Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

author
Julia Wierciło
19 września 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Zaciągając kredyt hipoteczny należy pamiętać o tym, że zobowiązanie zostanie zabezpieczone hipoteką. Istnieją sytuacje, w których hipoteka przestaje być aktualna lub potrzebna, co skłania właściciela nieruchomości do podjęcia kroków w celu jej wykreślenia z księgi wieczystej. Sprawdźmy czym dokładnie jest wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, a także o czym należy pamiętać podejmując się tej operacji.

Spis treści:

 1. Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej - co to jest i na czym polega?
 2. Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
 3. Wypełnianie formularza - najważniejsze informacje
 4. Zgoda banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
 5. Kwit mazalny - co to jest?
 6. Wykreślenie hipoteki - koszty
 7. Ile trwa wykreślenie hipoteki?
Zwiń spis treści

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej - co to jest i na czym polega?

Aby spłacenie kredytu hipotecznego zostało uznane za zakończone, należy dopełnić ostatnich formalności związanych ze zobowiązaniem. Jedną z nich jest procedura wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Jest kluczowym krokiem w potwierdzeniu zakończenia spłaty kredytu. Na tym etapie następuje przeniesienie własności na nas, bez jakiegokolwiek udziału banku. Wykonanie tego działania leży wyłącznie w naszym interesie. Powinniśmy zrobić wszystko, aby hipoteka została usunięta z księgi wieczystej tak szybko, jak to tylko możliwe. Jeśli posiadamy drugi kredyt hipoteczny sytuacja jest analogiczna.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jest procesem prawnym, w wyniku którego hipoteka zostaje usunięta z oficjalnej księgi wieczystej nieruchomości. Hipoteka jest zabezpieczeniem kredytu lub innego zobowiązania finansowego, które jest udzielane przez bank lub inną instytucję finansową. Gdy kredytobiorca spłaca całe zadłużenie, staje się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości, a hipoteka przestaje być wymagana. Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jest procesem, który formalnie potwierdza tę zmianę i usuwa wpis o hipotece z rejestru.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Proces wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej zazwyczaj wymaga złożenia stosownego wniosku do sądu rejonowego lub innego odpowiedniego urzędu rejestrowego, który jest odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg wieczystych. Wniosek ten musi być poparty dokumentacją potwierdzającą spłatę kredytu, taką jak ostateczny akt notarialny lub inny dokument związany z rozliczeniem finansowym z bankiem. Po zatwierdzeniu wniosku i upewnieniu się, że nie ma już żadnych obowiązków finansowych związanych z hipoteką, urząd rejestrowy usuwa wpis o hipotece z księgi wieczystej nieruchomości.

Wypełnianie formularza - najważniejsze informacje

Przy wypełnianiu formularza o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej należy pamiętać o kilku ważnych aspektach, które mogą okazać się pomocne, a także przyspieszyć cały proces. Sprawdźmy, które z nich są najważniejsze.

Najważniejsze informacje:

 • wniosek wypełniajmy drukowanymi literami – najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie dokumentu na komputerze. Jeśli korzystamy z tego rozwiązania, należy pamiętać o pisemnym podpisie wniosku,
 • przy wypełnianiu ręcznym nie mogą pojawić się przekreślenia wpisywanych informacji,
 • pola, których nie wypełniliśmy, muszą zostać przekreślone,
 • dane muszą być napisane czytelnie.

Zgoda banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Po spłaceniu kredytu hipotecznego konsumentowi przysługuje współpraca z kredytodawcą. Kredytodawca nie może wnioskować o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Mimo tego, bank musi wystawić kwit mazalny, który stanowi dowód spłacenia całego zobowiązania, którym jest kredyt hipoteczny. Ten dokument jest konieczny przy wnioskowaniu o wykreślenie hipoteki. Sprawdźmy jakie dane i informacje musi zawierać oświadczenie banku, który wyrazi zgodę na proces wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Formularz – konieczne informacje:

 • dane osoby zaciągającej kredyt,
 • wysokość zadłużenia oraz tytuł hipoteki,
 • numer księgi wieczystej,
 • zgoda na wykreślenie hipoteki,
 • potwierdzenie dotyczące spłaty zobowiązania.

Kwit mazalny - co to jest?

Kwit lub list mazalny jest oficjalnym dokumentem wystawianym przez bank. Potwierdza on całkowitą spłatę kredytu hipotecznego. Jest on niezbędny przy wykreślaniu hipoteki z księgi wieczystej. Sprawdźmy co dokładnie oznacza otrzymanie listu mazalnego.

List mazalny deklaruje:

 • wygaśnięcie wszystkich wierzytelności, które były zabezpieczone hipoteką,
 • iż zadłużenie zabezpieczane ustanowioną hipoteką nie powstało i nie powstanie później.

Wykreślenie hipoteki - koszty

Koszty związane z mieszkaniem nie ograniczają się wyłącznie do remontów wnętrz, które możemy sfinansować za pomocą kredytu na wykończenie. Należy pamiętać także o opłatach związanych z koniecznymi formalnościami. Konieczna do uiszczenia opłata sądowa wynosi 100 złotych.

Jak dokonać opłaty sądowej?

 • przelew – na oficjalnej stronie internetowej konkretnego Sądu Rejonowego możemy znaleźć numer rachunku,
 • kasa sądu – w tym wypadku należy pamiętać o zabraniu potwierdzenia uiszczenia opłaty,
 • elektroniczny znak opłaty sądowej – ten sposób możemy zrealizować stacjonarnie w sądzie lub za pomocą strony internetowej Ministra Sprawiedliwości. Po zakupie elektronicznego znaku należy go wydrukować i dołączyć do wniosku.

Ile trwa wykreślenie hipoteki?

Procedury kredytowe i sądowe nie należą do najszybszych. W większości przypadków proces wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej trwa kilka tygodni. Czas uzależniony jest przede wszystkim od tego, jak szybko otrzymamy list mazalny z naszego banku. Drugim czynnikiem, o którym należy pamiętać jest praca Sądu Rejonowego. W zależności od ilości pracy i ilości złożonych wniosków, czas wykreślenia może wynosić nawet jeden miesiąc.

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Polacy nie chcą trafić na listę dłużników

BIG InfoMonitor podał najświeższe informacje w sprawie zaległych zobowiązań Polek i Polaków. Choć łączna suma zadłużenia przytłacza, Polacy niemal jednoznacznie wskazali, iż wolą spłacić dług, niż trafić na listę dłużników.

author
Halszka Gronek
17 sierpnia 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

800 mln na matczyne emerytury w 2019

Informacje dotyczące budżetu na zrealizowanie projektu „Matczyne emerytury” zostały potwierdzone. Rada Ministrów ma przyjąć projekt ustawy na najbliższym posiedzeniu, a środki na ten cel mają wynieść 801 300 000 złotych.

author
Patryk Byczek
16 stycznia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Spada liczba niepracujących kobiet

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że w I kwartale 2017 roku było o 30 tys. mniej kobiet biernych zawodowo niż pod koniec ubiegłego roku.  

author
Aneta Jankowska
11 sierpnia 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

PZU wspiera bezpieczeństwo na drodze

Powszechny Zakład Ubezpieczeń wciąż utrzymuje współpracę z najpopularniejszymi youtuberami w Polsce. Huyen i Marcin, czyli twórcy kanału „emce kwadrat/emce□” razem z PZU chcą wspólnie przekazać, jak zachowywać się w niebezpiecznych sytuacjach na drodze, które każdemu z nas mogą się przytrafić.

author
Patryk Byczek
25 czerwca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

W ramach Tarczy Finansowej PFR Klientom Santander Bank Polska przyznano 1,6 mld zł

Z komunikatu opublikowanego przez Santander Bank Polska wynika, że Polski Fundusz Rozwoju wydał 7150 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej Klientom biznesowym Santander Banku Polskiego, których sytuacja finansowa pogorszyła się na skutek epidemii koronawirusa.

author
Patryk Byczek
11 maja 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Trwają prace nad nowym podatkiem

Wiceminister Finansów Paweł Gruza poinformował, że Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad wprowadzeniem podatku od zysków kapitałowych, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Nowe rozwiązanie ma nosić nazwę exit tax.

author
Patryk Byczek
21 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj