Specjaliści działu HR to osoby, zajmujące się między innymi rekrutacją nowych pracowników w danej firmie. Sprawdzamy, ile zarabia się na tym stanowisku.

Autor: Sandra Tessmer
Dodano: 01.12.2019
Udostępnij:

Ile zarabia pracownik działu HR?

Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa. Do zadań pracownika na tym stanowisku
należy: prowadzenie dokumentacji kadrowej, obsługa procesów związanych z zatrudnianiem oraz rozwiązywaniem umów o pracę, ewidencja czasu pracy, kontrola uprawnień pracowniczych niezbędnych do wykonywania zawodów wymagających specjalnych uprawnień, certyfikatów itp. Specjalista do spraw kadr opracowuje i aktualizuje informacje o potrzebach kadrowych jednostki oraz rekrutuje i selekcjonuje kandydatów do pracy

Specjalista HR – zarobki

Według raportu portalu Pracuj.pl średnie zarobki takiego specjalisty wynoszą 2600 złotych netto. 25% pracowników zarabia z kolei mniej niż ok. 2300 złotych netto. Natomiast 25% najwięcej zarabiających w tym zawodzie otrzymuje pensję wynoszącą 3000 złotych netto i wyższą.

Jeśli natomiast przyjrzymy się temu, ile zarabia specjalista ds. kadr i płac w różnych województwach, można zauważyć, że najmniejsze wypłaty otrzymują osoby na tym stanowisku pracujące w województwach lubelskim, lubuskim i podkarpackim, z kolei najwyższe pensje wypłacane są specjalistom pracującym w województwach dolnośląskim, małopolskim i mazowieckim. Tam średnia wynosi ok. 4500 złotych.

Jak zostać pracownikiem działu HR?

Specjalista ds. kadr powinien posiadać nieco inną wiedzę i umiejętności niż pracownicy rozliczający wynagrodzenia i dbający o formalnoprawną stronę przebiegu zatrudnienia personelu. W pracy kadrowej istotna jest wiedza z zakresu nauk społecznych, m.in. psychologii lub socjologii. Często podkreśla się też znaczenie dobrej orientacji w branży zakładu, w której kadrowiec jest zatrudniony.

Aby dobrze przygotować się do roli kadrowej najlepiej ukończyć studia o kierunku psychologia lub socjologia. Obecnie uczelnie proponują specjalność zarządzanie personelem. To idealna ścieżka edukacji kandydata do pracy w HR.

Jeśli wykształcenie nie jest specjalnie ukierunkowane na pracę w kadrach, można postawić na doświadczenie. Te zaś nietrudno zdobyć, np. przez staż w działach kadr lub w pośrednictwie pracy. W biurach pośrednictwa pracy można dobrze przygotować się do procesu przeprowadzania rekrutacji, czyli przygotowywania ofert pracy, selekcji dokumentów przesyłanych przez kandydatów na stanowiska proponowane w ogłoszeniach, kompletowania dokumentacji związanej z rekrutacją.

Wymagania do pracy w zawodzie

Specjalista do spraw kadr musi posiadać umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Pożądane są takie cechy, jak: zaangażowanie, skuteczność działania, odporność na stres, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność i empatia. Ciągły kontakt z innymi pracownikami sprawia, że cechami niezbędnymi na tym stanowisku są: otwartość, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów.

Praca specjalisty do spraw kadr wymaga precyzji i terminowości we wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów prawa. Osoba pracująca na tym stanowisku powinna mieć zwyczaj poszukiwania informacji, studiowania i interpretowania przepisów. Nie istnieją przeciwwskazania fizyczne do wykonywania zawodu pracy specjalisty do spraw kadr. Wskazane jest, aby osoba zatrudniona na tym stanowisku posiadała ogólny dobry stan zdrowia.

Nie ma przeciwwskazań, aby zawód ten wykonywała osoba z niepełnosprawnością ruchową, poruszająca się na wózku inwalidzkim, pod warunkiem, że pomieszczenia, w którym pracuje, będą dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych. Pracę w zawodzie specjalisty do spraw kadr wykluczają choroby psychiczne, zaburzenia osobowości i występujące socjopatie oraz znaczne wady wzroku, które nie mogą być skorygowane.

Środowisko pracy

Specjalista do spraw kadr wykonuje pracę w pomieszczeniach biurowych. Pomieszczenie, w którym pracuje wyposażone jest w urządzenia biurowe: komputer, faks, telefon, kserokopiarkę lub skaner oraz meble do przechowywania dokumentów kadrowych spełniające standardy przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe, zgodnie z ustawą o ochronie danych. Korzysta z aktualnych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz BHP.

Kontakty te mają charakter poznawczy oraz informacyjny. Specjalista do spraw kadr musi sprawnie posługiwać się komputerem w zakresie znajomości edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych – w obszarze praktycznej znajomości dedykowanych informatycznych programów kadrowo-płacowych. Specjalista do spraw kadr pracuje w systemie jednozmianowym, osiem godzin dziennie.

Czym zajmuje się kadrowa?

Pierwszą kwestią będzie oczywiście wypłata wynagrodzeń. To specjaliści ds. kadr i płac odpowiadają za to, by były one wypłacane w terminie i kontrolują tę kwestię. Sprawdzają również ewidencję czasu pracy i czuwają, by wszelkie procesy były wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem. Dodatkowo prowadzą dokumentację wszystkich pracowników, kontaktują się także z wszelkimi instytucjami, takimi jak ZUS czy urząd skarbowy, do którego przesyłają różnego rodzaju pisma, raporty, rozliczenia itd. Osoby na tym stanowisku zajmują się również przygotowaniem wniosków o urlop czy kwestią zwolnień lekarskich. Dokumentacja jest niezwykle istotna, dlatego też pracownicy ci muszą dbać o to, by była zarządzana w odpowiedni sposób. To oni przyjmują ją i w razie potrzeby także wydają.

Specjaliści ds. kadr i płac zajmują się również wszelkimi kwestiami związanymi z zatrudnieniem – sprawdzają kwalifikacje zawodowe zatrudnianych pracowników, kierują ich na badania lekarskie, przygotowują umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, wysyłają również pracowników na szkolenia BHP. Jeśli cokolwiek zmienia się w warunkach zatrudnienia czy wynagrodzeniach, specjaliści dbają o to, by wszystko było zgodne z prawem oraz żeby informacje dotarły bezpośrednio do wszystkich pracowników.

Specjalista ds. kadr i płac musi bardzo dobrze znać przepisy prawa pracy – to jego zadaniem jest dbanie o to, by wszelkie wykonywane w firmie działania oraz każde dokumenty były zgodne z przepisami. Jak wiadomo, prawo szybko się zmienia, ewoluuje, dlatego też osoby te muszą być nastawione na ciągłe nabywanie nowej, niezbędnej do pracy wiedzy.

HR miękki – na czym polega?

To osoby na tym stanowisku sprawdzają potrzeby pracowników i na ich podstawie ustalają, jakie szkolenia czy kursy będą im potrzebne. Starają się, by każdy pracownik się rozwijał, bo jak wiadomo, ludzie są fundamentem firmy i im większe będą mieli kwalifikacje, tym lepiej dla całego przedsiębiorstwa. Specjaliści dbają też o to, by pracownicy komunikowali się ze sobą, zdarza się, że osoby na tym stanowisku pomagają w łagodzeniu konfliktów. Zależy im na tym, by zespoły były zgrane, a atmosfera jak najlepsza – aby tak było, muszą to od czasu do czasu kontrolować.

Dodatkowo pracownicy ci starają się także sprawdzać, jakie są postępy pracowników – monitorują, czy wykonują swoje obowiązki i w jaki sposób to robią, czy rozwijają się, a może wręcz przeciwnie, stoją w miejscu. Specjaliści ci muszą trzymać rękę na pulsie. Jak wiadomo, w wielu firmach ważną kwestią są systemy motywacyjne dla pracowników. Jednak nie mogą być one wprowadzane na ślepo. Dlatego też często to specjaliści ds. kadr i płac sprawdzają, czego oczekują pracownicy, poznają ich zainteresowania, sprawdzają, co zwiększa ich zaangażowanie.

Podsumowanie

Każdy z nas jest inny, trudno więc jednoznacznie określić, czy poradzimy sobie w danej pracy, czy nie. Jednak właściwie w każdym z zawodów można wyodrębnić zestaw cech, które zwiększają predyspozycje do jego wykonywania. Nie inaczej jest w opisywanym przypadku.

Osoba na tym stanowisku przede wszystkim powinna chcieć stale poszerzać swoją wiedzę, być gotową na ciągłą naukę. Odnajdą się na tym stanowisku osoby pracowite, sumienne i dokładne. Takie, które potrafią dobrze zorganizować swoją pracę i radzą sobie ze stresem. Ze względu na kontakt z pracownikami, z pewnością dobrze poradzą sobie osoby otwarte, potrafiące odczytać nastroje i łagodzić konflikty.

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 0 / 5, łącznie 0 ocen
Komentarze