zadluzenia.com
zamknij

Przedsiębiorcy z jednym przelewem do ZUSu

Przedsiębiorcy będą mogli wykonywać jeden przelew do ZUS-u zamiast na cztery rachunki. Wszystko dzięki ustawie, którą niedawno podpisał Prezydent RP Andrzej Duda. 

 

 

Co się zmieni ?

 

Według zmian, każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualny rachunek w ZUS-ie, na który będzie przelewał swoje składki. Obecnie istnieją cztery odrębne rachunki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także Funduszu Emerytur Pomostowych. 

 

Statystyki

 

Dwa lata temu dokonano 65 mln wpłat, w tym:

 

- 21,5 mln wpłat na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
- 27 mln na ubezpieczenie zdrowotne 
- 16,5 mln na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

Aktualnie istotne jest to, że jeśli przy przelewie zostanie wpisany błędny identyfikator, to trzeba prowadzić postępowanie wyjaśniające, od kogo pochodzi dana wpłata.

 

Od stycznia ubiegłego roku taki błędów pojawiło się 281 tysięcy na łączną kwotę 328 mln zł. Zgodnie z przepisami, w każdym takim przypadku trzeba było prowadzić postępowanie wyjaśniające. Po zmianach, jeden rachunek będzie przypisany do każdego płatnika. Dlatego też to numer rachunku stanie się nowym identyfikatorem płatnika, co zniweluje problem z ustaleniem tego, czyja to wpłata.  

 

Co dalej po wpłacie składek ?

 

ZUS po otrzymaniu składek rozdysponuje środki między poszczególne fundusze i ich dysponentów. Proces ten będzie realizowany w oparciu o algorytm podziału wpłaty na określone tytuły. Później nastąpi zaksięgowanie wyliczonych wartości na koncie płatnika składek.

 

Co więcej, ustawa przewiduje wprowadzenie ułatwień dla płatników składek, co do wydawania przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami przez zrównanie - pod względem prawnym - zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS-u. Zmiany zahaczą również o zasady zaliczania wpłat na koncie. W pierwszej kolejności będą opłacane najstarsze zaległości w składkach.

 

Kiedy zmiany wejdą w życie ?

 

Regulacje, które zostały przygotowane przez MRPiPS mają zacząć obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu, oprócz przepisów dotyczących jednego rachunku, które wejdą w życie 1 października 2017 r., a ZUS będzie miał czas do końca roku na przekazanie nadanych numerów kont płatnikom. Od 1 stycznia 2018 r. składki opłacane będą na jedno konto.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY