Maksymalne oprocentowanie kredytu i pożyczki

Maksymalne oprocentowanie kredytu i pożyczki

author
Halszka Gronek
22 marca 2020

Wszystkie instytucje finansowe, jakie działają na polskim rynku bankowym, mają możliwość samodzielnego ustalania kosztów udzielanych kredytów. Co istotne jednak, każdą z tych firm obowiązuje wspólna granica maksymalnego oprocentowania.

Na polskim rynku znajdziemy wiele ofert produktów finansowych. Kredyt, pożyczka na dowód, szybka chwilówka – to tylko niektóre propozycje, z których możemy skorzystać.

Klient decydując się na jakiekolwiek zobowiązanie, chce mieć pewność, że skorzysta z niego na jasnych warunkach. Na straży bezpieczeństwa kredytobiorców stoi między innymi Ustawa antylichwiarska.

Co to jest oprocentowanie?

USTAWA ANTYLICHWIARSKA

Przed marcem 2016 roku polski rynek pożyczkowy był jedynie pobieżnie kontrolowany przez odpowiednie organy państwowe. Pożyczek udzielało wiele firm, jakie z prawnego punktu widzenia były jednostkami niepewnymi, bowiem ówczesne przepisy nie ograniczały sposobu prowadzenia przez nie działalności ani polityki pożyczkowej.

Sytuację tę zmieniło wejście w życie Ustawy antylichwiarskiej, a dokładniej – znowelizowanej Ustawy o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym. Ten akt prawny został przyjęty przez rząd już w lipcu 2015 roku, lecz zaczął w pełni obowiązywać wraz z dniem 11. marca 2016 roku.

Znowelizowana ustawa została potocznie nazwaną „antylichwiarską”, ponieważ zmiany, jakie wprowadziła w życie, z największą siłą uderzyły w nieuczciwych pożyczkodawców windujących koszty oferowanych przez siebie produktów. Głównym założeniem tej ustawy była więc walka z lichwą.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Ustawa antylichwiarska wprowadziła w życie regulacje prawne dotyczące kosztów zaciąganych przez Konsumentów pożyczek oraz kredytów. Jeden z najistotniejszych zapisów tej ustawy poświęcony został maksymalnym kosztom produktów oferowanych przez instytucje finansowe na polskim rynku pożyczkowym.

Jak zakładała Ustawa antylichwiarska i inne akty prawne obowiązujące w 2015 roku, maksymalne oprocentowanie produktów pożyczkowych wyliczane było jako równowartość czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

Od 1. stycznia 2016 roku na mocy zmian wprowadzonych do Kodeksu Cywilnego sposób wyliczania maksymalnego oprocentowania uległ jednak zmianie. Obecnie stanowi on dwukrotność odsetek ustawowych, które oblicza się poprzez dodanie 3,5 punktów procentowych do wartości obowiązującej stopy referencyjnej NBP.

Maksymalne odsetki wynoszą więc: 2 x (stopa referencyjna NBP 1,5% + 3,5%) = 10%.

PODSTAWA PRAWNA

Obecnie obowiązujący pułap maksymalnego oprocentowania nominalnego dla kredytów i pożyczek udzielanych w Polsce określony został w artykule 359. Kodeksu Cywilnego. Aktualna na dzień dzisiejszy wersja tego tekstu weszła w życie wraz z dniem 29. maja 2018 roku.

§

PODSTAWA PRAWNA

§ 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki
ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

§ 2[1]. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).

§ 2[2]. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

§ 2[3]. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

§ 4. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, wysokość odsetek ustawowych.


Kodeks cywilny, Księga Trzecia – Zobowiązania, Tytuł I Przepisy ogólne, Art. 359. 

 

MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE KREDYTU

Kredyt, w przeciwieństwie do szybkiej pożyczki czy „chwilówki”, jest bardziej stabilnym i korzystnym rozwiązaniem, jednak co za tym idzie – aby go otrzymać, trzeba wykazać się odpowiednio wysoką zdolnością oraz wiarygodnością kredytową.

Maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek, jakie obecnie wynosi 10%, nie jest dla banków znaczącym ograniczeniom. Według naszych analiz przeciętne oprocentowanie kredytów na polskim rynku waha się bowiem od 3% do 8% – i takie odsetki spokojnie pozwolą bankowi zarobić na Klientach. Dlaczego?

Kredyty są zwykle udzielane na spore sumy pieniędzy, a co za tym idzie – na długi czas spłaty. Banki mają więc możliwość doliczenia wielu opłat pozaodsetkowych, np. związanych z prowadzeniem konta czy wykupieniem produktów cross-sell, których to kosztów nie przewidują „chwilówki”. Ponadto kredyty często wiążą się z koniecznością uiszczenia prowizji bankowej, a więc Kredytodawcy mają na czym zarobić.

 

MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

Oprocentowanie pożyczek gotówkowych zwykle jest nieco wyższe niż w przypadku kredytów – bowiem produkt ten udzielany jest zazwyczaj na krótszy okres spłaty i na niższą sumę, niż kredyt. Jest tak w przypadku pożyczki na dowód lub szybkiej pożyczki na raty.

Banki, które oferują pożyczki, mogą doliczyć pewne opłaty pozaodsetkowe, jednak nie jest ich zwykle tak dużo, jak w przypadku kredytów. Odchodzą bowiem opłaty ubezpieczeniowe czy te związane z zabezpieczeniem produktu.

Pożyczkodawcy zarabiają zwykle na udzieleniu samego kredytu, lecz skoro pożyczki są produktem o krótszym okresie spłaty niż spore kredyty (a im dłużej spłacamy zobowiązanie, tym dłużej kredytobiorca zarabia), banki muszą zwiększyć oprocentowanie danego produktu, by udzielenie go wciąż im się opłacało. Jednak tak samo jak w przypadku kredytu, oprocentowanie to nie może przekroczyć 10%.

 

MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE – POŻYCZKI PRYWATNE

Maksymalna granica oprocentowania produktów pieniężnych dotyczy także pożyczek udzielanych przez parabanki i prywatne firmy. W ich przypadku oprocentowanie także nie może przekroczyć limitu 10%. Na czym więc sprzedawcy „chwilówek” zarabiają?

Spore koszty szybkich pożyczek od firm prywatnych wynikają z faktu, iż są one zwykle udzielane na krótki czas spłaty – np. 3-6 miesięcy. I choć oprocentowanie danych pożyczek niezależnie od okresu spłaty zobowiązania nie może przekroczyć 10%, koszta pozaodsetkowe mogą zostać wywindowane w przypadku pożyczek na kilka miesięcy.
Dzieje się tak dlatego, że wskaźnik RRSO, którego wartość uwzględnia koszta pozaodsetkowe, wyznacza roczną stopę rzeczywistych kosztów pożyczki – a nie kilkumiesięczną. Jeśli więc spłacimy drogą „chwilówkę” w trzy miesiące, a pozostałe 9 miesięcy będziemy wolni od zobowiązania, wskaźnik rocznej stopy będzie wciąż wyglądał na korzystny, bowiem jego wartość rozłoży się na wszystkie 12 miesięcy roku.

 

MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE A RRSO

Ograniczenia Ustawy antylichwiarskiej, której założenia nieco zmodyfikowały w późniejszych latach zmiany w Kodeksie cywilnym, dotyczą jedynie maksymalnego poziomu oprocentowania nominalnego dla pożyczek i kredytów, lecz nie uwzględniają już owego 10-procentowego limitu dla pozaodsetkowej części kosztów produktów.

Jest to niezwykle ważna uwaga dla wszystkich Konsumentów, którzy nie do końca znają się na tajnikach bankowości i dla tych, którzy nie wiedzą, czym tam naprawdę jest RRSO.

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, to wskaźnik, który procentowo określa wszystkie koszty kredytu lub pożyczki. RRSO uwzględnia więc nie tylko wartość oprocentowania, lecz także innych pozaodsetkowych opłat, np. prowizji czy kosztów ubezpieczenia.

Nawet jeśli instytucje finansowe będą przestrzegać maksymalnej granicy oprocentowania swych produktów, nie odznacza to jednoznacznie, że dana oferta będzie korzystna. Wszystko zależy bowiem od kosztów pozaodsetkowych i ich wysokości. Dlatego właśnie warto przyglądać się wskaźnikowi RRSO danych produktów.

Co składa się na koszt kredytu?

Reasumując, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 359 § 21 w zw. z art. 359 § 2 kodeksu cywilnego), maksymalny koszt odsetek nie może być wyższy niż dwukrotna wartość odsetek ustawowych. Są one określone sumą stopy referencyjnej NBP (10% w stosunku rocznym).

Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku spłaty kredytu po terminie. Wówczas z powodu opóźnienia odsetki nie mogą przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, a te są równe sumie stopy referencyjnej NBP (14%).

Poza odsetkami na całkowity koszt kredytu lub pożyczki składa się jeszcze wiele elementów. Należą do niego jeszcze między innymi: opłata przygotowawcza, kapitał, prowizja, wysokość oprocentowania, opłata za rozpatrzenie wniosku, opłata weryfikacyjna, opłata za ustanowienie zabezpieczenia, odsetki, ubezpieczenie zobowiązania lub opłata administracyjna.

Ważne! Chociaż do całkowitego kosztu zobowiązania zalicza się bardzo dużo elementów, to warto pamiętać, że nie wlicza się do niego kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta.


Źródła: https://www.uokik.gov.pl/faq_kredyty_pozyczki_lokaty.php#faq1237; https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Kredyt_bankowy_i_pozyczka_Wojcicka.pdf; https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Na_co_zwrocic_uwage_przed_podpisaniem_umowy_o_kredyt_pozyczke__22220

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

2020-07-01 00:48:52

Więc mówiąc wprost jaka jest maksymalna stopa oprocentowania RRSO na rok 2020?

Podobne artykuły

Podstawowy rachunek płatniczy Euro Bank
Banki
author
Dominika Sobieraj
27 lipca 2018

Podstawowy rachunek płatniczy Euro Bank

Ile kosztuje HBO GO?
Telewizja
author
Dominika Sobieraj
09 listopada 2021

Ile kosztuje HBO GO?

Kasa Stefczyka Bychawa
Oddziały
author
Patryk Byczek
19 października 2020

Kasa Stefczyka Bychawa

Pekao z lepszą ofertą gwarancji COSME
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
01 września 2020

Pekao z lepszą ofertą gwarancji COSME

Jak rozpoznać policyjne BMW serii 3?
Poradnik
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
17 stycznia 2018

Jak rozpoznać policyjne BMW serii 3?

Porównaj