: około 1300 zł
Od kiedy będzie obowiązywać:od 1 marca 2022 roku
Ile osób pobiera minimalną emeryturę w Polsce:około 230 tysięcy

Waloryzacja a emerytura minimalna w 2022 roku

W 2021 roku ZUS zastosował waloryzację procentową. Na czym dokładnie ona polega? Świadczenia brutto, które przysługują od 28 lutego 2021 roku są mnożone przez wskaźnik 104,24%. Dla przykładu: jeśli nasza emerytura przed waloryzacją wynosiła np. 1500 złotych, to po waloryzacji będzie ona wynosiła 1563,6 złotych brutto.

Co ważne, osoby otrzymujące świadczenia z ZUS nie muszą się martwić składaniem wniosku o taką waloryzację. ZUS przeprowadza ją bowiem odgórnie i emeryci otrzymują jedynie decyzję, na której wskazana jest nowa wysokość świadczenia emerytalnego.

W 2022 roku prawdopodobnie znowu zastosowana zostanie waloryzacja procentowa. Aktualne informacje wskazują na to, iż podwyżka wyniesie przynajmniej 5%.

Od 1 marca 2021 r. minimalna emerytura wynosi 1250,88 zł brutto, czyli o 50,88 zł więcej niż przed tą datą. O taką samą kwotę wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła o 38,16 zł i wynosi od 1 marca 938,16 zł brutto.

– czytamy w kominukacie ZUS.

Polski Ład a emerytura minimalna

Polski Ład zapewnia wprowadzenie od przyszłego roku wielu zmian podatkowych oraz finansowych. Nadchodzące zmiany będą miały wpływ m.in. na sytuację polskich emerytów oraz rencistów. Świadczenia emerytalne mają zostać podniesione do kwot 2500 złotych brutto w skali miesiąca. To oznacza, że seniorzy przebywający na emeryturze mogą otrzymać nawet 2000 złotych więcej w ciągu roku.

W Polskim Ładzie będą kontynuowane działania wspierające materialnie seniorów. Prawie wszyscy emeryci i renciści otrzymają wyższe świadczenia. Przykładowo:

  • emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3 200 zł zyska 1 599 zł rocznie.
  • małżeństwo emerytów, z których jeden osoba otrzymuje emeryturę minimalną, a druga emeryturę na poziomie średniej zyska 2 997 zł rocznie.
  • małżeństwo emerytów, w którym każda osoba otrzymuje 1 800 zł emerytury, zyska 2 946 zł rocznie.

 

– czytamy na oficjalnej stronie Polskiego Ładu.

Czym jest emerytura i komu przysługuje?

Jak już wspomnieliśmy, na emeryturę mogą przejść kobiety, które ukończyły 60 lat oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat. Przepisy w sprawie wieku emerytalnego zostały zaktualizowane 1 października 2017 roku. Nowe regulacje w tym zakresie objęły również sytuacje, w których można przejść na emeryturę znacznie szybciej. Jak to możliwe? Zmniejszony wymagany wiek emerytalny przysługuje osobom, które wykonywały zawód, umożliwiający przejście na emeryturę szybciej. Są to m.in. zawody takie jak: sędziowie, strażacy, policjanci, rolnicy, górnicy, nauczyciele.

Emerytura jest świadczeniem, wypłacanym co miesiąc osobom, które przepracowały określoną liczbę lat i osiągnęły wymagany wiek. Warto wiedzieć, że osoby urodzone przed 1949 rokiem, otrzymują emeryturę określoną zasadami reformy ubezpieczeń społecznych z 1999 roku. Natomiast osoby, które urodziły się po roku 1949, otrzymują emeryturę regulowaną przez ZUS oraz OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny).

Ponadto, ważną informacją jest fakt, że od roku 2014 nie ma obowiązku uczestnictwa w OFE. Środki, które zgromadzimy na tych kontach, są uwarunkowane od waloryzacji. Osoby, które urodziły się po 1949 roku mogą otrzymać emeryturę jeśli osiągnęli wymagany wiek emerytalny, opłacali składki ubezpieczenia społecznego lub emerytalnego i rentowego, nie otrzymują emerytury z tytułu ukończenia wieku emerytalnego.

