W związku z faktem, że prawie 1 500 000 Polaków nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne, 22 lipca bieżącego roku otwarte zostało Centrum Umorzeń Należności z Tytułu Składek. Instytucja mieści się w I Oddziale ZUS w Łodzi. Jest to jeden z trzech oddziałów funkcjonujących w naszym kraju.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 29.06.2018
Udostępnij:

Pozostałe dwa punkty zlokalizowane są w Bielsku-Białej i w okolicach Rzeszowa. Pracownicy wszystkich trzech oddziałów zajmują się rozpatrywaniem wpływających wniosków o umorzenie należności, które Klienci z całej Polski kierują do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownicy Łódzkiego Oddziału
 

Łódzkie Centrum Umorzeń zatrudnia obecnie 22 osoby, zaś finalnie ma ich być 27. Dziewięciu z aktualnych pracowników wybrano podczas naboru wewnętrznego, a trzynastu z nich wybrano podczas rekrutacji zewnętrznej. W Łodzi zatrudniono najwyższej klasy specjalistów z „obszaru dochodowego ZUS” – mówił wiceprezes instytucji. 

W łódzkim i rzeszowskim Centrum Umorzeń ma pracować łącznie 54 pracowników, natomiast w bielskim oddziale zatrudnionych jest 6 osób.


 

Kiedy możliwe jest umorzenie?

Warto zaznaczyć, że z problemami płacenia składek na ubezpieczenie społeczne boryka się prawie 1 500 000 Polaków, których dług wynosi łącznie ponad 27 000 000 000 złotych. Umorzenie możliwe jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach. „Ulga” obowiązuje w przypadku, gdy dotyczy:
 

  • całkowitej nieściągalności składek,

  • ważnego interesu dłużnika, na przykład, gdy dana osoba będąca w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej nie ma możliwości spłacenia należności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może także rozłożyć niespłaconą należność na raty. Warunkiem jest uznanie przez urzędników, że dana osoba jest w stanie spłacić dług, lecz potrzebuje na to więcej czasu. Aby ZUS rozłożył dług na raty, płatnik musi złożyć odpowiedni wniosek oraz okazać dokumentację, z której wynikała będzie bieżąca sytuacja finansowa płatnika, która będzie podlegała ocenie.

Wiceprezes ZUS, Paweł Jaroszek podał, że w roku 2017 instytucja rozpatrzyła prawie 13 000 wniosków, w związku z czym umorzono prawie 130 000 000 złotych zaległych składek. W roku bieżącym do ZUS wpłynęło prawie 3500 wniosków, a umorzono 30 000 000 złotych należności.

Długi płatników

Najwyższy dług osoby w naszym kraju, wynikający z niepłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, wynosi ponad 47 100 000 złotych. W województwie łódzkim rekordzista ma 42 200 000 złotych długu. W miejscu nowo otworzonego Centrum Umorzeń Należności z Tytułu Składek, w I Oddziale ZUS w Łodzi, najwyższa należność do spłacenia wynosi 15 600 000 złotych.


 

Komentarze (0)

Przekonamy się, czy polityka prospołeczna rządu PiS to prawda czy dwulicowość. Typowy stosunek ZUS do przedsiębiorcy to wrogość, poniżanie i udręczanie dłużnika nawet tego w najcięższej sytuacji osobistej lub firmowej…