Eksperci sądzą, że zwolnienia to nie sposób na kryzys

Eksperci sądzą, że zwolnienia to nie sposób na kryzys

author
Halszka Gronek
27 kwietnia 2020

Polskie przedsiębiorstwa robią, co mogą, by utrzymać się na powierzchni w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Niestety rozwiązania zaproponowane przez rząd w tak zwanej Tarczy Antykryzysowej okazały się być niewystarczające, dlatego wiele firm coraz częściej rozważa ograniczenie zatrudnienia lub cięcia płac. Kondycji przedsiębiorstw nie pomagają rosnące zatory płatnicze. 

Biznes w dobie zarazy

Koronawirus daje się we znaki znakomitej większości polskich firm – począwszy od „jednoosobówek”, czyli osobach samozatrudnionych, kończąc na największych graczach rynkowych. Choć pewnym jest, że w najtrudniejszej sytuacji finansowej znaleźli się mikroprzedsiębiorcy (firmy z zatrudniające do 9 osób i osiągające roczny obrót lub całkowity bilans nie większy niż 2 mln EURO), wszyscy dziś walczą o przetrwanie. W połowie kwietnia br. aż 6 na 10 firm odnotowało spadek przychodów, a 11% przedsiębiorców zgłaszało brak funduszy. 

Jak wynika z badania kondycji przedsiębiorstw przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny i Polski Fundusz Rozwoju, w wyniku kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa obecnie już co czwarta firma ma trudności z regulowaniem zobowiązań, a co trzecia – z wyegzekwowaniem należności finansowych. Długi jednych firm pociągają za sobą  niewypłacalność ich kontrahentów. W taki sposób powstają zatory płatnicze, które są jedną z najpoważniejszych przyczyn kryzysów wewnątrzbranżowych i upadków firm. 

Okazuje się, że przy tak trudnej sytuacji finansowej już co trzecia polska firma planuje obniżki wynagrodzeń w związku z pandemią. Co więcej, aż 14 procent pracodawców szykuje się do zwolnienia części kadr w związku z pandemią koronawirusa – pozostali albo już to zrobili, albo wykorzystują inne sposoby ograniczania koszów prowadzenia działalności. Eksperci alarmują, że praktyki ratowania biznesów uderzające bezpośrednio w pracowników prędzej czy później odbiją się na gospodarce. Jakie wobec tego proponują rozwiązania? O tym w kolejnych akapitach. 

Sytuacja finansowa polskich firm

Polski Instytut Ekonomiczny poddał badaniu wyniki finansowe  polskich firm z ostatnich tygodni. Okazuje się, że w kwietniu bieżącego roku, a więc w drugim miesiącu trwania w Polsce epidemii koronawirusa, spadek przychodów zgłosiło aż 61% firm. Co gorsza, w przypadku aż 43 procent przedsiębiorstw ów spadek okazał się być większy niż 25% wcześniej notowanych przychodów.  

Eksperci podają również, że najbardziej ucierpiały firmy z sektora handlu, które doświadczyły spadku łącznej wartości sprzedaży o 53 procent. Handlowi ciężko jest dorównać, choć zaskakująco wysokie spadki wpływów wykazały firmy usługowe. Aż 46 procent z nich zanotowało spadek przychodów. W przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną podobne zjawisko wystąpiło w przypadku 34 procent firm.

Jak czytamy w najnowszym raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, niekorzystne skutki pandemii są odczuwalne nie tylko w postaci spadków przychodów, lecz także malejącego popytu. Od początku trwania stanu epidemicznego, a później stanu epidemii w Polsce spadek zamówień odnotowało aż 2/3 krajowych firm. Największa ich część, stanowiąca aż 45 procent wszystkich przedsiębiorstw, oznajmiła, że ós spadek przekroczył poziom 25 procent. 

Zatory płatnicze niszczą polską gospodarkę

Nie lada wyzwaniem dla polskiej gospodarki stają się narastające zatory płatnicze. Ich kwesta doskwierała nam od wielu długich miesięcy, jednak w ostatnim czasie problemy w tym obszarze się zaogniły. Pandemia wirusa z Wuhan spowodowała, że aż u 23 procent krajowych firm płynności finansowa została naruszona z powodu zatorów płatniczych. W ten sposób firmy „zarażają się” od siebie długami – podobnie jak koronawirusa zaraża ludzi. Brak wypłacalności jednych skutkuje brakiem wpływów w innych firmach, które także nie mają środków, by zapłacić kolejnym podmiotom.

Jak wynika z najnowszego badania zrealizowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny, prawie jedna trzecia badanych przedsiębiorstw (dokładnie 32%) deklaruje, że nieopłacone w terminie należności stanowią od 25 do 50 procent wszystkich należności przedsiębiorstwa. Z kolei egzekwowanie należności stanowi wyzwanie dla dwóch piątych polskich przedsiębiorstw. Co więcej, aż 7 na 10 firm ocenia, że sytuacja pod tym względem występowania zatorów płatniczych w kraju uległa pogorszeniu w porównaniu z lutym tego roku. 

Eksperci komentują

"

Odpowiedni poziom płynności finansowej jest kluczowy dla funkcjonowania każdej firmy. […] Problemy z płynnością jednej firmy mogą dotykać także jej partnerów biznesowych. Tak powstają zatory płatnicze. Co kwartał odnotowujemy zmiany w poziomie zatorów, jednak zawsze jest to problem ponad połowy przedsiębiorstw. Trudno na razie ocenić, czy sytuację poprawi nowa ustawa antyzatorowa obowiązująca od stycznia tego roku

– tłumaczył Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor, jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa na świecie. Dziś wiemy, ze nowa ustawia antyzatorowa nie jest w stanie uratować sytuacji w dobie kryzysu gospodarczego, jaki nam grozi i jaki po trosze doskwiera nam już obecnie. 

"

Niemal ¼ firm ma problemy z regulowaniem zobowiązań wobec kontrahentów, a 36 proc. ma trudności w egzekwowaniu należności. Zatory płatnicze to jeden z wielu elementów, które mogą utrudnić bezbolesny powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego

– podsumował Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w raporcie opublikowanym 22 kwietnia bieżącego roku.

Pracy szukać ze świecą

O tym, że polska gospodarka zaczyna poważnie odczuwać skutki gospodarcze pandemii koronawirusa na świecie, w tym ogłoszonej pod koniec marca br. epidemii w Polsce, nikogo nie trzeba przekonywać. Świadczą o tym zarówno spadki przychodów przedsiębiorstw, jak i mniejszy popyt oraz widoczny spadek ofert pracy. Przedsiębiorcy wstrzymali wszelkie rekrutacje, bowiem w dobie epidemii trudno jest im utrzymać bieżące kadry – co dopiero nowo zatrudnionych pracowników! 

"

W marcu liczba nowych ofert pracy zamieszczonych w serwisach internetowych była niższa o 35 proc. wobec liczby z marca 2019 r. 47 proc. firm deklaruje, że będące w ich dyspozycji środki finansowe pozwolą im przetrwać maksymalnie kwartał. Z drugiej strony, 79 proc. przedsiębiorców twierdzi, że zamierza utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia.

– wyjaśniał Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w najnowszym raporcie wydanym przez instytucję.

Nikt nie może być pewny swego zatrudnienia

Okazuje się, że problemy rynku pracy dotykają nie tylko tych Polaków, którzy dopiero szukają zatrudnienia, lecz także tych, którzy ciesząc się z pozoru stałą posadą, zapomnieli o możliwości odesłania ich na postojowe, rozwiązania stosunku pracy bądź nieprzedłużenia umowy terminowej. 

Polski Instytut Ekonomiczny przekonuje, że blisko 13 procent mikrofirm (podmiotów zatrudniających do 9 pracowników) planuje zmniejszenie zatrudnienia. Co gorsza, raport wskazuje, że nie tylko wśród najmniejszych, lecz taksą jednym z rozważanych sposobów ratowania finansów przedsiębiorstwa i przetrwania trudnych czasów. W przypadku małych firm zmniejszenie zatrudnienia planuje 18 procent podmiotów. W przypadku średnich przedsiębiorstw – blisko 11 procent. Z kolei wśród dużych firm do zmniejszenia zatrudnienia przygotowuje się 16 procent.

Eksperci z zakresu ekonomii przekonują, że najbardziej narażeni na ewentualne zwolnienia są pracownicy sektora handlu. W ich przypadku cięcia kadr rzędu 10 do 25 procent załogi pracowniczej deklaruje 38% procent przedsiębiorstw. Oczywiście są pewne wyjątki, wszak handel spożywczy w największych hipermarketach kwietnie, a wydłużenie czasu pracy, w tym wprowadzenie „nocnych wart” ekspedientów, przyczyniło się do widocznego wzrostu zapotrzebowania na pracowników. Podobnie w niektórych innych branżach, m.in. dostawczej.

"

Pierwsze dane z rynku pracy, obejmujące już okres zamrożenia części gospodarki, uwidoczniły tendencję do redukcji zatrudnienia w firmach. Nie są to zjawiska jeszcze najbardziej pesymistyczne i porównywalne z tym co występuje między innymi w USA, ale widać, że część przedsiębiorstw chcąc przetrać stawia na zwolnienia

– komentuje Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Utrzymamy pracę, choć za niższą pensję

Kolejnym pesymistycznym głosem dającym się usłyszeć z ust analityków rynkowych jest fakt, iż wszyscy ci, którym uda się utrzymać bieżące prace, powinni być gotowi na ewentualne obniżki wynagrodzeń (a już na pewno premii, także tych uzależnionych od obrotów czy wygenerowanych zysków). Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje, iż cięcia płac planuje aż 36 procent dużych firm, 37 procent średnich, 35 procent małych i 25 procent mikrofirm. Średnio co trzecie polskie przedsiębiorstwo ma zamiar mniejszych wynagrodzenia swych pracowników z powodu kryzysu. 

Z drugiej strony utrzymanie dotychczasowego poziomu wynagrodzeń deklaruje 59 procent mikrofirm, 50 procent firm małych, 51 procent średnich i 44 procent dużych. Po zsumowaniu tychże wyników z procentowym udziałem firm, które już szykują cięcia wynagrodzeń, widać, iż pewna część przedsiębiorców dalej nie jest pewna, czy przeprowadzi cięcia wynagrodzeń, czy postara się wygrać z kryzysem bez bieganie po tego typu rozwiązania. 

Co ciekawe, plany w zakresie obniżki wynagrodzeń różnicują przedsiębiorstwa w zależności od sektora działalności, choć w stopniu znacznie mniejszym stopniu, niż ma to miejsce w przypadku statystyk dotyczących spadku przychodów czy zwolnień. Posługując się konkretami, utrzymanie wynagrodzeń na obecnym poziomie zgłasza połowa firm z sektora handlu, 56 % przedsiębiorstw produkcyjnych oraz około 52 procent firm usługowych. Z kolei planowanie obniżki płac jest największe w przypadku firm z sektora usługowego – dotyczy aż 33 przedsiębiorstw.


Źródła:
http://pie.net.pl/trudna-sytuacja-finansowa-przedsiebiorstw-nie-wzmaga-planow-zwolnien-i-obnizek-plac/
https://media.bik.pl/informacje-prasowe/486000/blisko-co-trzeci-przedsiebiorca-ma-klopoty-z-plynnoscia-w-2019-upadlosc-oglosilo-ponad-tysiac-firm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Umowa o pracę na okres próbny
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
11 września 2019

Umowa o pracę na okres próbny

Gwiazdy z komornikiem: Marta Grycan
Blog
author
Aneta Jankowska
19 listopada 2016

Gwiazdy z komornikiem: Marta Grycan

PKO BP w Godzieszach Wielkich
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
16 października 2019

PKO BP w Godzieszach Wielkich

Zaimo.pl – opinie o pożyczce przez Internet
Wpisy
autor wpisu
Katarzyna_Meyer
17 stycznia 2015

Zaimo.pl – opinie o pożyczce przez Internet

thumbnail
Aktualności
author
Patryk Byczek
23 września 2021

Detektyw na tropie oszczędności w Banku Pekao

Porównaj