Dziedziczenie długów – na czym polega?

Dziedziczenie długów – na czym polega?

author
Dorota Grycko
07 lipca 2022
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.
Kategoria

Prawo spadkowe określa zasady dziedziczenia po śmierci spadkodawcy. Pamiętajmy jednak, że możemy odziedziczyć pozostawiony majątek, ale również niespłacone kredyty, pożyczki i inne nieuregulowane zobowiązania zmarłego. Podpowiadamy, jak możemy uniknąć odpowiedzialności za długi zmarłego.

Kto dziedziczy spadek z długami?

W Polsce wszelkie zasady dziedziczenia – przede wszystkim ich kolejność – zostały uregulowane w Kodeksie Cywilnym. Możemy rozróżnić dwa rodzaje dziedziczenia – ustawowe i testamentowe. Każde z nich charakteryzuje się innymi cechami.

Dziedziczenie testamentowe to nic innego jak spisana przed śmiercią wola spadkodawcy. Zmarły mógł zapisać swój majątek każdej osobie, niezależnie od tego, czy jest z nim spokrewniona. Do dziedziczenia ustawowego dochodzi wówczas, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub osoby, które zostały wskazane w testamencie, nie chcą go przyjąć. Ważne jest to, że spadek obciążony długami, dziedziczy się na tych samych zasadach co spadek bez długów.

Zasady dziedziczenia są następujące:

 • małżonek i dzieci zmarłego,
 • wnuki — dziedziczą w sytuacjach, kiedy dzieci lub małżonek spadkodawcy nie żyją, lub zrzekną się spadku,
 • rodzice — kiedy spadkodawca nie ma dzieci lub wnuków, lub wszyscy zdecydowali się na odrzucenie spadku, wówczas dziedziczy go po połowie małżonek lub rodzice zmarłego,
 • rodzeństwo spadkodawcy — zaraz po rodzicach, pierwszymi uprawnionymi członkami rodziny jest rodzeństwo zmarłego.
 • zstępni spadkodawcy — są to dzieci i wnuki rodzeństwa spadkodawcy.
 • dziadkowie lub zstępni dziadków spadkodawcy — w sytuacji, kiedy spadkodawca nie miał małżonka, rodzeństwa ani zstępnych rodzeństwa, spadek dziedziczą dziadkowie.

Jeśli cała rodzin zrzeknie się spadku, trafia on do Gminy, którą zamieszkiwał zmarły. Nie mogąc określić miejsca zamieszkania spadkodawcy, spadek z długami dziedziczy Skarb Państwa.

Spis treści:

 1. Kto dziedziczy spadek z długami?
 2. Dziedziczenie długów - zasady prawne
 3. Śmierć dłużnika a dziedziczenie długów
 4. Jak uniknąć dziedziczenia długów?
 5. Dziedziczenie długu alimentacyjnego
 6. Dziedziczenie długu przez małoletniego
Zwiń spis treści

Dziedziczenie długów - zasady prawne

W Kodeksie Cywilnym czytamy, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób zgodnie z przepisami księgi niniejszej. Na wstępie dowiadujemy się, że nie należą do spadku prawa i obowiązki spadkodawcy, które są ściśle związanego z jego osobą. Zaznaczone jest również to, że do długów należy doliczyć koszty pogrzebu – który powinien zostać przeprowadzony zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku – koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w odpowiednich przepisach KC.

Pamiętajmy, że masa spadkowa jest ze sobą ściśle powiązana i nie możemy zdecydować się na przyjęcie majątku, a odrzucenie długów.

Najważniejszą informacją jest to, że jeśli dowiemy się o odziedziczeniu spadku z długami, mamy pół roku na podjęcie decyzji o tym, co zrobić ze spadkiem i towarzyszącym mu długiem. Możemy odrzucić spadek lub go przyjąć.

Śmierć dłużnika a dziedziczenie długów

Jak wspomnieliśmy wyżej, mamy kilka opcji rozwiązania sprawy dziedziczenia spadku – przyjęcie spadku wprost, odrzucenie spadku lub przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli nie złożysz żadnego oświadczenia, sprawa zostanie rozpatrzona według ostatniej opcji.

Przyjęcie spadku

Spadek możemy przyjąć na dwa sposoby – składając oświadczenie przed sądem lub notariuszem. Złożenie takiego wniosku automatycznie zobowiązuje nas do wzięcia odpowiedzialności za zaległości finansowe spadkodawcy. Może okazać się, że suma majątku jest zdecydowanie niższa od długów, wówczas musimy tę różnicę uregulować.

Odrzucenie spadku

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej spadku, powinniśmy na spokojnie się zastanowić. Na ewentualne odrzucenie spadku mamy 6 miesięcy od momentu, w którym dowiemy się o jego otrzymaniu. Składając oświadczenie o odrzuceniu spadku, zrzekamy się zarówno aktywów (czyli wszystkich wartościowych elementów majątku zmarłego, takich jak pieniądze, nieruchomości, samochody), jak i długów. Należy pamiętać, że odrzucenie spadku przez daną osobę, nie oznacza, że został on również odrzucony przez jej dzieci. Każda pełnoletnia osoba musi osobiście złożyć odpowiednie oświadczenie.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi zmarłego nie przekraczając wysokości odziedziczonego majątku. W praktyce oznacza to, że spadkobierca dziedziczy aktywa i długi osoby zmarłej, które są częścią masy spadkowej. Jednak za długi odpowiada wyłącznie do wysokości odziedziczonych aktywów.

Przykład: Jeśli spadkobierca otrzyma spadek w wysokości 100 000 zł, a długi wynoszą 150 000 zł, to spadkobierca będzie odpowiadał za zobowiązania finansowe jedynie do wysokości 100 000 zł, czyli równowartości majątku.

