Listopadowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych przyniosła wiele zaskoczeń i przełomów. Pozytywem jest fakt, iż w ujęciu rocznym odnotowany został duży wzrost ogólnej kwoty wnioskowanych kredytów hipotecznych. Co krzepiące dla przyszłych wnioskodawców, średnia kwota wnioskowanego finansowania, w porównaniu z danymi za ubiegły miesiąc, w końcu przestała wzrastać. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 08.12.2019
Udostępnij:

W czwartek (5 grudnia) Biuro Informacji Kredytowej opublikowało informacje na temat  najnowszego odczytu BIK Indeksu – Popyt na Kredyty Mieszkaniowe (tak zwany Indeks PKM). Gwoli wyjaśnienia, ten cyklicznie wyliczany wskaźnik przedstawia (w sposób procentowy) zmiany w dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Dzięki Indeksowi PKM możliwe jest zbadanie, jakie są nastroje Polaków w kwestii zakupu mieszkania za gotówkę. Jak eksperci BIK-u oceniają listopadowe nastroje konsumpcyjne polskiego społeczeństwa?

Odczyt za ostatni miesiąc kalendarzowy wskazuje wartość indeksu na poziomie aż +21,9%. Oznacza to, że w listopadzie bieżącego roku, w przeliczeniu na każdy dzień roboczy, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przesłały do BIK-u zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 21,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018. W raporcie nie podano, jaki procent tych zapytań zakończył się sukcesem (udzieleniem kredytu) – badanie pokazuje jedynie popyt, a więc zapotrzebowanie na kredyty.

Listopad miesiącem przełom

W listopadzie bieżącego roku do banków i SKOK-ów działających na polskim rynku trafiło łącznie aż 33,6 tysięcy wniosków o udzielenie kredytu mieszkaniowego. W porównaniu do wyników z października ubiegłego roku (31,3 tys. zapytań) mowa jest więc o wzroście zainteresowania tego typu produktami na poziomie 7,5%. Warto odnotować, że zwiększone zapotrzebowanie na kredyty mieszkaniowe widać w skali roku, lecz niekoniecznie w zestawieniu wyników miesięcznych. W ubiegłym miesiącu, a więc w październiku br. wniosków wpłynęło więcej –  aż 39,1 tysięcy.

Co niezwykle ważne, średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w październiku bieżącego roku wyniosła 281,7 tys. złotych. To przełomowy wynik, wszak po raz pierwszy od bardzo dawna wykazuje on spadek wartości w porównaniu ze średnią wysokością kredytu udzielanego miesiąc wcześniej. Choć w ujęciu rocznym można mówić o wzroście na poziomie 7,7%, listopadowy wynik jest niższy od średniej kwoty kredytu udzielanego w październiku bieżącego roku. Przełomowość najlepiej oddaje poniższe zestawienie:

Co z kredytami hipotecznymi?

Jak wynika z tegorocznej edycji „Finansowego Barometru ING”, polscy kredytobiorcy zdołali przyzwyczaić się do nieustannego wzrostu cen na krajowym rynku nieruchomości. Czterech na pięciu z nas uważa, że trend ten będzie się utrzymywał, a ceny wzrosną lub bardzo wzrosną w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. A wraz ze wzrostem cen w górę poszybują również kwoty kredytów, o jakie ubiegać się będą polscy konsumenci. Takie prognozy nie są korzystne dla potencjalnych wnioskodawców, bowiem wiążą się one z wymogiem wyższej zdolności kredytowej.

Listopadowy odczyt średniej wartości wnioskowanego kredytu można pod tym względem uznać za przełomowy. Spadek kwoty, o jaką średnio wnioskują konsumenci starający się o kredyt hipoteczny, stawia wizję rosnących cen mieszkań pod znakiem zapytania. Spowolnienie wzrost cen lub ich casłkowite zatrzymanie grałoby na korzyść interesów polskich konsumentów, których płace nie szybują w górę w szybkim tempie, przez co ich zdolność również nie nadąża za dotychczasowym tempem wzrostu cen nieruchomości. 

"

Nadal utrzymuje się więc bardzo wysoki popyt na finasowanie nieruchomości kredytem bankowym. W jedenastu miesiącach 2019 r. łącznie 419 tys. osób wnioskowało o kredyt mieszkaniowy. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku jest to więcej o 23,9 tys., czyli o 6,1%

– dodaje prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej.


Źródła:
https://media.bik.pl/informacje-prasowe/475108/bik-indeks-popytu-na-kredyty-mieszkaniowe-wyniosl-w-listopadzie-2019-r-21-9

Komentarze