Ile komornik może zabrać z konta bankowego?

Ile komornik może zabrać z konta bankowego?

author
Kornel Siwiec
10 lutego 2024
Prawnik, absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawnych. Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie na UG oraz studia Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej.

Przepisy prawne dotyczące egzekucji komorniczej z konta dłużnika są bardzo proste. Obowiązują właściwie dwie proste zasady wyznaczające to, ile pieniędzy komornik może zająć z konta bankowego. Sprawdź, ile pieniędzy na rachunku bankowym musi zostawić komornik podczas egzekucji komorniczej.

Spis treści:

 1. Ile komornik może zająć z konta w 2024 roku?
 2. Na czym polega zajęcie rachunku bankowego?
 3. Których wpływów na rachunek bankowy komornik nie może zająć?
 4. Czy komornik zajmie każde konto dłużnika?
 5. Jak komornik znajduje konto dłużnika?
 6. Blokada konta przez komornika w praktyce
Zwiń spis treści

Ile komornik może zająć z konta w 2024 roku?

Poziom zajęcia z konta bankowego jest zawsze zależny od poziomu minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Kwota wolna od zajęcia równa się 75% płacy minimalnej, ale na rok 2024 zaplanowano dwie płace minimalne. W pierwszej połowie roku (od 1 stycznia do 30 czerwca 2024) płaca minimalna wyniesie 4242 zł, więc kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego będzie wynosiła 75% tej kwoty (3181,50 zł), a w drugiej połowie roku, czyli od 1 lipca 2024 roku do końca grudnia, poziom minimalnego wynagrodzenia zostanie podniesiony do kwoty 4300 zł, więc kwota wolna od zajęcia z konta bankowego wyniesie wtedy 3225 zł.

Ile komornik zajmie z rachunku bankowego?

za długi niealimentacyjne:

 • w okresie od 1.01.2024-30.06.2024 – kwota wolna 3181,50 zł
 • w okresie 1.07.2024-31.12.2024 – kwota wolna 3225 zł

za długi alimentacyjne:

 • komornik zajmie wszystkie wpływy na konto dłużnika
 • kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje

To, ile komornik może zająć z konta osoby zadłużonej w roku 2024, zależy przede wszystkim od tego, skąd pochodzą długi tej osoby. Alimenciarze nie mogą liczyć na litość w przypadku egzekucji z rachunku bankowego. Komornik może zająć 100% środków, które są na rachunku bankowym osób posiadających długi alimentacyjne.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego obowiązuje jedynie przy zajęciu konta bankowego osobom innym niż dłużnicy alimentacyjni. Takim osobom komornik musi zostawić do dyspozycji równowartość 75% kwoty płacy minimalnej wyznaczonej na dany rok. Ze względu na to, że aż dwa razy w roku 2024 zostanie podniesione minimalne wynagrodzenie, kwoty wolne od zajęcia komorniczego z rachunku bankowego będą różne w pierwszej połowie roku i różne w drugiej połowie roku. Dla osób z problemami finansowymi przygotowaliśmy ranking pożyczek bez BIK.

Na czym polega zajęcie rachunku bankowego?

Zajęcie konta bankowego to w praktyce blokada konta bankowego przez komornika. Jeżeli egzekucja komornicza będzie – decyzją wierzyciela – realizowana przez zajęcie konta bankowego, rachunek bankowy dłużnika będzie w całości pod kontrolą komornika. To komornik będzie decydował o tym, ile pieniędzy wpływających na konto przeznaczy na poczet spłaty długu, a ile pozostawi do dyspozycji dłużnika.

Z reguły każdy komornik zostawia do dyspozycji dłużnika tylko tyle, ile wynosi kwota wolna od zajęcia (czyli w pierwszej połowie 2024 roku 3181,50 zł, a w drugiej połowie roku 3225 zł). Pozostałe pieniądze wpływające na konto bankowe mogą być w całości przeznaczone na spłatę długów danej osoby, więc komornik korzysta z tej możliwości.

Egzekucja komornicza z konta bankowego jest szczególnie niekorzystna dla dłużników alimentacyjnych. O ile w przypadku dłużników niealimentacyjnych komornik pozostawia na koncie dłużnika jakiekolwiek środki do życia, o tyle w przypadku dłużników alimentacyjnych konto może być czyszczone do zera, a wszystkie środki wpływające na nie mogą być przeznaczone na poczet spłaty długów.

Zajęcie konta bankowego a zajęcie wynagrodzenia

Bardzo często zajęcie konta bankowego mylone jest z egzekucją komorniczą z wynagrodzenia (z pensji dłużnika), choć tak naprawdę to dwie zupełnie różne metody ściągania długu. Oprócz tego istnieje także kilka innych rodzajów egzekucji komorniczej, np.: zajęcie emerytury czy zajęcie renty (z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub innej). Każdą z tych metod charakteryzuje inna kwota wolna od zajęcia komorniczego i w każdej z tych metod postępowanie komornicze wygląda nieco inaczej.

Przy egzekucji z wynagrodzenia to pracodawca rozdziela pieniądze dłużnika na te, które trafiają do niego samego jako wypłata i na te, które trafiają na konto komornika. Sam komornik nie bierze udziału w procesie podziału tych środków. Inaczej jest natomiast z zajęciem z konta – wtedy to komornik panuje nad kontem dłużnika. Wiele osób zastanawia się zatem, czy zajęcie rachunku dłużnika będzie lepsze czy gorsze niż zajęcie wynagrodzenia. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy zrozumieć, jakie zasady kierują jednym i drugim rodzajem zajęcia komorniczego.

Różnica w przypadku dłużników niealimentacyjnych

W przypadku zajęcia wynagrodzenia, komornik może zająć jedynie nadwyżkę nad pensję minimalną na dany rok. Oznacza to, że egzekucja komornicza z wynagrodzenia pozostawia do dyspozycji dłużnika 100% minimalnego wynagrodzenia. Kwota wolna jest bowiem w tym przypadku równa wysokości minimalnego wynagrodzenia. Egzekucja z rachunku bankowego natomiast pozwala komornikowi zająć całą nadwyżkę nad równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia. Tak naprawdę zatem przy egzekucji komorniczej z konta bankowego dłużnikowi zostaje mniej pieniędzy niż przy egzekucji z wynagrodzenia, dlatego wielu dłużników woli egzekucję komorniczą z pensji. Sprawdź również pożyczki dla zadłużonych.

Różnica w przypadku dłużników alimentacyjnych

Jeszcze bardziej tę dysproporcję widać w przypadku egzekucji dłużników alimentacyjnych. Przy zajęciu konta dłużnika komornik może zająć 100% wpływów. Dłużnikowi nie zostaje wtedy ani grosz! W przypadku zajęcia komorniczego z wynagrodzenia, komornik może zabrać dłużnikowi jedynie 60% wpływów z pensji. Oznacza to, że w przypadku dłużników alimentacyjnych o wiele więcej może zabrać komornik tym, którzy borykają się z zajęciem komorniczym konta bankowego niż tym, którzy mają zajęcie wynagrodzenia.

Których wpływów na rachunek bankowy komornik nie może zająć?

Komornik może zająć konto dłużnika i pobierać z niego wpływające środki, ale musi bezwzględnie stosować się do przepisów, które mówią o tym, że istnieje katalog środków wykluczonych z zajęcia komorniczego. Komornik nie zajmie zatem alimentów, wypłat świadczenia 500 plus czy też niektórych innych świadczeń i zasiłków. Więcej na ten temat piszemy w artykule: Co może zająć komornik sądowy?, a poniżej przedstawiamy skrótowy zapis tego, co jest chronione przed egzekucją z konta dłużnika.

Czego nie zajmie komornik z konta?

1. Wypłat 500+
2. Alimentów
3. Świadczeń z pomocy społecznej
4. Świadczeń wychowawczych
5. Świadczeń integracyjnych
6. Świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów
7. Zasiłków dla opiekunów
8. Dodatków rodzinnych
9. Dodatków pielęgnacyjnych
10. Dodatków dla sierot zupełnych
11. Dodatków porodowych
12. Świadczeń rodzinnych
13. Jednorazowej wypłaty świadczenia “Za życiem”

Podstawa prawna dla wskazanego powyżej wykazu to Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych, § 6, Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Czy komornik zajmie każde konto dłużnika?

Komornik zawsze już na początku egzekucji z konta poszukuje wszystkich rachunków prowadzonych przez dłużnika. Każdy bank udostępnia komornikom takie dane, więc nie ma możliwości, że komornik nie odnajdzie legalnego konta prowadzonego w którymkolwiek polskim banku. Co więcej, komornik dowie się o wszystkich kontach dłużnika. Jeżeli prowadzimy ich wiele, z pewnością komornik dowie się o każdym z nich. Komornik będzie poszukiwał:

 • rachunków osobistych,
 • kont oszczędnościowych,
 • rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,
 • rachunków terminowych (zwanych też lokatami oszczędnościowymi).

Jest tylko jeden rodzaj konta, które komornik co prawda znajdzie, ale nie będzie w stanie go zająć – jest to konto socjalne, o którym piszemy w dalszej części artykułu.

Jak komornik znajduje konto dłużnika?

Dłużnicy często dziwią się, jak komornik tak szybko znajduje wszystkie ich konta (których często zakładają wiele licząc na to, że choć jedno z nich uchroni się przed egzekucją). Komornik nie ma jednak żadnych specjalnych mocy – do poszukiwania kont dłużnika wykorzystuje specjalny system informatyczny (OGNIVO), który zajmuje się gromadzeniem danych o wszystkich kontach zakładanych przez Polaków.

Komornicy korzystają ze specjalnego modułu zapytań o rachunki bankowe dłużników. Dzięki temu w krótkim czasie są w stanie skontaktować się ze wszystkimi bankami, które są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy dany dłużnik posiada w tym banku konto.

Przynależność konta do osoby weryfikowana jest w bardzo prosty sposób – poprzez numer PESEL, którego przy zakładaniu konta żąda od nas każdy bank. Następnie komornik wysyła dyspozycję zajęcia konta dłużnika do wszystkich banków, w których należące do niego rachunki zostały wykryte. Zajęcie dokonywane jest drogą elektroniczną i kończy się zablokowaniem dłużnikowi dostępu do systemu bankowości internetowej.

Komornik nie zajmie konta socjalnego

Jeżeli mimo wszystko obawiamy się zajęcia egzekucyjnego z konta, możemy skorzystać z opcji założenia tzw. konta socjalnego. Jest to konto, którego komornik nie może zająć. Założenia konta socjalnego oferują między innymi:

– PKO Bank Polski,
– ING Bank Śląski,
– Bank Millennium,
– Alior Bank,
– Idea Bank,
– mBank.

Takiego konta nie możemy jednak używać tak, jak zwykłego konta – nie będzie mogło wpływać na nie nasze wynagrodzenie i np.: pieniądze z zaciągniętych pożyczek na dowód. Konta socjalne służą tylko do przechowywania na nich środków, które i tak nie mogą być zajęte przez komornika sądowego.

Blokada konta przez komornika w praktyce

W praktyce już od kilku lat blokada konta przez komornika jest niczym innym jak tzw. e-zajęciem, czyli blokadą konta w serwisie bankowości internetowej dłużnika. Takie zajęcie dokonywane jest przez Internet – komornik wysyła w tym celu odpowiednie pismo do banku i bank niezwłocznie blokuje dostęp dłużnika do jego własnego konta. Jest to standardowe postępowanie egzekucyjne.

Dłużnik jest o tym fakcie informowany drogą pocztową (często szybciej zauważa zajęcie po tym, że nie może zalogować się do swojego konta w banku). Blokada konta uniemożliwia dłużnikowi swobodne korzystanie z pieniędzy na nim zgromadzonych.

Z blokadą konta nie możemy:

– wykonywać przelewów,
– płacić kartą,
– wykonywać transakcji mobilnych,
– wypłacać pieniędzy z bankomatu,
– wziąć pożyczki,
– założyć konta w serwisie, w którym wymagany jest przelew weryfikacyjny.

Zdjęcie blokady może nastąpić jedynie na wniosek dłużnika (jeżeli blokada została założona niesłusznie) albo wskutek spłacenia całego zadłużenia. Jeżeli zajęcie konta pozwoli na uregulowanie całego długu, jaki mieliśmy, blokada zostanie zdjęta automatycznie.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Blokada może być zdjęta tylko w dwóch sytuacjach:

 • na wniosek dłużnika – jeżeli do zajęcia komorniczego doszło niesłusznie,
 • jeżeli całe zadłużenie zostanie spłacone.

Komornik może zająć wynagrodzenie wpływające na konto dłużnika, jednakże nie stosuje wtedy wobec niego takich przepisów, jak zazwyczaj stosowane są do egzekucji z wynagrodzenia. Przy egzekucji z konta obowiązujące przepisy wskazują jasno, że chroniona nie jest cała równowartość pensji minimalnej, a jedynie równowartość jej 75%.

Oznacza to, że komornik zajmie wynagrodzenie wpływające na konto i to w kwocie wyższej niż przy egzekucji z wynagrodzenia. W pierwszej połowie 2024 roku będzie musiał zostawić dłużnikowi jedynie 3181,50 zł, a w drugiej 3225 zł. Alimenciarzom natomiast komornik może zabrać z konta całą wypłatę, bez zostawiania kwoty wolnej do ich dyspozycji.

Komornik z rachunku dłużnika nie zajmie świadczenia 500+, świadczenia alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, świadczeń i zasiłków z pomocy społecznej, świadczenia wypłacanego po nieskutecznej egzekucji komorniczej alimentów, dodatku rodzinnego, dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sierot, dodatku porodowego, świadczenia rodzinnego oraz świadczenia “Za życiem”. Świadczenia wyłączone z egzekucji wskazane są w Kodeksie postępowania cywilnego (Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Art 933, ust. 6).

Komornik może zabrać całą wypłatę z konta tylko alimenciarzom. Pozostałym dłużnikom musi zostawić do dyspozycji co najmniej 75% pensji minimalnej. Może zająć natomiast całą nadwyżkę nad tę kwotę.

Komornik musi zostawić na koncie:

 • dłużnikom niealimentacyjnym w okresie od stycznia do czerwca – 3181,50 zł,
 • dłużnikom niealimentacyjnym w okresie lipca do grudnia – 3225 zł,
 • dłużnikom alimentacyjnym w całym roku 2024 – 0 zł.

Komornik w roku 2024 może zabrać z konta równowartość 75% pensji minimalnej wyznaczonej na ten rok, a zatem w pierwszej połowie roku jest to kwota 3181,50 zł, a w drugiej połowie roku 3225 zł. Dłużnikom alimentacyjnym komornik może zabrać wszystko, co mają na koncie i wszystko, co na to konto wpływa.

Komornik zajmuje przede wszystkim rachunek osobisty dłużnika, ale może zająć także jego konta oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowe, zwane też lokatami oszczędnościowymi.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/premier/min-stawka-godzinowa-2024

https://arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/s741/

author
Kornel Siwiec
Prawnik, absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawnych. Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie na UG oraz studia Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Halinka
Halinka
2023-10-06 19:26:21

Mi komornik zabrał 500 zł a zostawił 2350 zł i nie mogę wpłacać minimalnych kwot bo zaraz to zabiera i jaka tu sprawiedliwość

Dank
Dank
2023-04-30 18:05:39

To nie sprawiedliwe bo komornik zabiera mi przez ZUS obrazu potrąca ZUS przy ręcie , I z konta blokuje mi gdy ktoś mi prywatnie wpłaci !!!

Beata
Beata
2023-04-06 22:46:25

Witam. Jeżeli pracuje na 3/4 etatu i dostaje wypłatę na konto i na to konto również 500+. To w sumie mnie to wyszło np. 3200zl. To ile powinno zostać mi na koncie. Bo przyszło co do czego to zostało mniej niż myślałam. A jeżeli komornik powinien zająć najniższą krajowa czyli 2617zl + 500plus to nie powinno zostać 3117zl które nie może zabrać ??

Podobne artykuły

Jak działa kredyt odnawialny?

Jeśli potrzebujesz większej ilości gotówki, niż ta, jaką dysponujesz każdego miesiąca, ciekawym rozwiązaniem dla Ciebie może okazać się kredyt odnawialny. Sprawdziliśmy, na czym dokładnie polega taki kredyt i jakie korzyści z niego płyną.

author
Dominika Byczek
09 maja 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Jak wyrobić paszport?

Paszport to obok dowodu osobistego jeden z najważniejszych dokumentów tożsamości, jakimi wylegitymować się ma prawo obywatel Polski. Paszport umożliwia podróżowanie poza granice Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sprawdź, ile kosztuje paszport i jak go wyrobić.

author
Katarzyna Wasiłowska
03 grudnia 2023
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

W których miastach jest najgorsze powietrze?

Jakie jest powietrze w kraju? Gdzie jest najczystsze, a gdzie najmniej korzystne? Polski Alarm Smogowy przeanalizował dane z ubiegłego roku, które zostały zebrane przez stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Sprawdź, wyniki pomiarów.

author
Aneta Jankowska
08 grudnia 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Przekroczenie prędkości a stan wyższej konieczności

12. kwietnia Sejm RP przegłosował nowelizację ustawy o ruchu drogowym. Nowe przepisy mają umożliwić zachowanie prawa jazdy przez kierowcę, który w terenie zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km/h. Kryterium decydującym ma być stan wyższej konieczności.

author
Halszka Gronek
16 kwietnia 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Autobusy elektryczne przyszłością transportu miejskiego

W swoim najnowszym komunikacie Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) poinformował o ogromnym potencjale Polski w zakresie elektrycznego transportu publicznego. Do 2025 r. nasz kraj ma posiadać trzecią co do wielkości flotę e-autobusów w Europie. Lepsze mają być tylko Francja i Wielka Brytania. Do 2030 roku połowa autobusów w Europie ma być już elektryczna.

author
Alicja Hirsekorn
14 października 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

PKO BP w Morągu

Największym bankiem w Polsce jest PKO BP. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Morągu – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
26 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj