Co może zająć komornik sądowy?

Co może zająć komornik sądowy?

author
Dominika Byczek
24 grudnia 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Kiedy rozpoczyna się egzekucja komornicza, z reguły gorączkowo poszukujemy, co nie podlega egzekucji komorniczej, jaki element majątku dłużnika jest chroniony od zajęcia komorniczego. W naszym wpisie wskazujemy szczegółowo, czego komornik nie może zająć, a co temu zajęciu podlega.

Spis treści:

 1. Prawidłowe rozpoczęcie egzekucji komorniczej
 2. Co może zająć komornik w 2023 roku?
 3. Egzekucja komornicza z ruchomości 2023 - co zajmie komornik w mieszkaniu/domu?
 4. Czego komornik nie może zająć 2023?
 5. Zajęcie komornicze z pensji i świadczeń 2023
Zwiń spis treści

Prawidłowe rozpoczęcie egzekucji komorniczej

Wszczęcie egzekucji komorniczej rozpoczyna się z reguły w momencie, kiedy dłużnik nie jest w stanie poradzić sobie ze spłatą swoich zobowiązań. Zwykle są to niepłacone świadczenia alimentacyjne na dzieci albo zapomniane raty kredytów online i pożyczek pozabankowych. Egzekucja komornicza nie rozpoczyna się jednak ot tak, na widzimisię komornika sądowego.

Prawidłowo wszczęte postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się od tytułu wykonawczego, czyli zaopatrzonego w klauzulę wykonalności:

 • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
 • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
 • ugoda zawarta przed sądem,
 • orzeczenie/ugoda/akt notarialny, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej,
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji dobrowolnie.

Ponadto warto pamiętać, że komornik nigdy nie działa sam z siebie – wszystkie działania poprzedza wniosek egzekucyjny. Złożenie przez wierzyciela wniosku jest obowiązkowym elementem procesu egzekucyjnego.

Co może zająć komornik w 2023 roku?

Przede wszystkim trzeba na wstępie wskazać, że jest dość szeroki pakiet tego, co w istocie może zająć komornik. Poniżej wskażemy te elementy jedynie w punktach, a w dalszej części artykułu znajdzie się szerszy opis wszystkich tych elementów.

Komornik może zająć:

 • pieniądze z wynagrodzenia dłużnika,
 • należące do dłużnika ruchomości,
 • należące do dłużnika nieruchomości,
 • pieniądze ze świadczeń rentowych i emerytalnych,
 • pieniądze z rachunku bankowego.

Egzekucja komornicza z ruchomości 2023 - co zajmie komornik w mieszkaniu/domu?

W mieszkaniu lub domu dłużnika komornik może zająć tylko własność dłużnika. Mogą to być zatem takie przedmioty codziennego użytku, co do których zachodzi pewność, że należą do dłużnika, że znajdują się we władaniu dłużnika, a nie np.: jego bliskich, którzy z nim współzamieszkują. Jeżeli rzeczy będące w posiadaniu dłużnika tak naprawdę do niego nie należą – komornik musi odstąpić od ich zajęcia.

Komornik w mieszkaniu lub domu dłużnika zajmie wszystko to, co jest własnością dłużnika i jest jednocześnie wartościowe – ważne, by można było sprzedać to na tyle dobrze, by z uzyskanej po sprzedaży kwoty spłacić długi osoby, wobec której prowadzona jest egzekucja. Komornik może zająć wszystkie rzeczy poza katalogiem rzeczy wymienionych w ustawie. Dla osób z problemami finansowymi przygotowaliśmy ranking pożyczek bez BIK.

Co może zabrać komornik z mieszkania?

 • telewizor
 • telefon komórkowy
 • dekoracyjne wyposażenie mieszkania
 • tablet
 • kominek
 • ekspres do kawy
 • wartościowe obrazy
 • zastawę stołową
 • zasłony
 • konsolę do gier
 • drukarkę
 • komputer
 • głośnik
 • laptop
 • konsolę Xbox
 • futra
 • słuchawki
 • wazony
 • komody
 • gramofon
 • piekarnik
 • czajnik elektryczny
 • maszynę do szycia
 • żyrandol
 • sokowirówkę
 • DVD
 • komplet wypoczynkowy
 • wiertarkę
 • odtwarzacz wideo
 • kurtki skórzane
 • narzędzia
 • rower
 • słuchawki
 • kamerę
 • aparat fotograficzny
 • zegarek
 • zmywarkę
 • biżuterię
 • markowe torebki
 • okap
 • hulajnogę
 • szafki
 • magnetofon
 • fotel
 • żyrandol
 • pianino
 • okulary przeciwsłoneczne
 • dzieła sztuki

Czego komornik nie może zająć 2023?

Kodeks postępowania cywilnego – Art. 829. Ograniczenia przedmiotowe egzekucji

Nie podlegają egzekucji:

1) przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju; pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy lub u dłużnika, będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;

6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową; (…)

8) produkty lecznicze (…) niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy;
8.1) niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, systemy i zestawy zabiegowe, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (…);

9) przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Zajęcie komornicze z pensji i świadczeń 2023

Komornik może zająć także uzyskiwane przez nas pieniądze – w praktyce oznacza to zajęcie komornicze któregoś ze źródeł uzyskiwania tych pieniędzy.

Z egzekucji wyłączone są tylko niektóre świadczenia, np.:

 • świadczenia wychowawcze,
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki porodowe,
 • dodatki wypłacane sierotom,
 • świadczenia integracyjne,
 • świadczenia z pomocy społecznej.

Pozostałe świadczenia mogą jednak podlegać zajęciu, szczególnie w przypadku dłużników alimentacyjnych, dla których kwota wolna od zajęcia jest zawsze niższa niż w przypadku pozostałych dłużników. Oprócz wynagrodzenia z umowy o pracę, komornik zajmie także świadczenia z umów zlecenie i o dzieło, ze świadczenia emerytalnego i rentowego oraz z rachunku bankowego.

Każdemu zajęciu komorniczemu poświęciliśmy osobny artykuł, dlatego poniżej w skrócie podamy wkrótce tylko główne założenia dotyczące każdego zajęcia komorniczego, a zainteresowanych tematem odsyłamy do doczytania szczegółów w głównym wpisie.

Komornik może zająć wynagrodzenie

W 2023 roku komornik może zająć nadwyżkę nad kwotę netto dla zarobków w wysokości 3490 zł (w pierwszej połowie roku) i 3600 zł (w drugiej połowie roku). Wysokość pensji minimalnej jest bowiem chroniona przed zajęciem. Jednocześnie komornika obowiązuje maksymalny procent zajęcia z wynagrodzenia i wynosi on:

 • 50% pensji dla długów niealimentacyjnych,
 • 60% pensji dla długów alimentacyjnych.

Więcej przeczytasz tutaj: Ile komornik może zabrać z pensji?

Komornik może zająć emeryturę

Przy zajmowaniu emerytury komornik musi uwzględnić dwie kwoty wolne od zajęcia – 980 zł dla dłużników niealimentacyjnych i 594 zł dla dłużników alimentacyjnych. Kwot w takiej wysokości komornik nie może zająć. Ponadto komornika również w tym przypadku obowiązuje maksymalny procent zajęcia:

 • 25% emerytury dla długów niealimentacyjnych,
 • 50% emerytury dla długów za pobyt w placówkach zdrowotnych i opieki,
 • 60% emerytury dla długów alimentacyjnych.

Więcej przeczytasz tutaj: Ile komornik może zabrać z emerytury?

Komornik może zająć rentę

Tutaj również obowiązuje maksymalny procent zajęcia taki, jak przy zajęciu z emerytury:

 • 25% emerytury dla długów niealimentacyjnych,
 • 50% emerytury dla długów za pobyt w placówkach zdrowotnych i opieki,
 • 60% emerytury dla długów alimentacyjnych.

Inne są jednak kwoty wolne od zajęcia. Dla długów niealimentacyjnych wolna od zajęcia jest kwota 1003,83 zł, dla długów alimentacyjnych – 353,38 zł, a dla długów w placówkach zdrowotnych (domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych) – 669,22 zł.

Więcej przeczytasz tutaj: Ile komornik może zabrać z renty?

Komornik może zająć konto bankowe

Zajęcie konta bankowego jest szczególnie dotkliwe dla dłużników alimentacyjnych – komornik może zająć wszystkie wpływy na ich konto i jednocześnie nie obowiązuje ich kwota wolna od zajęcia. W przypadku długów innych niż alimentacyjne obowiązują natomiast dwie kwoty wolne od zajęcia. W pierwszej połowie roku jest to kwota 2617,50 zł, a w drugiej połowie roku 2700 zł. Komornik zajmie nadwyżkę nad tę kwotę. Sprawdź również pożyczki dla zadłużonych.

Więcej przeczytasz tutaj: Ile komornik może zabrać z konta bankowego?

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Komornikowi nie przysługuje prawo zajęcia środków ze świadczeń alimentacyjnych. Nie ma znaczenia nawet to, czy alimenty wypłacane są na dziecko, czy na osobę dorosłą. Wszystkie rodzaje alimentów nie podlegają egzekucji. Więcej na temat tego zagadnienia przeczytasz w artykule Czy komornik sądowy może zająć alimenty? Podstawa prawna, wyjaśnienie.

Niekiedy dłużnicy obawiają się sytuacji, w której komornik odwiedzi dom ich lub ich rodziny. W przypadku złożenia przez komornika odwiedzin u rodziców, dzieci czy partnera dłużnika, przeważnie dłużnik składa skargę na czynności komornika i jest oburzony faktem takiej wizyty. Niestety jednak w tym przypadku składanie skargi jest bezzasadne. Komornik ma pełne prawo do tego, by wejść do mieszkania osoby trzeciej. Więcej na temat tego zagadnienia zawarliśmy w artykule Czy komornik sądowy może wejść do mieszkania osoby trzeciej? Podstawa prawna.

Osoby zadłużone często są zdania, że dopóki nie mają mieszkania własnego lub nie ukrywają się u rodziny, mogą tak naprawdę unikać komornika. W rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej. Komornik ma bowiem prawo odwiedzić ich nawet w mieszkaniu, które do nich nie należy, w tym także w mieszkaniu wynajmowanym. Obowiązują tutaj te same zasady i przepisy, co przy wejściu komornika do mieszkania osoby trzeciej.

Zajęcie komornicze zasiłków zależne jest uzależnione od kilku kwestii. Wszystkie zajęcia przeanalizowaliśmy w osobnych, poświęconych konkretnym zasiłkom artykułach. Sprawdź, czy komornik zajmie:

zasiłek rodzinny,
zasiłek rodzinny,
zasiłek macierzyński,
zasiłek opiekuńczy,
zasiłek chorobowy,
zasiłek pogrzebowy,
zasiłek dla bezrobotnych.

Tak, tę kwestię również opisaliśmy w osobnym artykule (Czy komornik może zająć skrytkę bankową?). Co więcej – komornik może zająć skrytkę bankową w każdym typie egzekucji.

Podsumowanie

1. W postępowaniu egzekucyjnym może dochodzić do zajęcia zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Komornik może zajmować także pieniądze dłużnika.

2. Komornik może zająć tylko to, co znajduje się we władaniu dłużnika. Nie wystarczy to, że dane rzeczy znajdują się w lokalu zamieszkiwanym przez dłużnika i jego rodzinę.

3. Zajęciu komorniczemu nie podlegają świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenie wychowawcze (500 Plus) świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych oraz  zasiłki dla opiekunów.

4. Sposób funkcjonowania komornika sądowego określa ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.

5. O sposobie zajęcia decyduje wierzyciel. Odstąpienie komornika od egzekucji również może nastąpić jedynie na wniosek wierzyciela.

6. Ochrona kwoty minimalnego wynagrodzenia przy egzekucji komorniczej nie dotyczy osób zalegających z płatnością alimentów.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

BEZRADNOŚĆ
BEZRADNOŚĆ
2023-05-27 16:34:45

Jak osoba zadłużona ma spłacać długi, jak jest wszędzie odcięta niemal od społeczeństwa, brak możliwości wzięcia kredytu, konta blokowane, zablokowane środki, nawet zwroty podatku na dzieci, bik, pracodawcy nie chętnie zatrudniają osoby z komornikiem, jestem tego żywym przykładem, kiedy mi odmówiono pracy, zatrudnienia, komornicy nie wykazują, to iż były pieniądze zabierane z kont i innych, urząd skarbowy, tez jestem tego żywym przykładem, kłamią, wykazują , jak najmniej tego , co na prawdę zajęli, Polacy wyjeżdżają za granice, bo tu nie maja możliwości żadnej spłaty, często nie maja co dać dzieciom jeść, nie wspominając o domowym budżecie, komornik robi co chce z godnie z prawem, zarabia tylko on, kłamiąc i ukrywając to co naprawdę zabrał, zajął. Też jestem tego przykładem, do sadu trafiła znikoma suma zajęć, a na prawdę zajmował wszystkie konta, środki, wynagrodzenia, zwroty, jak leci, a niczego takiego nie ujawnił. Szanuje dług, bo trzeba je spłacać, ale jak? jak, spłacić , kiedy jest sie izolowanym wszędzie. Prawo powinno być sprawiedliwe, ci którzy są winni, powinni mieć prawo do spłaty, pytam , jak? Jak komornik zgodnie z prawem zajmuje wszystko, nie wykazując nawet wszystkiego, co zajął. Pytam pokornie rządzących , jak mam spłacić kochani politycy, jak ustanowiliście prawo, blokujące spłaty dłużnikom, jak? jak spłacać , jak? Mam rodzinne, dzieci, a nie możemy żyć normalnie, bo prawo chroni komornika. Błędne koło, wynagrodzenie na konto, a konto blokowane, a pracodawca zmusza do podania konta, jak? KOMORNIK ZABIERA WSZYSTKO, 60 PROCENT WYNAGRODZENIA, PREMIE, CHOROBOWE, ZWROTY PODATKU NADZIECKO, WSZYSTKO, pytam, jak żyć? Chce spłacić od 20 lat, ale nie mam żadnej możliwości. Chcemy żyć normalnie, chce mieć możliwość spłaty, pytam jak? Pozdrawiam wszystkich alimenciarzy, bo to, że alimenciarz, nie znaczy , że zły!!!! bo są różne sytuacje, matki sa gorsze, robią rzeczy nie wyobrażalne, ale za alimenty sie dobrze żyje. To nie jest demokracja tylko komuna dalej

Podobne artykuły

Ile kosztuje Google One?

Google One już w Polsce. Znamy ceny poszczególnych pakietów subskrypcyjnych. Sprawdź, ile kosztuje Google One.

author
Dominika Byczek
10 stycznia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank Pekao w Kalwarii Zebrzydowskiej

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Kalwarii Zebrzydowskiej – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
03 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Klienci firmowi Nest Banku z ułatwieniami

Nest bank współpracując z firmą CashDirector dał swoim Klientom dostęp do porządkowania faktur i doręczania ich księgowym całkowicie zdalnie. Jest to kolejne rozwiązanie wprowadzone przez Bank mające na celu ułatwienie Klientom firmowym prowadzenie biznesu.

author
Patryk Byczek
17 maja 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Chwilówki Bogatynia

Pilnie potrzebujesz pieniędzy? W poniższym rankingu zebraliśmy wszystkie oferty chwilówek, z których można skorzystać w Bogatyni. Nie musisz nawet okazywać zaświadczenia o dochodach. Pożyczkę otrzymasz w 100% online. Uzyskać można nawet 15 000 zł.

author
Dominika Byczek
05 lutego 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

ING Bank Śląski w Stalowej Woli

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Stalowej Woli – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Dominika Byczek
18 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Alior Bank w Skwierzynie

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w kraju. Sprawdziliśmy oddziały i placówki w Skwierzynie – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
15 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj