Licytacje rzeczy dłużników na Allegro i OLX

Licytacje rzeczy dłużników na Allegro i OLX

author
03 marca 2019

Wszystko wskazuje na to, że fiskus będzie mógł sprzedawać majątek dłużników przez popularne portale aukcyjne, takie jak przykładowo Allegro czy OLX. Taką propozycję zawarto w projekcie nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt został przyjęty w lipcu ubiegłego roku, a obecnie  trwają prace nad jego wdrożeniem. 

Nowe przepisy mogą wywołać prawdziwą rewolucję w egzekucji z administracji. Istnieje możliwość, że od końca lutego 2021 roku rzeczy pochodzące z majątku dłużników administracyjnych będą wystawiane na popularnych portalach sprzedażowych.

W projekcie ustawy nie wskazano co prawda konkretnych portali, ale możemy spodziewać się, że wykorzystane zostaną najpopularniejsze z nich, czyli:

  1. Allegro,
  2. OLX.
§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 107e. Licytacja elektroniczna

§ 1. Licytacja publiczna może odbywać się w formie elektronicznej (licytacja elektroniczna).
§ 2. Licytacja elektroniczna odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez:
1) jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub przez niego nadzorowaną lub
2) podmiot wybrany w trybie przepisów o zamówieniach publicznych przez:
a) ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub
b) właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego […]..


Źródło: Dz.U.2019.0.1438 t.j. – Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (w trakcie aktualizacji)

Zmiany wejdą w życie 20 lutego 2021 roku.

MAJĄTEK DŁUŻNIKÓW W INTERNECIE

Zakupy online są bardzo popularne i z pewnością taka możliwość zakupu zwiększy potencjalny krąg zainteresowanych wyprzedawanym majątkiem dłużników.

Co będzie sprzedawane przez Internet?

W projekcie zmian wskazano, że przez Internet może być sprzedane wszystko poza:

  1. ruchomością, która może ulec zepsuciu,
  2. ruchomością, której sprzedaż wymaga zezwolenia,
  3. ruchomością, której posiadanie jest uzależnione od spełnienia warunku określonego w innych przepisach.
§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 107e. Licytacja elektroniczna

§ 3. W przypadku licytacji elektronicznej organy egzekucyjne są uprawnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązanego w systemie teleinformatycznym.
§ 4. W przypadku licytacji elektronicznej wadium składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Koszt złożenia wadium ponosi uczestnik licytacji elektronicznej.


Źródło: Dz.U.2019.0.1438 t.j. – Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (w trakcie aktualizacji)

Kiedy dłużnik dowie się o tym, że jego majątek zostanie wystawiony na sprzedaż w Internecie?

W projekcie zaznaczono, że organ egzekucyjny będzie musiał najpierw złożyć zawiadomienie do dłużnika, w którym poinformuje go:

  1. co zostanie wystawione na sprzedaż w licytacji elektronicznej,
  2. jaki portal aukcyjny będzie pośredniczył w sprzedaży.

Od momentu doręczenia zawiadomienia organ egzekucyjny będzie najprawdopodobniej musiał odczekać co najmniej 3 dni i dopiero po tym czasie będzie mógł oficjalnie rozpocząć licytację elektroniczną.

Ile będzie trwała licytacja?

Według projektu ustawy licytacje mają trwać co najmniej 7 dni. Raczej nie będzie możliwe kupno przedmiotów na zasadzie “kup teraz”. Wszyscy licytatorzy będą podlegali tym samym zasadom – ruchomość będzie mógł kupić ten, kto zaproponuje najwyższą kwotę. Licytacje majątku dłużników nie będą zatem praktycznie niczym różniły się od innych licytacji znanych chociażby z Allegro.

§

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o zmianie ustawy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

§ 5. Licytacja elektroniczna trwa nie krócej niż 7 dni od dnia jej rozpoczęcia.

Projekt z dnia 30 stycznia 2019 r.

 

EGZEKUCJA W ADMINISTRACJI – ZMIANY 2020

Projekt ustawy wpłynął do sejmu 3 kwietnia 2019 roku. 4 lipca sejm przyjął ustawę, a senat nie wprowadził poprawek. Prezydent RP Andrzej  Duda podpisał dokument 29 lipca 2019 roku. Obecnie ustawa jest w trakcie aktualizacji zmiany, o których pisaliśmy w poprzednich sekcjach  artykułu, mają wejść w życie dopiero 20 lutego 2021 roku.

Wiele osób wciąż ma wątpliwości związane z nowym procesem przeprowadzania licytacji komorniczych. Dotyczą one przede wszystkim samego sposobu przeprowadzana aukcji, czyli tego, w jaki ma dochodzić do sprzedaży majątku. Z projektu ustaw  wynika bowiem, że wszczęcie egzekucji następowałoby na skutek:

  1. podpisania protokołu zajęcia ruchomości
  2. złożenia wniosku o wpis o wszczęciu egzekucji z nieruchomości,
  3. złożenie wpisu o wszczęciu egzekucji w księdze wieczystej.

 

Podsumowanie

Dzięki internetowych licytacji komorniczych na portalach aukcyjnych egzekucja ruchomości mogłaby być bardzo szybka – fiskus mógłby bardzo łatwo wystawiać na licytację wszelkie ruchomości należące do dłużnika. Oznaczałoby to wręcz błyskawiczną sprzedaż samochodu czy telefonu komórkowego dłużnika.

Warto dodać, że zapowiedziane zmiany prawne nie dotyczą dłużników firm pożyczkowych czy banków. Propozycje rządu obejmują jedynie egzekucje w administracji, a zatem te dotyczące dłużników zalegających na przykład skarbówce czy ZUS-owi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Dzień Sportu w Krakowie z Bankiem Millennium
Bez kategorii
author
22 sierpnia 2019

Dzień Sportu w Krakowie z Bankiem Millennium

Zmiana nazwiska a podróż poślubna
Bez kategorii
author
07 sierpnia 2020

Zmiana nazwiska a podróż poślubna

Konar – pożyczki dla każdego ?
Wpisy
author
07 kwietnia 2015

Konar – pożyczki dla każdego ?

Uwaga: oszustwa „na fałszywy numer konta bankowego”
Bez kategorii
author
28 sierpnia 2019

Uwaga: oszustwa „na fałszywy numer konta bankowego”

Promocja „Rozkręć firmę z 500 zł” w Banku Millennium
Bez kategorii
author
12 stycznia 2020

Promocja „Rozkręć firmę z 500 zł” w Banku Millennium