Co ważne, wymagany w otrzymaniu staż pracy nie uwzględnia umowy o dzieło lub umowy zlecenie. Niezwykle często zdarza się, że nawet nie pobiera się od nich składek emerytalnych. Nie oznacza to jednak, że osoby pracujące całe życie na tego typu umowach nie będą mogły ubiegać się o emeryturę. Należy jednak pamiętać, że kwota świadczenia w tym przypadku będzie naprawdę niska.

Koszt waloryzacji

Działania rządu mające na celu poprawić sytuację polskich emerytów oraz rencistów w związku ze wzrastającą wciąż inflacją pochłania miliardy złotych. Na przykład związku z podwyższeniem emerytur oraz rent o 4,24 procent, ale również podniesienie wartości innych świadczeń w 2021 roku, całkowity koszt waloryzacji szacuje się na około 10,6 miliardów złotych.

Warto jednak zauważyć, że gdyby nie waloryzacja, realna wartość świadczeń wypłacanych przez ZUS byłaby coraz niższa. Emeryci otrzymywaliby wciąż te same kwoty emerytur, natomiast życie kosztowałoby ich coraz więcej. Doprowadziłoby to do sytuacji, w której większość osób nie byłaby się w stanie utrzymać nawet na najniższym poziomie.

Średnia emerytura w Polsce

W 2020 roku ZUS opublikował dane, według których średnia emerytura w naszym kraju wynosi około 2500 złotych. Należy jednak pamiętać, że są to jedynie dane szacunkowe. Niewielu jest bowiem emerytów, którzy faktycznie otrzymują taką kwotę świadczenia. Skąd zatem wzięły się tak niedokładne dane? Wynikają one głównie z dużej rozbieżności między najniższymi, a najwyższymi emeryturami w Polsce. Najniższe emerytury w historii naszego kraju wynosiły nawet kilka groszy. Natomiast najwyższa obecna emerytura wynosi aż kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Dodatkowo warto wiedzieć, że na wysokość emerytur ma również wpływ dane województwo. Aktualnie w Polsce najwyższe średnie emerytury otrzymują emeryci mieszkający w województwie śląskim. Wynika to głównie z tego, że są to tereny działania kopalni, a byli pracownicy zakładów górniczych otrzymują wysokie świadczenia z tego tytułu.

Jak samodzielnie możemy oszacować wysokość emerytury?

Jeżeli jesteśmy ciekawi tego, ile wyniesie nasze świadczenie emerytalne, możemy je oszacować na kilka sposobów. Pierwszą opcją jest możliwość obliczenia wysokości emerytury drogą online. W tym przypadku wystarczy jednie zalogować się poprzez swój profil zaufany na indywidualne konto na stronie ZUS. Interesanci mogą również oszacować kwotę świadczenia poprzez gotowy kalkulator, który jest dostępny m.in. na stronie ZUS.

Warto jednak pamiętać, że szacowana kwota, którą obliczymy za pomocą np. wyżej wspomnianego kalkulatora, nie jest podstawą do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń. Są to jedynie kwoty prognozowane. Dodatkowo, z kalkulatora nie mogą skorzystać osoby, które otrzymują ,,starą” emeryturę czyli tę, która pochodzi sprzed 1949 roku.

Kolejną opcją jest złożenie osobistej wizyty w wybranej placówce ZUS oraz poproszenie o wyliczenie kwoty emerytury bezpośrednio na miejscu. Doradca emerytalny wyliczy nam, ile może wynieść nasze świadczenie na bieżący rok kalendarzowy oraz wytłumaczy, co wpływa na jego wysokość.

Ponadto, aby poznać prognozowaną wysokość emerytury, możemy również zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej pod numer: 22 560 16 00. Tutaj również konsultant oszacuje nam możliwą kwotę świadczenia, która zostanie obliczona na podstawie zasad ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W jaki sposób oblicza się wysokość emerytury?

Aby policzyć dokładną kwotę świadczenia emerytalnego, dzieli się podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia. Podstawą obliczenia nowej emerytury mogą być trzy kwoty: kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego, kwota środków zapisanych na naszym subkoncie w ZUS lub kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, które są zapisane na naszym koncie w ZUS.

Średnie dalsze trwanie życia jest natomiast ustalane według tablicy, którą ogłasza pod koniec marca każdego roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Tablica średniego dalszego trwania życia informuje o szacowanej liczbie miesięcy, przez którą dany emeryt będzie pobierał świadczenie.

Kiedy przejść na emeryturę?

Jak już wspominaliśmy, w Polsce wiek emerytalny w przypadku kobiet wynosi 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat. Wspominaliśmy także o wybranych zawodach, które pozwalają przejść na emeryturę znacznie wcześniej. Warto jednak wiedzieć, że miesiąc, w którym odchodzimy na emeryturę również jest znaczący. Dlaczego? Dzieje się tak, przez  schemat waloryzacji. Najmniej korzystnym finansowo miesiącem na przejście na emeryturę jest czerwiec. To właśnie w tym miesiącu podstawa obliczania emerytury jest uwarunkowana wyłącznie od waloryzacji rocznej.

Czy emerytom przysługuje wyłącznie emerytura?

W Polsce żyje wielu emerytów, których sytuacja finansowa ze względu na niską emeryturę nie jest zadowalająca. Niewielu z nich orientuje się, jakie finansowania im przysługują. Szczególnie nieświadome są właśnie osoby starsze, którym trudno jest nadążyć za aktualnymi przepisami mówiącymi o dodatkowych pieniądzach dla emerytów.
W roku 2021 oprócz podwyżki emerytur o 50,88 złotych, podniesiono również dodatki wypłacane przez ZUS osobom uprawnionym do otrzymywania emerytury lub renty.

Czy każdy emeryt może liczyć na dodatkowe pieniądze? Niestety nie jest to tak oczywista sprawa, ponieważ Interesant musi spełnić konkretne wymagania np. okazać odpowiednie zaświadczenia lekarskie, czy inne ustalone warunki.

Z jakich świadczeń mogą skorzystać emeryci?

1. Dodatek pielęgnacyjny

Obecnie wynosi on 239,66 złotych i jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 75 lat, lub nie są w stanie samodzielnie sprawować nad sobą opieki. Osoby, które ukończyły 75 lat nie muszą składać żadnych wniosków, ponieważ świadczenie jest wypłacalne odgórnie z urzędu. Inaczej wygląda sytuacja u osób, które nie są zdolne do samodzielnego życia. W tym wypadku muszą one okazać zaświadczenie o ich aktualnym stanie zdrowia.

2. Świadczenie dla emerytowanych nauczycieli

Kwota tego świadczenia wynosi 239,66 złotych. Nie jest ono jednak zbyt popularne, ponieważ przysługuje jedynie wąskiej grupie osób. Należą do niej nauczyciele, którzy prowadzili potajemne nauczanie podczas II wojny światowej oraz dla tych, którzy uczyli na terenie III Rzeszy lub w Wolnym Mieście Gdańsk. Warto jednak wiedzieć, że tym osobom przysługuje również świadczenie kombatanckie. Aktualne przepisy mówią jednak, że należy wybrać jedno z dwóch możliwych świadczeń.

3. Świadczenie dla kombatantów lub ich bliskich

Kwota tego dodatku wynosi 239,66 złotych i mogą z niego skorzystać osoby, które brały udział w działaniach militarnych, lub padły ofiarą prześladowań oraz represji. Aby otrzymać tego typu świadczenie należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego zaświadczenie zawierające uprawnienia kombatanckie. Ponadto, osoby bliskie (wdowy, wdowcy) mogą się ubiegać o świadczenie kompensacyjne, które wynosi obecnie 35,95 złotych.

4. Świadczenie dla deportowanych i represjonowanych

Nie istnieje konkretna wartość tego świadczenia, ponieważ zależy ona od liczby miesięcy odbytej pracy przymusowej. Minimalna ilość przepracowanych miesięcy to 6, a maksymalna 20. W celu otrzymania takiego dodatku wystarczy złożyć wniosek oraz dokumenty, które potwierdzą przejście, rodzaj i okres bycia w represji.

5. Świadczenie za uszczerbek na zdrowiu i przymusową pracę

Tutaj również nie ma określonej konkretnej kwoty świadczenia, bowiem zależy ona od stopnia uszczerbku zdrowotnego. Z tego dodatku mogą skorzystać osoby posiadające status weterana poszkodowanego oraz te, które doznały uszczerbku na zdrowiu podczas działań militarnych prowadzonych za granicą. Świadczenie za przymusową pracę wynosi 239,66 złotych i mogą skorzystać z niego byli żołnierze, którzy pracowali przymusowo. Wraz z wnioskiem należy załączyć zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień.

6. 13. oraz 14. emerytura

Jest to bardzo popularne świadczenie, z którego korzysta wielu emerytów. Z 13. emerytury mogą skorzystać wszystkie osoby przebywające na emeryturze. Z 14. emerytury mogą natomiast skorzystać wyłącznie ci emeryci, których kwota świadczenia nie wynosi więcej niż 2400 złotych brutto. Dodatkowo, 14. emerytura nie jest świadczeniem wypłacanym regularnie, lecz tylko raz, ponadto w tym roku.

7. Ryczałt energetyczny

Kwota tego świadczenia wynosi 179,81 złotych i mogą z niego skorzystać emeryci posiadający status kombatanta oraz wdowy lub wdowcy po kombatantach. Warto wiedzieć, że jeśli pobieramy więcej niż jedno świadczenie z ZUS, to mamy prawo do jednego ryczałtu energetycznego. Aby otrzymać ten dodatek musimy złożyć: wniosek, decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (ten dokument potwierdza okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy zatrudnionych przymusowo), zaświadczenie organu wojskowego (w przypadku wdów lub wdowców po żołnierzach zatrudnionych przymusowo).

Podsumowanie

1. Minimalna emerytura w 2022 roku będzie wynosić prawdopodobnie około 1300 złotych brutto.

2. Emerytura jest wypłacana co miesiąc osobom, które osiągnęły wymagany wiek i opłacały składki ubezpieczenia społecznego lub emerytalnego.

3. Nowa stawka minimalnej emerytury obowiązywać będzie od 1 marca 2022 roku.

4. Emeryturę minimalną mogą otrzymać osoby, które osiągnęły wiek emerytalny oraz przepracowały odpowiednią liczbę lat (okresy składkowe i nieskładkowe).

5. Minimalna emerytura do lutego 2022 wynosi 1250,88 złotych brutto.

6. Minimalna emerytura brutto w 2021 wynosi o 50,88 złotych więcej, niż w poprzednim roku.

7. Emeryt do lutego 2022 roku otrzyma na rękę 1066,24 złotych emerytury minimalnej.

Źródła:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-z-zus-wzrosly-o-kilka-procent/2773897
https://www.gov.pl/web/premier/polski-lad-da-korzysci-dla-ponad-90-proc-emerytow-i-rencistow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO Bohaterom – pomoc Powstańcom Warszawskim
Wpisy
autor wpisu
Natalia Narloch
19 października 2018

PKO Bohaterom – pomoc Powstańcom Warszawskim

Jak zapłacić gotówką w Uber?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
23 listopada 2018

Jak zapłacić gotówką w Uber?

Everest lidera – premiera książki
Wpisy
author
Aneta Jankowska
22 czerwca 2017

Everest lidera – premiera książki

Całkowity koszt kredytu 2021
Ekonomia
author
Halszka Gronek
18 grudnia 2020

Całkowity koszt kredytu 2021

Profi Credit w Bytomiu
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
02 czerwca 2019

Profi Credit w Bytomiu

Pożyczki bez BIK Sokółka
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
19 czerwca 2022

Pożyczki bez BIK Sokółka

Porównaj