Jak uniknąć dziedziczenia długów?

Jeśli chcemy uniknąć dziedziczenia długu, najlepiej zrzec się spadku w całości. Możesz to zrobić składając oświadczenie przed sądem lub notariuszem. Pamiętajmy jednak, że według kodeksu cywilnego, dług przejmą następni członkowie rodziny.

Innym rozwiązaniem jest nieskładanie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, wtedy automatycznie odziedziczymy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jak pisaliśmy wyżej, w takiej sytuacji kwota zadłużenia nie będzie wyższa niż kwota aktywów.

Dziedziczenie długu alimentacyjnego

Rejestr Dłużników pokazuje, że zaległości alimentacyjne w Polsce są bardzo wysokie. Każde dziecko zapewne boi się, czy po śmierci rodzica, odziedziczy dług alimentacyjny. Uspokajamy, że dziedziczenie długów nie obejmuje obowiązku alimentacyjnego. Jak przeczytamy w Kodeksie Cywilnym, dziedziczeniu podlegają prawa i obowiązki majątkowe, a alimenty są obowiązkiem osobistym. Po śmierci osoby, której zasądzono alimenty, obowiązek ich spłacania wygasa.

Niestety, jest jedno “ale”. Jeśli dłużnik pozostawi po sobie nieuregulowane zobowiązania alimentacyjne, taką należność musi uregulować spadkobierca takiego długu, najczęściej są to dzieci, które takie alimenty otrzymywały.

Dziedziczenie długu przez małoletniego

Dziedziczenie długów przez osoby małoletnie nie jest skomplikowane. Niepełnoletni spadkobiercy zawsze dziedziczą dług z dobrodziejstwem inwentarza. Pamiętajmy jednak, że wniosek musi złożyć rodzic lub opiekun prawny. Pismo trafia do Sądu Rodzinnego, aby można było zarządzać spadkiem w imieniu małoletniego. Następnie trzeba złożyć wniosek, w którym musi znaleźć się:

 • odpis zgody sądu na zarządzanie majątkiem dziecka,
 • akt urodzenia dziecka,
 • odpis aktu zgonu spadkodawcy.

Dziedziczenie długów - najczęstsze pytania

W Kodeksie Cywilnym znajdziemy informacje, że w przypadku śmierci, wszelkie długi spadkodawcy, przechodzą automatycznie na spadkobierców zmarłego. Spadkobiercami są, w pierwszej kolejności współmałżonek i dzieci.

Długi po ojcu odziedziczają dzieci, jednak mogą się ich zrzec.

Pełnoletnie dziecko odziedziczy dług, kiedy złoży oświadczenie o przyjęciu spadku.

Jeśli najbliższa rodzina zmarłego nie żyje lub zrzekła się spadku, dług po bratanku może odziedziczyć dalsza rodzina, czyli np. wujkowie i ciocie.

Można odziedziczyć długi po kuzynie jeśli brak zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa oraz dziadków spadkodawcy.

author
Dorota Grycko
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

jacek
jacek
2023-07-06 16:48:59

Ja polecam jakispadek.pl przez nich sprawdziłem dugi i majątek osoby zmarłej

Dj
Dj
2023-05-12 22:04:14

Czy po' smierci rodzica majacy dlugi .dziecko ktore od lat ,mieszka za granice i jest wymeldowany w polsce na stale musi splacic dlugi po' rodzicach

Podobne artykuły

Zmiany w prawie upadłościowym

Rada Ministrów przyjęła już i przekazała do Sejmu projekt nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Planowane zmiany spotkały się jednak ze sprzeciwem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, która zrzesza podmioty branży finansowej. Zdaniem tej grupy nowe przepisy mogą zagrażać systemowi finansowemu.

author
Alicja Hirsekorn
11 czerwca 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

KredytOK w Koszalinie

KredytOK jest polską firmą pożyczkową, która działa na rynku od blisko 20 lat. Firma posiada ponad 100 oddziałów w największych miastach. Sprawdź, gdzie znajdziesz placówkę w Koszalinie.

author
Patryk Byczek
21 stycznia 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kiedy Polacy najczęściej biorą pożyczki?

W związku z tym, że pozabankowe pożyczki online i bankowe kredyty online stają się coraz bardziej popularne, Polacy zaczęli coraz częściej korzystać z tych produktów. Jednak kiedy jest największa częstotliwość pożyczania i jaki jest najczęstszy cel pożyczek? Sprawdzamy.

author
Patryk Byczek
08 marca 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Domowy budżet – raport Providenta

Czy Polacy planują swoje wydatki? Okazuje się, że połowa z nas stara się myśleć nad tym co kupi w ramach podstawowych, miesięcznych potrzeb. Co czwarty Polak natomiast w ogóle nie planuje wydatków. Kobiety planują częściej niż mężczyźni. 

author
Aneta Jankowska
04 września 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Nest Bank Piaseczno

Nest Bank to jeden z uniwersalnych banków działających na terenie Polski, którego siedziba jesst zlokalizowana w Warszawie. Poniżej sprawdzisz szczegółowe adres, numery telefonów oraz szczegółowe dane dotyczące placówki w Piasecznie.

author
Patryk Byczek
06 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pikassa – szybkie pożyczki online

Pikassa to nowa pożyczka dostępna w formie limitu odnawialnego. Maksymalna kwota finansowania to nawet 40 000 zł. Pożyczki są dostępne dla osób już od 18 roku życia. Sprawdzamy szczegóły oferty i opinie.

author
Dominika Byczek
16 kwietnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj