Gigantyczne długi pokolenia X

Gigantyczne długi pokolenia X

author
Patryk Byczek
26 maja 2023

Wielkość zobowiązań pokolenia X, wynikających z opóźnionego płacenia bieżących rachunków, rat kredytów i pożyczek, sięga imponujących 24,3 miliarda złotych. Dane zgromadzone w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazie BIK wskazują, że osoby w wieku 45-54 lata odpowiadają za niemal jedną trzecią całkowitej kwoty zaległości Polaków. Sprawdzamy szczegóły.

Paraliżujące kwoty

To zatrważające odkrycie rzuca światło na wyzwania, przed jakimi stoi pokolenie X w dziedzinie zarządzania finansami. Jednak warto zauważyć, że liczby te nie przedstawiają pełnego obrazu sytuacji. W kontekście tych danych istnieje potrzeba zrozumienia głębszych przyczyn tych zaległości, a także rozwinięcia działań mających na celu wsparcie i edukację pokolenia X w zakresie zarządzania budżetem domowym i rozsądnego podejścia do finansów osobistych.

Ważne jest, aby spojrzeć na tę sytuację jako na możliwość uczenia się i rozwijania nowych strategii zarządzania finansami. Poprzez podnoszenie świadomości, dostęp do odpowiednich narzędzi i edukację, możemy wspierać pokolenie X w pokonywaniu tych wyzwań i dążeniu do finansowej stabilności.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź:

Kredyt oddłużeniowy – do 200 000 zł

Kredyt dla zadłużonych – bez BIK

Niepokojący trend

Według informacji zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazie informacji kredytowych BIK, pokolenie X odpowiada za niemal jedną trzecią całkowitej kwoty zaległości Polaków. Sytuacja ta wynika z długotrwałych problemów gospodarczych, które nasiliły się w wyniku pandemii, a następnie wzrostu inflacji i wyższych stóp procentowych. Wszystko to najbardziej dotknęło osoby w wieku od 45 do 54 lat.

Jest to z pewnością niepokojący trend, który wymaga uwagi i działań mających na celu pomoc pokoleniu X w radzeniu sobie z tymi trudnościami. Warto jednak pamiętać, że dane te nie odzwierciedlają pełnej historii i złożoności sytuacji finansowej poszczególnych jednostek. Istnieje wiele czynników, które wpływają na tę sytuację, takich jak zmiany na rynku pracy, rosnące koszty życia czy ograniczony dostęp do edukacji finansowej.

Rozwiązaniem mogą być działania mające na celu zwiększenie świadomości finansowej wśród pokolenia X. Poprawa umiejętności zarządzania budżetem, planowania finansowego i rozsądnego podejścia do zadłużeń może przynieść korzyści zarówno osobom indywidualnym, jak i społeczeństwu jako całości. Ważne jest również stworzenie programów i inicjatyw mających na celu wsparcie pokolenia X w trudnych sytuacjach finansowych, oferujących im narzędzia i wsparcie niezbędne do podjęcia konstruktywnych działań mających na celu poprawę ich sytuacji.

Aktualnie kłopoty finansowe posiada 11,4% osób reprezentujących pokolenie X. Mowa zatem o blisko 575 000 osób. Sprawdź zatem jak wyjść z długów.

“Choć 45-54 latkowie w społeczeństwie nie stanowią najbardziej licznej grupy wiekowej (…) to właśnie na nich przypada największa część wszystkich przeterminowanych zobowiązań, których na koniec marca br. jest już niemal 79,8 mld zł.” – mówili autorzy opracowania.

Dodatkowo Prezes BIG InfoMonitor, Sławomir Grzelczak, dopowiedział:

„Cechą charakterystyczną generacji X, dorastającej w okresie przemian gospodarczych i wielkich niewiadomych, nazywanej też pokoleniem PRL, jest silna chęć posiadania. Osoby te często swój status określają poprzez pryzmat zgromadzonych dóbr, a to sprawia, że są bardziej skłonne do brania na siebie różnego rodzaju zobowiązań”.

Okres pełen wyzwań

Niezwykle istotny jest również ten okres życia, który umieszcza osoby w wieku 45-54 lat pomiędzy dorosłymi dziećmi, którzy już nie otrzymują świadczenia 500+, lecz często wciąż borykają się z trudnościami finansowymi, a coraz starszymi rodzicami, którzy z upływem czasu mają trudności w radzeniu sobie samodzielnie. Obserwuje się także inne czynniki utrudniające życie pokolenia X, takie jak pogarszający się stan zdrowia rodziców, które wymagają większych nakładów na opiekę medyczną, oraz konieczność płacenia alimentów w wyniku rozwodów.

Dodatkowo, warto zauważyć, że w dzisiejszych czasach pokolenie X musi stawić czoła nowym wyzwaniom i zmianom społecznym, które mają wpływ na ich życie zawodowe i osobiste. Technologiczne postępy, globalizacja i dynamiczne rynki pracy mogą być trudne do przyswojenia dla osób w tym wieku, które mogą czuć się zdezorientowane i odstające od młodszych pokoleń. Jednak z drugiej strony, osoby w wieku 45-54 lat mogą również wykorzystać swoje doświadczenie i mądrość życiową, aby osiągnąć sukcesy i znaleźć równowagę między swoimi różnymi rolami.

Okres życia pomiędzy 45-54 rokiem to czas pełen wyzwań i zmian, gdzie pokolenie X musi radzić sobie z różnymi trudnościami, zarówno finansowymi, jak i rodzinno-zdrowotnymi. Jednak mając na uwadze własną determinację i elastyczność, mogą znaleźć sposoby na przetrwanie i rozwój w nowoczesnym świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porównaj