zadluzenia.com
zamknij

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2018 roku ?

Minimalne wynagrodzenie od 2018 roku wyniesie 2100 zł. Rząd przyjął rozporządzenie ws. minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, o czym CIR poinformował w swoim komunikacie.

 

W komunikacie czytamy, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku. 

 

O nowej stawce godzinowej piszemy w artykule: https://www.zadluzenia.com/ile-wyniesie-minimalna-stawka-godzinowa-w-2018-roku/

 

Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku

 

- od 1 stycznia 2018 roku minimalne wyngarodzenie za pracę będzie wynosiło 2100 zł

 

- to wzrost o 5% w porównaniu do 2017 roku

 

- jest ono wyższe niż konieczne minimum wynikające z ustawy, czyli 2 049,30 zł

 

- ta kwota stanowi 47,3% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na przyszły rok

Różne propozycje różnych stron

 

Trzy miesiące temu rząd zaproponował podniesienie minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku do 2080 zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało w trakcie konsultacji społecznych, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł. Natomiast związkowcy z OPZZ i FZZ  proponowali około 2220 zł, a pracodawcy w Radzie Dialogu Społecznego sugerowali, by płaca minimalna wzrosła o ustawowy wskaźnik, czyli do 2050 zł. Elżbieta Rafalska tłumaczy, że ministerstwo przygotowując przepisy w tej sprawie, wzięło pod uwagę dobrą sytuację gospodarczą w kraju.

 

Podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2100 zł, według szacunków MRPiPS, ma spowodować wzrost wydatków budżetu państwa w przyszłym roku o około 164,2 mln zł w skali roku. Jak zaznaczył resort: “skutki finansowe będą realnie niższe, gdyż część wydatków wpłynie do budżetu państwa w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych”.


Ministerstwo twierdzi, że w wyniku wzrostu płacy minimalnej zwiększą się wpływy do sektora finansów publicznych z racji podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne czy fundusze. 

 

- Łączny re-transfer do sektora wyniesie w przypadku wariantu proponowanego przez MRPiPS, ponad 1 mld zł. W związku ze wzrostem wpływów z tytułu PIT, wzrosną dochody zarówno budżetu państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego w udziałach wynikających z ustawy o dochodach samorządów. W efekcie wzrostu płacy minimalnej wzrosną również dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. W wariancie proponowanym przez MRPiPS (2100 zł), dochody pracowników i ich rodzin wzrosną o 1,1 mld zł netto - napisano w ocenie resortu.

 

GUS szacuje, że liczba pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości obowiązującej w br. płacy minimalnej to około 1,4 mln.

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
0 / 5 z 0 ocen
BRAK KOMENTARZY