Płaca minimalna
płaca minimalna

Płaca minimalna

author
Dominika Sobieraj
01 kwietnia 2023

Płaca minimalna jest jednym z najważniejszych zagadnień związanych z rynkiem pracy. To minimalna stawka godzinowa lub miesięczna, która określa minimalne wynagrodzenie, jakie pracownik powinien otrzymać za pracę. Ustalenie minimalnego wynagrodzenia na dany rok ma zapewnić minimalną ochronę pracowników przed wykorzystywaniem przez pracodawców. Sprawdź, ile wynosi płaca minimalna w 2023 roku.

Spis treści:

 1. Ile wynosi najniższa krajowa netto i brutto na umowie o pracę?
 2. Wysokość minimalnego wynagrodzenia inna każdego roku
 3. Ile wynosi minimalna stawka godzinowa netto na umowie zlecenia w 2023?
 4. Najniższa krajowa za granicą
 5. Płaca minimalna na niepełny etat
 6. Najniższa krajowa netto oraz brutto: co oznacza dla pracodawcy?
 7. Jak zmiana wysokości płacy minimalnej wpływa na wymiar etatu?
 8. Ile ma wynosić minimalne wynagrodzenie brutto w 2024 roku?
 9. Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Ile wynosi najniższa krajowa netto i brutto na umowie o pracę?

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce w pierwszej połowie 2023 roku wynosi 3490 zł brutto, co oznacza, że minimalne wynagrodzenie netto to około 2709 zł (dla osoby pracującej na pełny etat). Od 1 lipca najniższa krajowa zostanie podniesiona do kwoty 3600 zł brutto, czyli około 2785 zł netto.

Jednak warto pamiętać, że faktyczna wysokość wynagrodzenia netto może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy ulgi podatkowe. Minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto jest co roku wyznaczane przez Rozporządzenie Rady Ministrów. Decyzja polityków decyduje zatem o zarobkach najniżej uposażonych pracowników. Informacja o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na następny rok podawana jest maksymalnie do 15 września.

Ile wynosi najniższa krajowa netto w 2023?

 • najniższa krajowa netto 2023: 2709 zł
 • najniższa krajowa brutto 2023: 3490 zł

Uwaga! Ta kwota obowiązuje tylko do końca czerwca. Od 1 lipca najniższa krajowa brutto wyniesie 3600 zł.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia inna każdego roku

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w Polsce jest ustawowo określana co roku i zależy od wielu czynników, takich jak wzrost inflacji, kosztów życia, czy poziomu rozwoju gospodarczego kraju. Dlatego też, wysokość płacy minimalnej może ulegać zmianom każdego roku. W niektórych latach wzrost płacy minimalnej jest znaczący, a w innych bardziej umiarkowany.

Ważne jest, aby pamiętać, że minimalne wynagrodzenie jest minimalną stawką, jaką pracodawca musi wypłacić pracownikowi świadczącemu pracę, ale nie zawsze jest to kwota wystarczająca do pokrycia podstawowych kosztów życia. Pierwotnie minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce zostało wprowadzone w 1999 roku. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę została uchwalona przez Sejm RP i podpisana przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w grudniu 1998 roku. Od tego czasu minimalne wynagrodzenie jest regulowane ustawowo i określane przez rząd co roku na podstawie ustawy budżetowej. W ostatnich latach minimalne wynagrodzenie za pracę wyglądało tak, jak prezentujemy to w poniższej tabeli.

Płaca minimalnaMinimalna godzinowaOd kiedy obowiązuje?
3600 zł23,50 zł1 lipca 2023
3490 zł22,80 zł1 stycznia 2023
3010 zł19,70 zł1 stycznia 2022
2800 zł18,30 zł1 stycznia 2021
2600 zł17,00 zł1 stycznia 2020
2250 zł14,70 zł1 stycznia 2019
2100 zł13,70 zł1 stycznia 2018

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa netto na umowie zlecenia w 2023?

Minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym pisaliśmy wcześniej, nie dotyczy umów cywilnoprawnych – czyli umów zlecenie czy umów o dzieło. Dla umów cywilnoprawnych wyznaczany jest natomiast kwota wysokości minimalnej stawki godzinowej. Minimalną stawkę godzinową wyznacza się tylko dla umów cywilnoprawnych, nigdy dla umów o pracę – tu ustala się tylko poziom wynagrodzenia minimalnego za pełny etat. Obecnie minimalna stawka za godzinę wynosi 22,80 zł brutto, ale od 1 lipca minimalna stawka godzinowa wzrośnie do poziomu 23,50 zł.

Minimalna na zleceniu 2023

Obecnie minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia wynosi:

 • 22,80 zł brutto na godzinę od 1 stycznia do końca czerwca,
 • 23,50 zł brutto na godzinę od 1 lipca do końca grudnia.

Nie ma natomiast jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaka będzie minimalna stawka godzinowa netto na umowie zlecenia, ponieważ kwota netto zależy od wielu czynników. Najkorzystniej finansowo na umowach zlecenie wychodzą osoby do 26. roku życia, które są zwolnione z podatku dochodowego.

Najniższa krajowa za granicą

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego jest wyznaczana nie tylko w Polsce. Minimalna krajowa to pojęcie związane zawsze z danym krajem, co oznacza, że nie ma jednolitej minimalnej krajowej dla wszystkich krajów na świecie. Każdy kraj ustala minimalne wynagrodzenie na swoim terenie zgodnie z przepisami prawa pracy obowiązującymi w danym kraju.

Minimalne wynagrodzenie w krajach europejskich różni się w zależności od kraju i jest ustalane na podstawie różnych kryteriów, takich jak poziom życia, koszty utrzymania, rozwój gospodarczy i przepisy prawne. Na jaką płacę minimalną można liczyć w innych krajach?

 • Niemcy: 12 € brutto na godzinę
 • Francja: 11,27 € brutto na godzinę lub 1709,28 € brutto miesięcznie
 • Hiszpania: 12,41 € brutto na godzinę
 • Czechy: 17 300 koron czeskich miesięcznie
 • Litwa: 730 euro miesięcznie
 • Anglia: 10,42 £ za godzinę

Należy jednak pamiętać, że powyższe wartości są wartościami minimalnymi i w niektórych branżach czy regionach wynagrodzenie może być wyższe. Warto również zwrócić uwagę na to, że minimalne wynagrodzenie nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty koszt życia w danym kraju, dlatego warto dokładnie zbadać warunki pracy przed podjęciem decyzji o pracy za granicą.

Płaca minimalna na niepełny etat

Wynagrodzenie pracownika na niepełny etat jest proporcjonalne do czasu pracy i jest obliczane na podstawie liczby przepracowanych godzin. Oznacza to, że pensja na niepełny etat będzie niższa niż pensja na pełny etat, ponieważ pracownik pracuje po prostu mniej. Płacę minimalną dla takiej osoby obliczamy dzieląc wynagrodzenie minimalne na pełny etat.

Wynagrodzenie minimalne na 1/2 etatu

 • w terminie od 1 stycznia 2023 r. do końca czerwca: 1745 zł
 • w terminie od 1 lipca 2023 r. do końca grudnia: 1800 zł

Wynagrodzenie minimalne na 1/4 etatu

 • w terminie od 1 stycznia 2023 r. do końca czerwca: 872,5 zł
 • w terminie od 1 lipca 2023 r. do końca grudnia: 900 zł

Wynagrodzenie minimalne na 3/4 etatu

 • w terminie od 1 stycznia 2023 r. do końca czerwca: 2617,5 zł
 • w terminie od 1 lipca 2023 r. do końca grudnia: 2700 zł

Najniższa krajowa netto oraz brutto: co oznacza dla pracodawcy?

Dla pracodawcy minimalna krajowa (zarówno netto, jak i brutto) oznacza, że musi on zapewnić pracownikom wynagrodzenie nie niższe niż określone przez państwo przepisy. Minimalna krajowa stanowi minimalny próg płacy, poniżej którego pracodawca nie może wynagradzać swoich pracowników za wykonaną pracę.

Oznacza to, że wynagrodzenie pracowników nie może być niższe niż określona kwota, nawet jeśli pracodawca uzna, że pracownik zasługuje na niższe wynagrodzenie. Wprowadzenie minimalnej krajowej może jednak skutkować wyższymi kosztami pracy dla pracodawców, co może wpłynąć na ich konkurencyjność na rynku oraz na ceny oferowanych przez nie usług lub produktów, co nie pozostaje oczywiście bez wpływu na inflację.

Jak zmiana wysokości płacy minimalnej wpływa na wymiar etatu?

Zmiana wysokości płacy minimalnej może mieć wpływ na wymiar etatu, ponieważ pracodawca może zdecydować się na zmniejszenie lub zwiększenie liczby godzin pracy pracowników, aby zmieścić się w nowych wymaganiach dotyczących minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli minimalna płaca jest podnoszona, to pracodawcy mogą zmniejszyć wymiar etatu swoich pracowników, aby zapewnić im minimalną płacę, ale jednocześnie nie zwiększać. Zmniejszenie wymiaru etatu może być szkodliwe dla pracowników, którzy utracą część swoich dochodów i będą musieli szukać dodatkowych źródeł zarobku lub ograniczyć swoje wydatki.

Z drugiej strony, jeśli minimalna płaca jest obniżana, to pracodawcy mogą zdecydować się na zwiększenie wymiaru etatu swoich pracowników. W praktyce jednak do obniżenia płacy minimalnej nigdy nie dochodziło i raczej nie dojdzie – ceny stale rosną, więc rosnąć muszą również wynagrodzenia.

Ile ma wynosić minimalne wynagrodzenie brutto w 2024 roku?

Nie jest możliwe dokładne określenie minimalnego wynagrodzenia brutto na rok 2024, ponieważ jego wysokość zależy od wielu czynników, w tym od sytuacji gospodarczej kraju, inflacji oraz decyzji podejmowanych przez rząd. Ostateczna wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto na rok 2024 zostanie ustalona maksymalnie do dnia 15 września 2023 roku.

Już teraz eksperci wskazują jednak, że minimalne wynagrodzenie najprawdopodobniej będzie musiało być znów podniesione, ponieważ na przestrzeni całego roku inflacja drastycznie wpłynie na realną wartość wynagrodzeń. Tendencję wzrostową względem minimalnego wynagrodzenia obserwujemy zresztą od lat, więc w 2024 roku naprawdopodobniej również czeka nas podwyżka płacy minimalnej.

Wynagrodzenie minimalne na przestrzeni lat – dane GUS

 • 2022 – 3010 zł
 • 2021 – 2800 zł
 • 2020 – 2600 zł
 • 2019 – 2250 zł
 • 2018 – 2100 zł
 • 2017 – 2000 zł
 • 2016 – 1850 zł
 • 2015 – 1750 zł
 • 2014 – 1680 zł
 • 2013 – 1600 zł
 • 2012 – 1500 zł
 • 2011 – 1386 zł
 • 2010 – 1317 zł
 • 2009 – 1276 zł
 • 2008 – 1126 zł
 • 2007 – 936 zł
 • 2006 – 899 zł
 • 2005 – 849 zł
 • 2004 – 824 zł
 • 2003 – 800 zł

Minimalne wynagrodzenie za pracę a ulga dla młodych

W Polsce funkcjonuje ulga podatkowa dla młodych osób, czyli zerowy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia, którzy osiągnęli dochód roczny nie wyższy niż określona kwota. W roku 2023 kwota ta wynosi 85 528 zł rocznie, czyli około 7 127 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że osoby do 26. roku życia, które zarabiają do tej kwoty, nie płacą podatku dochodowego od swoich zarobków. Wszyscy, którzy zarabiają minimalne wynagrodzenie, mieszczą się w tym pułapie, więc ich płaca minimalna brutto jest jednocześnie kwotą netto wypłaty.

Najniższa krajowa 2023 a koszty pracy

Najniższa krajowa (minimalne wynagrodzenie) jest jednym z elementów wpływających na koszty pracy w gospodarce narodowej. Im wyższe jest minimalne wynagrodzenie, tym wyższe są koszty pracy dla pracodawcy. Koszty pracy składają się z wielu składowych, takich jak wynagrodzenie brutto, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, świadczenia pracownicze (np. urlop wypoczynkowy), a także koszty wynikające z zatrudnienia, takie jak koszty szkoleń, opieki medycznej, ubezpieczenia od wypadków przy pracy itp.

Minimalne wynagrodzenie jest minimalnym wynagrodzeniem brutto, które pracownik powinien otrzymywać za pracę, co oznacza, że ​​minimalna płaca wpływa bezpośrednio na wynagrodzenie brutto pracowników. Jednocześnie minimalna płaca wpływa również na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co z kolei wpływa na koszty pracy dla pracodawcy. Zwiększenie wysokości minimalnego wynagrodzenia skutkuje wzrostem kosztów pracy dla pracodawcy, co może wpłynąć na cenę produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo, a także na decyzje dotyczące zatrudnienia pracowników.

Z drugiej strony, obniżenie wysokości minimalnego wynagrodzenia może zmniejszyć koszty pracy dla pracodawcy, ale może negatywnie wpłynąć na warunki życia pracowników i ich zdolność do utrzymania się z pracy. W każdym przypadku minimalne wynagrodzenie jest jednym z czynników wpływających na koszty pracy i decyzje podejmowane przez pracodawców w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

W pierwszej połowie 2023 płaca minimalna na rękę wynosi około 2709 zł (dla osoby pracującej na pełny etat), a od 1 lipca najniższa krajowa zostanie podniesiona do kwoty około 2785 zł na rękę.

Minimalna stawka godzinowa wynosi na umowie zlecenie w 2023 roku wynosi 22,80 zł brutto na godzinę od 1 stycznia do końca czerwca i 23,50 zł brutto na godzinę od 1 lipca do końca grudnia.

Płaca minimalna w terminie od 1 stycznia 2023 r. do końca czerwca wyniesie 2617,5 zł, czyli około 2055 zł na rękę, a w terminie od 1 lipca 2023 r. do końca grudnia wyniesie 2700 zł, czyli około 2120 zł na rękę.

 • wynagrodzenie zasadnicze (stawka miesięczna, godzinowa, akordowa albo wynagrodzenie prowizyjne),
 • dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, a zatem regulaminowe dodatki za staż pracy, za pełnione funkcje, niekorzystne warunki pracy,
 • nagrody i premie zgodne z regulaminem (te, które są wypłacane jako element pensji, a nie wyróżnienia),
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
 • dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy albo choroby zawodowej.
 • płaca za godziny nadliczbowe,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych,
 • nagrody jubileuszowe,
 • odprawy, które wypłacane są z powodu przejścia pracownika na emeryturę albo rentę w przypadku niezdolności do pracy,
 • należności wynikające z dodatkowej umowy-zlecenia albo umowy o dzieło (zawartych poza umową o pracę),
 • honoraria,
 • zasiłki chorobowe,
 • pieniądze otrzymywane w związku z podróżami służbowymi,
 • świadczenia urlopowych ani świadczeń, które są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Najniższa krajowa to inna nazwa płacy minimalnej – określa najniższą kwotę wynagrodzenia, jakie pracodawca musi wypłacić praconikowi, który zatrudniony jest w ramach umowy o pracę.

Resort pracy szacuje, że aktualnie najniższą krajową zarabia około 1,4 mln Polaków, czyli niemal 4% wszystkich mieszkańców Polski.

Najważniejsze informacje o płacy minimalnej w Polsce

 1. Minimalne wynagrodzenie w Polsce jest ustawowo określone i obecnie (od 1 stycznia 2023 r.) wynosi 3 200 zł brutto miesięcznie.
 2. Polska wprowadziła minimalne wynagrodzenie za pracę w 1999 roku. Początkowo wynosiło ono 562 złotych brutto.
 3. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wzrosło o 450 złotych w stosunku do 2021 roku, co stanowiło największy skok od 2008 roku.
 4. Minimalne wynagrodzenie w Polsce wciąż jest jednym z najniższych w Europie w stosunku do średniej krajowej płacy.
 5. Minimalne wynagrodzenie nie obejmuje dodatków i premii oraz innych form wynagrodzenia, takich jak diety czy nagrody.
 6. Minimalna stawka godzinowa w Polsce wynosi obecnie (od 1 stycznia 2023 r.) 22,80 zł brutto na godzinę. Od 1 lipca kwota ta wzrośnie do 23,50 zł brutto.
 7. Polska wprowadziła również tzw. ulgę dla młodych, czyli zerowy podatek dochodowy dla pracowników do 26. roku życia, którzy osiągnęli dochód roczny nie wyższy niż określona kwota.
 8. W Polsce istnieją także zawody, w których minimalne wynagrodzenie jest inne niż ustalone w opisywanych tu przepisach, ponieważ jest regulowane inną ustawą. Przykładem takiego zawodu jest nauczycielstwo.
 9. Wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia w Polsce spotkało się z kontrowersjami i krytyką ze strony niektórych pracodawców, którzy uważają, że jest to obciążenie dla ich firm i wpływa negatywnie na rozwój gospodarczy kraju.
 10. W 2020 roku Polska została skrytykowana przez Międzynarodową Organizację Pracy za niskie minimalne wynagrodzenie netto oraz za brak konsultacji z pracownikami i pracodawcami przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Katoflix – opinie
Telewizja
author
Dominika Sobieraj
06 lutego 2021

Katoflix – opinie

Kredyt hipoteczny Sierpc
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
10 lutego 2023

Kredyt hipoteczny Sierpc

Alior Bank w Oławie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
06 lipca 2019

Alior Bank w Oławie

Frankowicze zawiadomili UOKiK w sprawie mBanku
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
16 listopada 2019

Frankowicze zawiadomili UOKiK w sprawie mBanku

Kredyt hipoteczny Łuków
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
20 lutego 2023

Kredyt hipoteczny Łuków

ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło sprawozdanie finansowe
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
17 kwietnia 2021

ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło sprawozdanie finansowe

Porównaj