Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2018 roku?

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2018 roku?

author
Aneta Jankowska
13 września 2017
Minimalne wynagrodzenie od 2018 roku wyniesie 2100 zł. Rząd przyjął rozporządzenie ws. minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, o czym CIR poinformował w swoim komunikacie.

W komunikacie czytamy, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku. 

O nowej stawce godzinowej piszemy w artykule: https://www.zadluzenia.com/ile-wyniesie-minimalna-stawka-godzinowa-w-2018-roku/

Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku

– od 1 stycznia 2018 roku minimalne wyngarodzenie za pracę będzie wynosiło 2100 zł

– to wzrost o 5% w porównaniu do 2017 roku

– jest ono wyższe niż konieczne minimum wynikające z ustawy, czyli 2 049,30 zł

– ta kwota stanowi 47,3% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na przyszły rok

Różne propozycje różnych stron

Trzy miesiące temu rząd zaproponował podniesienie minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku do 2080 zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało w trakcie konsultacji społecznych, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł. Natomiast związkowcy z OPZZ i FZZ  proponowali około 2220 zł, a pracodawcy w Radzie Dialogu Społecznego sugerowali, by płaca minimalna wzrosła o ustawowy wskaźnik, czyli do 2050 zł. Elżbieta Rafalska tłumaczy, że ministerstwo przygotowując przepisy w tej sprawie, wzięło pod uwagę dobrą sytuację gospodarczą w kraju.

Podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2100 zł, według szacunków MRPiPS, ma spowodować wzrost wydatków budżetu państwa w przyszłym roku o około 164,2 mln zł w skali roku. Jak zaznaczył resort: “skutki finansowe będą realnie niższe, gdyż część wydatków wpłynie do budżetu państwa w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych”.

Ministerstwo twierdzi, że w wyniku wzrostu płacy minimalnej zwiększą się wpływy do sektora finansów publicznych z racji podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne czy fundusze. 

– Łączny re-transfer do sektora wyniesie w przypadku wariantu proponowanego przez MRPiPS, ponad 1 mld zł. W związku ze wzrostem wpływów z tytułu PIT, wzrosną dochody zarówno budżetu państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego w udziałach wynikających z ustawy o dochodach samorządów. W efekcie wzrostu płacy minimalnej wzrosną również dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. W wariancie proponowanym przez MRPiPS (2100 zł), dochody pracowników i ich rodzin wzrosną o 1,1 mld zł netto – napisano w ocenie resortu.

GUS szacuje, że liczba pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości obowiązującej w br. płacy minimalnej to około 1,4 mln.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Spółdzielczy w Kocku sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
30 września 2019

Bank Spółdzielczy w Kocku sesje przychodzące i wychodzące

Pożyczka chwilówka w Ekspres Kasa
Wpisy
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
08 września 2014

Pożyczka chwilówka w Ekspres Kasa

Niepodległościowe znaczki Poczty Polskiej
Wpisy
author
Aneta Jankowska
11 listopada 2018

Niepodległościowe znaczki Poczty Polskiej

Instytucje pożyczkowe – co to jest?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
13 lutego 2020

Instytucje pożyczkowe – co to jest?

T-Mobile Usługi Bankowe w Ostródzie
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 marca 2019

T-Mobile Usługi Bankowe w Ostródzie

Pożyczki bez BIK Sandomierz
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
18 grudnia 2021

Pożyczki bez BIK Sandomierz

Porównaj