Ile zarabia policjant?

Ile zarabia policjant?

author
Dorota Cholewicka
13 sierpnia 2023

Wynagrodzenia w Policji – jak w każdej służbie mundurowej – zależą głównie od zajmowanego stanowiska. Sprawdź, ile zarabiają funkcjonariusze policji w 2023 roku.

Spis treści:

 1. Ile zarabia policjant?
 2. Co składa się na pensję policjanta?
 3. Ile wynosi dodatek za stopień w policji?
 4. Emerytura w policji
 5. Jak zostać policjantem?
Zwiń spis treści

Ile zarabia policjant?

Zarobki w policji zależą od wielu czynników, najważniejszym jest stopień zajmowanego stanowiska. Choć pensje wahają się od 3666 zł netto na stanowisku Kursanta, do nawet 17 865 zł netto na stanowisku Komendanta Głównego Policji, to średnie wynagrodzenie w dalszym ciągu może imponować. Statystyki pokazują, że kwota brutto wynosi od 5480 zł do 8720 zł.

Według stanu na lipiec 2023 roku prawie 107 tysięcy funkcjonariuszy pełni służbę w polskiej Policji. Zarobki wzrastają nie tylko w zależności od posiadanego stopnia etatowego (odpowiadającego grupie zaszeregowania), ale także od zajmowanego stanowiska. Już od stopnia podinspektora zarobki na rękę wynoszą ponad 5 tysięcy złotych.

Zarobki funkcjonariuszy policji

Stanowiska kierownicze i wykonawcze wyższego szczebla:

 • Komendant Główny Policji – 20580 netto,
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji – 17 462 zł netto,
 • Komendant wojewódzki – 13478  zł netto,
 • Komendant powiatowy – 10358 zł netto,
 • Komendant miejski, rejonowy – 9108 zł netto,
 • Ekspert – 7992 zł netto,
 • Kierownik referatu – 6913 zł netto.

Stanowiska wykonawcze:

 • Specjalista/asystent  – 6600 zł netto
 • Detektyw/asystent – 5988 zł netto,
 • Dzielnicowy – 5551 zł netto,
 • Referent – 5233 zł netto,
 • Policjant – 4908 zł netto,
 • Kursant – średnie wynagrodzenie wynosi 3745 zł netto.

Co składa się na pensję policjanta?

Największą zaletą pracy w policji są dodatki, które otrzymują funkcjonariusze. W niektórych przypadkach dodatki mogą wynosić do 50% wynagrodzenia wynikającego z grupy zaszeregowania. Pracownicy policji w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, zarabiają bardzo dobrze.

Na sumę wynagrodzenia policjanta składają się:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatek za stopień, 
 • dodatek stażowy,
 • dodatek służbowy/funkcyjny – przyznaje się go za należyte wykonywanie obowiązków służbowych, jego wysokość wynosi do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.
 • dodatek motywacyjny
 • dodatek stołeczny – przysługuje on mundurowym pełniącym służbę w Komendzie Stołecznej Policji oraz jednostkach jej podległych.
 • dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem –w wysokości miesięcznej 10% kwoty bazowej,
 • dodatek instruktorski:
  – instruktor spadochronowy klasy mistrzowskiej – 15% ustalonej procentowo od kwoty bazowej,
  – instruktor spadochronowy I klasy, instruktor płetwonurkowania I klasy – 13% ustalonej procentowo od kwoty bazowej, 
  – instruktor spadochronowy II klasy, instruktor płetwonurkowania, instruktor minerstwa – pirotechniki, instruktor ratownictwa klasycznego, speleo i ratownictwa z powietrza – 10% ustalonej procentowo od kwoty bazowej,
  – instruktor spadochronowy III klasy – 8% ustalonej procentowo od kwoty bazowej. 
 • dodatek lotniczy – pilotom-instruktorom I klasy – 40% kwoty bazowej, pilotom – nie wymienionym pod lit. a) – 32% kwoty bazowej, pozostałym członkom personelu latającego – 16% kwoty bazowej.
 • dodatek kontrolerski – w wysokości miesięcznej do 35% kwoty bazowej.
 • dodatek terenowy – przysługuje za każdy dzień wykonywania czynności terenowych dodatek w wysokości 1% kwoty bazowej.

Policjant, jak każdy mundurowy, może liczyć na coroczną mundurówkę (dodatek za przedmioty ubioru wyjściowego i służbowego) oraz dodatkową pensję, tzw. “trzynastkę”. Oprócz tego, wśród atrakcyjnych dodatków do pensji są także nagrody jubileuszowe. Wypłacane są one każdemu funkcjonariuszowi kolejno po 20, 25, 30, 35 i 40 latach służby, a ich wysokość wynosi odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200% i 300% miesięcznego wynagrodzenia.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/uposazenie-zasadnicze-policjantow-jego-wzrost-z-tytulu-wyslugi-16832591/roz-2

Ile wynosi dodatek za stopień w policji?

Podział zarobków według stopni w Policji

Generalny inspektor – dodatek 1450 zł netto,

Nadinspektor – dodatek  1340 zł netto,

Inspektor – dodatek 1230 zł netto,

Młodszy inspektor – dodatek 1140 zł netto,

Podinspektor – dodatek 1090 zł netto,

Nadkomisarz – dodatek 1020 zł netto,

Komisarz – dodatek 1010 zł netto,

Podkomisarz – dodatek 1000 zł netto,

Aspirant sztabowy – dodatek 960 zł netto,

Starszy aspirant – dodatek  940 zł netto,

Aspirant – dodatek 920 zł netto,

Młodszy aspirant – dodatek  890 zł netto,

Sierżant sztabowy – dodatek 860 zł netto,

Starszy sierżant – dodatek 830 zł netto,

Sierżant – dodatek  800 zł netto,

Starszy posterunkowy – dodatek 720 zł netto,

Posterunkowy – dodatek 700 zł netto.

Emerytura w policji

Policjanci posiadają własne warunki przechodzenia na emeryturę. Policjantom przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury, gdy:

 • posiadają 15-letni staż pracy i zostali zatrudnieni przed 1. stycznia 2013 r.,
 • posiadają 25-letni staż pracy, maja ukończone minimum 55 lat i zostali zatrudnieni po 1. stycznia 2013 r.

Prognozy emerytalne są dla mundurowych bardzo korzystne – od kilku lat wysokość emerytury jest wyliczana na podstawie wysokości pensji w wybranych przez funkcjonariusza 10 następujących po sobie kolejno lat służby.

Jak zostać policjantem?

Praca w policji ma wiele plusów – dobra pensja, wczesna emerytura i liczne dodatki do wypłaty oraz tak zwana trzynasta pensja w roku. Mimo tego w całej Polsce i tak brakuje wielu funkcjonariuszy.

Policja – podobnie jak wojsko i straż pożarna – charakteryzują się specjalnymi procedurami przyjęcia nowych kandydatów. Zanim zgłosimy swoją chęć dołączenia do policyjnych szeregów, powinniśmy sprawdzić, czy możemy w ogóle zostać dopuszczeni do służby państwu.

Jakie wymagania trzeba spełnić, by ubiegać się o pracę w policji?

 1. Należy posiadać obywatelstwo polskie.
 2. Trzeba mieć nieposzlakowaną opinię.
 3. Nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym za jakiekolwiek przestępstwo (w tym skarbowe).
 4. Trzeba mieć możliwość korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Należy mieć co najmniej średnie wykształcenie.
 6. Trzeba mieć zdolność fizyczną oraz psychiczną odpowiednią do pracy w formacjach uzbrojonych, które podlegają dyscyplinie służbowej.
 7. Należy dawać rękojmię zachowania tajemnicy odpowiednio do wymagań określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Eurobank na sprzedaż ?
Wpisy
author
Patryk Byczek
13 czerwca 2018

Eurobank na sprzedaż ?

Raiffeisen Polbank sprzedany za 3,3 mld zł
Aktualności
author
Patryk Byczek
10 kwietnia 2018

Raiffeisen Polbank sprzedany za 3,3 mld zł

Eksperci PKO BP o wzroście płacy minimalnej
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
02 listopada 2019

Eksperci PKO BP o wzroście płacy minimalnej

Santander Consumer Bank Ciechanów
Oddziały
author
Dorota Cholewicka
13 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Ciechanów

Pożyczki bez zaświadczeń Pabianice
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
14 sierpnia 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Pabianice

Pierwsza gmina z mLegitymacją
Bez kategorii
autor wpisu
Natalia Narloch
30 listopada 2018

Pierwsza gmina z mLegitymacją

Porównaj