Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

author
Sandra Tessmer
31 maja 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.
Kategoria

Zakup samochodu wiąże się z innymi kosztami niż tylko opłata za sam pojazd. Przede wszystkim, nad każdym kupującym wisi obowiązek rejestracji lub przerejestrowania auta. Sprawdziliśmy, ile to kosztuje.

Rejestracja samochodu – ile to kosztuje?

Rejestracja auta nie musi być dokonywana przez obecnego właściciela samochodu. Całej procedury może dokonać w jego imieniu inna osoba, jeśli otrzyma od właściciela pełnomocnictwo. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Zarejestrowanie nowego auta z Polski

Koszty rejestracji nowego auta w Polsce mogą okazać się wyższe niż w przypadku używanego samochodu.

Opłaty rejestracyjnej dokonujemy bezpośrednio w urzędzie. Główny koszt, jaki musimy ponieść to opłata za tablice rejestracyjne. Jeśli kupujemy zwykłe tablice, to koszt wynosi 80 zł. Jeśli mamy w planach indywidualne tablice, w których samodzielnie wybierzemy numery – koszt wyniesie 1000 zł.

Drugi koszt to koszt samego dowodu rejestracyjnego. Za wydanie dokumentu zapłacimy 54 zł. Dodatkowo należy doliczyć koszt pozwolenia czasowego – 13,50 zł, nalepkę kontrolną – 18, 50 zł. Oprócz tego koszt nalepki legalizacyjnej w cenie 12,50 zł oraz opłata ewidencyjna w wysokości 2 zł.

Łączny koszt, jaki poniesiemy podczas rejestrowania samochodu to 180,50 zł przy zakupie tablic zwykłych lub 1100,50, jeśli zdecydujemy się na zakup tablic indywidualnych.

Rejestracja używanego samochodu z Polski

Jeśli rejestrujemy używane auto z Polski, możemy zaoszczędzić na zostawieniu obecnych tablic rejestracyjnych i jedynie zmianę nazwiska właściciela w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli jednak zdecydujemy się na zmianę tablic, zapłacimy tyle samo co w przypadku nowego samochodu.

Jeśli rejestrujemy używane auto musimy liczyć się z dokładnie takimi samymi kosztami, co w przypadku nowego auta. Urząd nie przewiduje żadnych ustępstw w tej sytuacji. Zapłacimy mniej tylko wtedy, jeśli nie zmieniamy tablic rejestracyjnych.

Nie zawsze jest jednak taka możliwość. Pozostawić bieżące tablice można tylko wtedy, jeśli sprzedający i kupujący są zameldowani w tym samym powiecie.

Wymagane dokumenty do rejestracji nowego samochodu

Jeśli decydujemy się na zakup auta i na jego rejestrację, musimy przygotować komplet wymaganych dokumentów. Poniżej przedstawiamy niezbędną listę rzeczy, które trzeba mieć podczas rejestrowania samochodu.

Jeśli mówimy o przedstawieniu dowodu własności to jest nim jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa darowizny, umowa zamiany, umowa dożywocia.

Rejestrując samochód potrzebujemy również dokumentu tożsamości, którym jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, który okazujemy pracownikowi urzędu do wglądu. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestracja dokonywana przez osoby z zagranicy – wymagane dokumenty

 1. : paszport oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:
  -wiza Schengen lub wiza krajowa,
  -karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy,
  -zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  -karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  -dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  -karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  -karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP lub firma zagraniczna wymagane są:

 1. dokument tożsamości cudzoziemca;
 2. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy – firma zagraniczna.

Jeśli rejestracji nowego auta dokonuje osoba z zagranicy, dokumentem tożsamości takiej osoby będzie przede wszystkim paszport. Inne rodzaje dokumentów tożsamości to: wiza Schengen lub wiza krajowa, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy, karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Rejestracja używanego auta z Polski – wymagane dokumenty

Jeśli zakupiliśmy używane auto w Polsce i wybieramy się do urzędu z zamiarem przerejestrowania go na nas, powinniśmy mieć gotowe dokumenty, które przedstawimy pracownikowi.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu). W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Jak łatwo zauważyć, potrzebne są te same dokumenty co w przypadku rejestracji nowego samochodu, poza tablicami rejestracyjnymi.

Rejestracja dokonywana przez osoby z zagranicy – wymagane dokumenty

W przypadku, w którym rejestracji samochodu dokonuje osoba fizyczna, będąca obcokrajowcem lub zagraniczna firma czy instytucja, potrzeba tego samego kompletu dokumentów, co w przypadku nowego samochodu. Dokumenty obejmują

 1. dokument tożsamości cudzoziemca;
 2. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) je jeśli rejestruje firma zagraniczna.

Podsumowanie

Zakup samochodu to spore koszty. Nie można zapomnieć, że oprócz pieniędzy na zakup auta istnieją też inne koszty, związane z opłaceniem samochodu. Przede wszystkim taki samochód po zakupie trzeba przerejestrować.

Niezależnie od tego czy auto jest nowe, czy używane właściciel otrzyma decyzję o czasowej rejestracji pojazdu wraz z pozwoleniem czasowym ważnym na okres nieprzekraczający 30 dni, tablicami rejestracyjnymi oraz nalepką kontrolną, jeżeli jest wymagana. Po okresie od 1 do 3 tygodni tzw. miękki dowód należy wymienić na stały dowód. Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego zwracamy pozwolenie czasowe.

author
Sandra Tessmer
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Pierwsza Żabka samoobsługowa w Polsce

Żabka już teraz dla wielu jest jedynym sklepem otwartym w niedziele bez handlu. Sieć wychodzi jednak naprzeciw oczekiwaniom Klientów i wdraża zupełnie nowe formaty sklepów otwartych teraz nie tylko przez 7 dni w tygodniu, ale i przez całą dobę. Pierwsza polska Żabka gotowa do pełnej samoobsługi jest już w Poznaniu.

author
Dominika Byczek
09 marca 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Co to jest Diners Club?

Kilka lat temu Diners Club obchodził swoje dwudziestolecie istnienia w Polsce. To organizacja płatnicza, która zapoczątkowała płatności bezgotówkowe na świecie, a co więcej, przyczyniła się do ich rozwoju nad Wisłą. Czym jest Diners Club?

author
Aneta Jankowska
02 marca 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Rosną zaległości czynszowe Polaków

Długi czynszowe Polaków są coraz wyższe. Dane zgromadzone pod koniec stycznia, pokazują, że zaległości przekroczyły 150 mln zł. Informacje zgromadzone w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wskazują, że do bazy zadłużonych trafiają osoby prywatne oraz firmy. Sprawdzamy, ile dokładnie wynoszą zaległości czynszowe Polaków.

author
Dorota Grycko
02 kwietnia 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Santander Bank Polska w Brzesku

Santander Bank Polska to drugi pod względem wielkości aktywów bank w Polsce. Jeden z oddziałów banku jest zlokalizowany w Brzesku. Sprawdzamy ofertę placówki, jej adres oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
27 maja 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Pekao w Koninie

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Koninie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
04 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

BNP Paribas oddziały w Lubinie

Szukasz placówki banku BNP Paribas w Lubinie? Poniżej sprawdzisz adresy, numery kontaktowe i szczegółowe dane o ofercie dostępnej w oddziałach w Twoim mieście.

author
Patryk Byczek
20 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj